Huskurage

Huskurage är en metod som ger dig som granne verktyg att agera när någon utsätts för våld. Den är gratis och enkel att införa och viktigast av allt – den räddar liv!

Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Begreppet våld i nära relationer omfattar alla typer av våld och andra övergrepp som kan förekomma mellan närstående. Det kan vara en partnerrelation, syskonrelation eller andra familje- och släktrelationer. En betydande del av det våld som män utövar mot kvinnor händer i deras nära relationer. 

Våldet kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan handla om grovt våld och sexuella övergrepp. Det kan även handla om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen, men där offret känner sig utsatt. 

Skaffa huskurage där du bor 

Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Den bygger på tre saker som ger dig som granne verktyg att agera när någon utsätts för våld. Deär gratis och enkel att införa och viktigast av allt – den räddar liv! 

Vill du att Huskurage införs där du bor? Gå in på huskurage.se och skriv ut en policy. Lämna den sedan till din styrelse, förening eller hyresvärd. Därefter ska policyn antas genom beslut i styrelsen. När beslutet är taget, sätt upp policyn i trapphuset och dela ut information till alla boende. 

Tre sätt när du som granne kan visa huskurage 

  • Ring på och fråga hur det är och vad som händer hos din granne. 

  • Vid behov, ta hjälp av en annan granne eller hyresvärden. 

  • Ring Polisen (vid akuta situationer ska du alltid kontakta Polisen först). 

Vill du veta mer om Huskurage eller skriva ut en policy, gå in på huskurage.se.

Kontakta gärna