Våld i nära relationer

Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra våld i nära relation. Den bygger på tre punkter som ger grannar verktyg att agera när någon utsätts för våld. Det är gratis och enkelt att införa, men räddar liv!

En betydande del av det våld som män utövar mot kvinnor sker i nära relationer. Begreppet våld i nära relationer omfattar alla typer av våld och andra övergrepp som kan förekomma mellan närstående. Det kan vara en partnerrelation, syskonrelationer eller andra familje- och släktrelationer.

Våldet kan ta sig många olika uttryck. Det kan röra sig om grovt våld och sexuella övergrepp men också om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet.

Inför huskurage där du bor

Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra våld i nära relation. Den bygger på tre punkter som ger grannar verktyg att agera när någon utsätts för våld. Det är gratis och enkelt att införa, men räddar liv!

Vill du att Huskurage införs där du bor? Gå in på huskurage.se och skriv ut en policy. Lämna den sedan till din styrelse, förening eller hyresvärd. Därefter ska policyn antas genom beslut i styrelsen. När beslutet är taget, sätt upp policyn i trapphuset och dela ut information till alla boende.

Tre sätt som du som boende kan visa Huskurage:

  • Ring på och fråga hur det står till.
  • Vid behov, ta hjälp av någon granne eller hyresvärd.
  • Ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först).

Vill du veta mer om Huskurage eller skriva ut en policy, gå in på huskurage.se.