Våldsbejakande extremism

Kungsbacka kommun har en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Genom handlingsplanen jobbar vi med att alla verksamheter ska bli bättre på att uppmärksamma och hantera människor i riskzon för att rekryteras till våldsbejakande grupper.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism innebär grupper av människor med radikala åsikter utifrån religion eller politisk ideologi som inte är rädda för att använda våld för att driva sina åsikter.

Orostelefon 020 – 100 200

Den nationella orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Orostelefonen är öppen helgfria vardagar mellan klockan 13 och 16 och bemannas av kuratorer på Rädda Barnen som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Handlingsplan för arbete med våldsbejakande extremism

Kungsbacka kommun ska möta invånarens behov av trygghet. Kommunen har också en visionstanke om nolltolerans mot kriminalitet och våld. En del i det arbetet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom handlingsplanens område och att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Vi vill också visa på vikten av förebyggande arbete och agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer.

Hela handlingsplanen finns att läsa längst ner på sidan.

Kontakta gärna