Trygghet i trafik

Här kan du läsa om medborgarlöftet Trygghet i trafik och hur arbetet gått.

Medborgarlöftet Trygghet i trafik handlar om att öka kunskapen om trafiksäkerhet bland ungdomar och att öka trafikkontrollerna.

Öka kunskapen om trafiksäkerhet

Polisen och kommunen kommer under 2019-2020 att arbeta med förebyggande insatser för att öka kunskapen om regler och trafiksäkerhet hos ungdomar och vårdnadshavare.

Resultat

Polisen och kommunen har arrangerat en föreläsning om trafiksäkerhet med fokus på mopeder, A-traktorer och mopedbilar. Föreläsningen hölls 11 april 2019 på Kulturhuset Fyren.

Trafikkontroller

Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har inkommit eller som en del av arbetet för en ökad trafiksäkerhet. I samarbete med förvaltningen för Teknik ska det göras regelbundna mätningar av trafikmängder och hastigheter.

Resultat

Polisen har utfört 62 planerade trafikkontroller på platser där allmänheten uppger att det finns problem.