Vanliga frågor och svar om covid-19 i Kungsbacka

Arbetet med att kommunicera bekräftad information och förmedla beslut pågår löpande. Tänk på att viktig information kan dröja. Här samlar vi vanliga frågor och svar.
 • Hur går vaccinationen till inom Kungsbacka kommuns verksamheter?

  +

  Nu är den särskilda vaccinorganisationen inom förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun avslutad eftersom uppdraget från Region Halland är slutfört. Vi fortsätter att vaccinera nya omsorgstagare som kommer in i verksamheterna men den särskilda vaccin-organisation som funnits avvecklas och vaccinationen blir en del i den ordinarie verksamheten utifrån kommunens vårdgivaransvar.

  Här kan du läsa mer om Kungsbackas arbete med vaccintion mot covid-19.

 • Jag har sett att det är trängsel på en servering, kan jag anmäla det någonstans?

  +

  Ja. Om du har sett eller  upplevt trängsel på en restaurang, café eller pub kan du skicka in ett klagomål om detta till oss. För att lämna ett klagomål använder du tjänsten anmälan om störningar och väljer trängsel på restaurang, café och pub.

 • Hur kan jag bäst följa vad som gäller i Kungsbacka?

  +

  Aktuell information som rör Kungsbacka kommun finns på kungsbacka.se. På kungsbacka.se/covid-19 samlar vi all information som vi har gått ut med i dagsläget angående coronaviruset.

  För mer information om coronaviruset covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se

 • Vilken beredskap har Kungsbacka kommun för att hantera ett utbrott i Kungsbacka?

  +

  Kungsbacka kommun har beredskap dygnet runt och vi kan aktivera krisledningsorganisation vid behov. Krisledningen samordnar i ett sådant fall de insatser som behöver göras utifrån lägesbilden. Krisledningen samordnar också informationen till allmänheten men också internt inom organisationen.

  Vi har en samhällsviktig uppgift att fylla, dygnet runt och årets alla dagar. Vi planerar för en uthållighet med lägre bemanning. Det handlar bland annat om att prioritera om, säkerställa rutiner och planera för förändringar i lägesbilden.

  Kungsbacka kommun följer läget noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland. Insatser och information på regional nivå samordnas av Länsstyrelsen. 

Resande i Kungsbacka

 • Vad gäller om jag blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun?

  +
  Om du blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun så hänvisas du att kontakta 1177.se eller 113 13 för information. Vid akuta fall ring 112.

  Nödnumret 112 ska endast användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Frågor event, allmän sammankomst och offentlig tillställning

 • Hur vet jag om mitt ”evenemang” är en allmän sammankomst/offentlig tillställning?

  +

  Det är Polismyndigheten som gör bedömningen om ditt evenemang är en allmän  sammankomst eller offentlig tillställning.

  Kontakta Polisen för att få hjälp tillstand.vast@polisen.se

Stöd du kan ge eller få

 • Jag är i en riskgrupp och behöver hjälp, vem kan jag ringa?

  +

  Är du i en riskgrupp tänk på att stanna hemma och ta hjälp. Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt. Behöver du hjälp att handla, låna en bok eller något annat i din vardag så kan du ringa våra samordnare.

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Vart kan jag som är under 18 år vända mig för att få stöd eller prata med någon?

  +

  För dig som är upp till 18 år finns BRIS. Du kan prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Nu finns även en chattbot där du kan söka på vanliga frågor och svar. 

  Mer information om BRIS och chattboten

 • Min privatekonomi påverkas av covid-19, kan jag få stöd?

  +

  I Kungsbacka kommun erbjuder vi ekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till dig som vill ta kontroll över din vardagsekonomi, få stöttning i en långsiktig lösning för din skuldsituation eller i processen runt skuldsanering. Vill du ha råd om hur du kan förbättra din ekonomi kan du kontakta våra ekonomiska rådgivare. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

  Läs mer om ekonomisk rådgivning

  Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

  Läs mer om försörjningsstöd

 • Jag vill hjälpa till med något! Vad kan jag göra?

  +

  För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på. Kan du hjälpa någon att handla? Låna en bok på biblioteket eller kanske rasta hunden? Eller finns det något annat som du eller din organisation kan hjälpa till med?

