Trygghetsundersökning 2020

Hur trygg känner du dig i Kungsbacka kommun? Under våren 2020 genomförde Kungsbacka kommun och polisen en trygghetsundersökning i form av en medborgardialog. Här hittar du information om medborgardialogen.

92 % uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i Kungsbacka. 1364 personer har besvarat enkäten som funnits tillgänglig på olika platser i kommunen och på kommunens och polisens webbplatser. 

Här kan du läsa mer om hur Kungsbackaborna svarade i medborgardialogen om trygghet

Kungsbacka kommun och polisen arbetar tillsammans med resultaten från medborgardialogen om trygghet för att hitta gemensamma utvecklingsområden. Resultaten i undersökningen är en del i arbetet med nästa års överenskommelse mellan polis och kommun och medborgarlöften för 2021-2022.