Krisinformation

Under en krissituation är det viktigt att kommunen lämnar god och snabb information. Då har kommunens webbplats och kundcenter en viktig roll, eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

Kungsbacka.se är vår huvudkanal

Vid en kris är kommunens webbplats kungsbacka.se vår huvudkanal. Här samlas all information, länkar och kontaktuppgifter och sidan uppdateras löpande.

Upplysningscentral öppnas vid behov 

Kommunen öppnar en särskild upplysningscentral om det blir en stor kris. Telefonnumret dit är 0300-83 50 00. Du får reda på via Radio Halland på frekvens 101,3 och Radio Göteborg på frekvens 101,9, när vi öppnar upplysningscentralen. 

Den information som lämnas från kommunen är alltid godkänd av krisledningsgruppen.

Kontakta gärna