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

Om kommunens verksamheter

 • Är återvinningcentralerna öppna?

  +

  Uppdaterad: 2021-08-23

  Våra återvinningscentraler i Kungsbacka håller öppet som vanligt. Är du sjuk ber vi dig att vänta med att lämna avfall tills du är symtomfri. Tänk också på att hålla avstånd till personal och andra besökare.

  Just nu begränsar vi antalet besökare inne samtidigt på våra återvinningscentraler för att minska risken för trängsel och coronasmitta. Det kan innebära att bommen hålls stängd under perioder, med risk för köbildning vid infarten. 

  Försök att planera ditt besök till dagtid vardagar, på helgerna är det stor risk för många besökare och köbildning utanför bommen. I värsta fall hinner inte alla in före stängningsdags. 

  Läs mer om våra återvinningscentraler 

 • Är det besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka?

  +

  Sidan uppdaterades 21-06-17

  Du är välkommen att besöka en anhöriga på ett vård- och omsorgsboende. 

  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Besöken sker utomhus, i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats och kan nu ske utan speciella smittförebyggande åtgärder så som munskydd. Plexiglasskärmarna kommer att finnas kvar utomhus och kan användas för de som önskar. 

  Har du frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet för frågor. 

  Stark avrådan från besök på korttidsenheter

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

 • Vad gör kommunen när det gäller trängsel på exmepelivs restauranger, café och pub?

  +

  Avdelning för Miljö & Hälsoskydd genomför återkommande tillsyn av serveringsställen som omfattas av den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Inspektörerna besöker de olika restaurangerna både regelbundet och utifrån synpunkter som vi får. Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna begränsa verksamheten på olika sätt eller som yttersta konsekvens stänga en verksamhet som inte följer föreskrifterna. Vi publicerar resultat av tillsynen på kungsbacka.se.

  Kommunen rapporterar in en övergripande bild av hur läget är i Kungsbacka veckovis. Synpunkter och information från medarbetare inom kommunen och invånare används som underlag. Den samlade lägesbilden för Kungsbacka och Halland i stort, gör att vi har möjlighet att t.ex. informera ytterligare om vikten av att hålla avstånd och påminna om det personliga ansvaret där det behövs.

  Här kan du  lämna synpunkt om störning på restuarang, café eller pub 

 • Varför kontrollerar ni inte trängsel på gym och idrottsanläggningar?

  +

  Miljö & Hälsoskydd har inte möjlighet att kontrollera trängsel på andra platser än restauranger, caféer och pubar. Det finns inte lagligt stöd för detta. 

  Miljö & Hälsoskydd har endast ett tillsynsansvar enligt miljöbalken på gym och idrottsanläggningar, och har inte möjlighet att ställa krav på trängsel i dessa lokaler. Enligt miljöbalken ska gym och idrottsanläggningar bland annat ha tillfredsställande rutiner för hygien, städning och rengöring.

  Under våren kontrollerade vi bland annat följande:

  • Att rutiner för städning av lokalerna fanns.
  • Att rutiner för rengöring av träningsredskap fanns.
  • Att lokalen erbjöd goda förutsättningar för att hålla en god hygiennivå.

  Miljö & Hälsoskydd har också ställt frågor till gymmen om vilka åtgärder de gjort för att minska antalet besökare bland annat på passen. Vi upplever att samtliga har bra hygienrutiner i sina lokaler och att de gjort åtgärder för att minska antalet personer på passen.

  Man ska också komma ihåg att det i slutändan är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård prioriterar sina insatser utifrån hygiensäkerhet och städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat läggs extra fokus på att rengöra beröringspunkter, så som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. Städningen utförs med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Lokalvård kontrollerar att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Lokalvården arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter.

 • Är badhusen öppna som vanligt?

  +
  Badhusen drivs av Medley och information finns därför på deras webbplats:
 • Vad händer med vattenmätarbyten och nya inkopplingar av VA?

  +

  Uppdaterad: 2021-07-01

  Vi utför åter vattenmätarbyten med start efter sommaren. Nyinkopplingar av vatten och avlopp utförs redan nu.

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka Direkt på info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00.