Detta gör Kungsbacka kommun med anledning av covid-19

Kungsbacka följer utvecklingen noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland.

Frågor och svar

 • Hur kan jag bäst följa vad som gäller i Kungsbacka?

  +

  Aktuell information finns på kungsbacka.se och på kungsbacka.se/covid-19 samlar vi all information som vi har gått ut med i dagsläget angående coronaviruset. Vi har valt att hålla oss till de här sidorna för att säkra oss om att hålla informationen uppdaterad.

  För mer information om coronaviruset covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se

 • Vilken beredskap har Kungsbacka kommun för att hantera ett utbrott i Kungsbacka?

  +

  Kungsbacka kommun har beredskap dygnet runt och vi kan aktivera krisledningsorganisation vid behov. Krisledningen samordnar i ett sådant fall de insatser som behöver göras utifrån lägesbilden. Krisledningen samordnar också informationen till allmänheten men också internt inom organisationen.

  Kungsbacka kommun följer läget noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland. Insatser och information på regional nivå samordnas av Länsstyrelsen. 

  Samtliga förvaltningar har sedan en tid tillbaka sett över sina rutiner för att se till att kunna fortsätta sina uppdrag även vid händelse av en eventuell smittspridning, kraftigt personalbortfall eller andra händelser. Att vi påbörjar planeringen i god tid är för att vara förberedda vid en eventuell förändring av läget och som läget ser ut nu känner vi oss lugna och trygga.

 • Jag vill hjälpa till med något! Vad kan jag göra?

  +

  För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på. Kan du hjälpa någon att handla? Låna en bok på biblioteket eller kanske rasta hunden? Eller finns det något annat som du eller din organisation kan hjälpa till med?

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Jag är i en riskgrupp och behöver hjälp, vem kan jag ringa?

  +

  Just nu ser vårt samhälle inte ut som det brukar, men i tider av oro och osäkerhet värmer det verkligen med invånare som erbjuder frivillig hjälp. Vi samordnar frivilliga insatser. Om du behöver hjälp med enklare saker, ring oss!

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Min privatekonomi påverkas av covid-19, kan jag få stöd?

  +

  I Kungsbacka kommun erbjuder vi ekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till dig som vill ta kontroll över din vardagsekonomi, få stöttning i en långsiktig lösning för din skuldsituation eller i processen runt skuldsanering. Vill du ha råd om hur du kan förbättra din ekonomi kan du kontakta våra ekonomiska rådgivare. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

  Läs mer om ekonomisk rådgivning

  Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

  Läs mer om försörjningsstöd

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner. En av dessa rutiner är att Lokalvård lägger extra fokus på att rengöra beröringspunkter i tider när smittor är vanliga (exempelvis influensatider). Med beröringspunkter menas sådant som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger.

  Lokalvård gör nu även extrakontroller för att se till att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Vi arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter, så väl lokaler som fordon.

 • Vad händer med mitt inplanerade vattenmätarbyte?

  +

  Just nu har vi pausat våra vattenmätarbyten. Vi återkommer med ny avisering för nytt datum av vattenmätarbyte längre fram. 

 • Är kommunens återvinningscentraler öppna?

  +

  Våra återvinningscentraler i Kungsbacka håller öppet som vanligt. Har du förkylningssymtom ber vi dig att vänta med att lämna avfall tills du är symtomfri. Tänk också på att hålla avstånd till personal och andra besökare.

  Om det blir för många personer inne på återvinningscentralen samtidigt stänger personalen bommen tillfälligt. När det blir plats öppnar de bommen igen. 

  Läs mer om våra återvinningscentraler 

Kungsbacka kommuns roll och samhällsviktig verksamhet

– Vi har en samhällsviktig uppgift att fylla, dygnet runt och årets alla dagar. Vi planerar för en uthållighet med lägre bemanning. Det handlar bland annat om att prioritera om, säkerställa rutiner och planera för förändringar i lägesbilden, säger Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun.

Arbetet med att kommunicera bekräftad information och förmedla beslut pågår löpande. Tänk på att viktig information kan dröja. 

Öppet brev till Kungsbackas invånare

I det öppna brevet till Kungsbackas invånare som publicerades den 18 mars kan du läsa om hur vi tillsammans möter utmaningarna vi står inför. Till dig, invånare i Kungsbacka kommun - vi möter utmaningen tillsammans

Förstärkta hygien- och hälsorutiner

Hygien- och städrutiner har förstärkts i alla verksamhetslokaler. Alla som känner sjukdomssymptom uppmanas att stanna hemma från skola, jobb, fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang för att inte smitta andra, oavsett om det gäller coronavirus eller annan förkylning. 

Vi behöver dig - jobba som timvikarie

Vi söker dig som vill göra nytta med kort varsel. I vår vikariepool kan du snabbt anmäla ditt intresse för tillfälligt jobb. 

Anmäl dig till vikariepoolen

Filmklipp från kommunens presskonferenser

 • Presskonferens 26 mars

  +

  På agendan på dagens pressträff:

  1. Nuläge i Kungsbacka kommun. Stabschef Karl Lundgren ger ett nuläge från den kommungemensamma staben.

  2. Visste du att kommunerna står för cirka en tredjedel av hälso- och sjukvården i Sverige? Att Kungsbacka kommun har hälso- och sjukvårdsansvar för cirka 2 000 patienter? Vilken beredskap finns och var är utmaningarna? Förvaltningschef Lillemor Berglund ger aktuellt läge och inriktningen för arbetet i Vård & Omsorg. Ulrika Ström, medicinskt ansvarig rehab, berättar om den medicinska beredskapen för att minska smittspridning och möjlighet att ge god omvårdnad i den rådande situationen.

  3. Hur kan vi göra vardagen för unga, äldre och familjer så lik som möjligt när vardagen är sig olik? Hur påverkas unga och gamla i Kungsbacka när vardagen inte är sig lik? Förvaltningschef på Kultur & Fritid Ulrika Granfors berättar om vikten av normalitet för barn, unga, äldre och familjer; varför vissa verksamheter håller öppet och andra har stängt. Och vilket stöd kan föreningslivet få?

   

   

   

 • Presskonferens 20 mars

  +

  Agendan på dagens pressträff:

  1. HR-chef Jesper Edlind berättar om nuläget vad gäller sjukfrånvaro i kommunen och om möjligheten för invånarna att anmäla sig till kommunens vikariepool. 

  2. Anneli Skoglund, biträdande kommundirektör om hur kommunen arbetar för att stötta företagen i Kungsbacka.

  3. Ellinor Filipsson, näringslivschef berättade om den tuffa situation som företagarna möter just nu och om de senaste dagarnas åtgärder från kommunens sidaför att stödja näringslivet i Kungsbacka.

  4. Katarina Öryd, förvaltningschef för Bygg & Miljöförvaltningen om hur vi arbetar med tillsyn tillstånd och vilka åtgärder man gör för den verksamheten.

 • Presskonferens 18 mars

  +

  Agenda för dagens presskonferens:

  1. Maria Andersson, skolchef, berättar om de senaste dagarnas beslut och förberedelser för kommande veckor inom Förskola & Grundskola.

  2. Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad, berättar om omställningnen till distansundervisning för gymnasier och vuxenutbildningar och förberedelserna för detta.