Våldsbejakande extremism

Kungsbacka kommun har en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Genom handlingsplanen jobbar vi med att alla verksamheter ska bli bättre på att uppmärksamma och hantera människor i riskzon för att rekryteras till våldsbejakande grupper.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism innebär grupper av människor med radikala åsikter utifrån religion eller politisk ideologi som inte är rädda för att använda våld för att driva sina åsikter.

Handlingsplan för arbete med våldsbejakande extremism

Kungsbacka kommun ska möta invånarens behov av trygghet. Kommunen har också en visionstanke om nolltolerans mot kriminalitet och våld. En del i det arbetet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom handlingsplanens område och att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Vi vill också visa på vikten av förebyggande arbete och agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer.

Hela handlingsplanen finns att läsa längst ner på sidan.