Vanliga frågor och svar om covid-19 i Kungsbacka

Arbetet med att kommunicera bekräftad information och förmedla beslut pågår löpande. Tänk på att viktig information kan dröja. Här samlar vi vanliga frågor och svar.
 • Vilken beredskap har Kungsbacka kommun för att hantera ett utbrott i Kungsbacka?

  +

  Kungsbacka kommun har beredskap dygnet runt och vi kan aktivera krisledningsorganisation vid behov. Krisledningen samordnar i ett sådant fall de insatser som behöver göras utifrån lägesbilden. Krisledningen samordnar också informationen till allmänheten men också internt inom organisationen.

  Vi har en samhällsviktig uppgift att fylla, dygnet runt och årets alla dagar. Vi planerar för en uthållighet med lägre bemanning. Det handlar bland annat om att prioritera om, säkerställa rutiner och planera för förändringar i lägesbilden.

  Kungsbacka kommun följer läget noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland. Insatser och information på regional nivå samordnas av Länsstyrelsen. 

 • Berättar ni om det finns smitta i era verksamheter?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta. Vi kan dock berätta om det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom respektive verksamhetsområde för vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst.

  Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

 • Hur kan jag bäst följa vad som gäller i Kungsbacka?

  +

  Aktuell information som rör Kungsbacka kommun finns på kungsbacka.se. På kungsbacka.se/covid-19 samlar vi all information som vi har gått ut med i dagsläget angående coronaviruset.

  För mer information om coronaviruset covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se

 • Jag är i en riskgrupp och behöver hjälp, vem kan jag ringa?

  +

  Är du i en riskgrupp tänk på att stanna hemma och ta hjälp. Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt. Behöver du hjälp att handla, låna en bok eller något annat i din vardag så kan du ringa våra samordnare.

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Får man besöka sin sommarstuga? Finns det några restriktioner?

  +

  Vi kan inte förbjuda någon att åka till sin sommarstuga. Folkhälsomyndighetens uppmaning till Sveriges befolkning om att undvika onödiga resor i landet för att begränsa smittspridningen.

 • Vad gäller för campingar i sommar?

  +

  Än så länge planerar campingarna att öppna, eftersom de inte omfattas av Folkhälsomyndighetens beslut om max 50 personer vid sammankomster och offentliga tillställningar. Ändrar Folkmyndigheten sitt beslut så agerar campingarna efter det.

  Alla campinganläggningar har satt in extra åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridning i gemensamhetsanläggningar. Exempelvis genom extra städning av gemensamma utrymmen som tvätt, kök och toaletter, men för att vara säker på vad som är öppet på campingområdet så rekommenderar vi att man kollar med respektive camping.

 • Vad gäller om jag blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun?

  +

  Om du blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun så hänvisas du att kontakta 1177 eller 112.

 • Kan jag få hjälp med handling eller liknande om jag är sommargäst/sommarboende?

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att personer med tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun, exempelvis sommargäster, inte kommer att bli beviljad hemtjänst under rådande omständigheter.

  Det beror på att det inte skulle vara passande att ge stöd som strider mot Folkhälsomyndighetens uppmaning till Sveriges befolkning om att undvika onödiga resor i landet för att begränsa smittspridningen.

  Beslutet grundar sig också på att kommunen vill minska sårbarheten i organisationen och att säkerställa att de invånare som är permanent boende i Kungsbacka kommun får det stöd som är allra viktigast för att klara sitt dagliga liv. Uppskattningsvis berörs cirka 50 personer som brukar ha hemtjänst i sin sommarbostad.

  - Vi förstår att det kan kännas både sorgligt och begränsande att inte få vistas i sin sommarstuga när man inte kan få hemtjänst. Men i detta läge kan inte Kungsbacka ta ansvar för att utföra det stöd som hemkommunen vanligtvis ansvarar för, säger Lillemor Berglund.

  Beslutet gäller från och med 9 april och tills nytt beslut tas av nämnden för Vård & Omsorg.

  Du som har hemsjukvård i din hemkommun och är på tillfällig vistelse i kommunen har dock rätt till hjälp med hemsjukvård även under din vistelse i Kungsbacka kommun. 
 • Jag vill hjälpa till med något! Vad kan jag göra?

  +

  För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på. Kan du hjälpa någon att handla? Låna en bok på biblioteket eller kanske rasta hunden? Eller finns det något annat som du eller din organisation kan hjälpa till med?

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Min privatekonomi påverkas av covid-19, kan jag få stöd?

  +

  I Kungsbacka kommun erbjuder vi ekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till dig som vill ta kontroll över din vardagsekonomi, få stöttning i en långsiktig lösning för din skuldsituation eller i processen runt skuldsanering. Vill du ha råd om hur du kan förbättra din ekonomi kan du kontakta våra ekonomiska rådgivare. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

  Läs mer om ekonomisk rådgivning

  Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

  Läs mer om försörjningsstöd

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En av dessa rutiner är att vi nu lägger extra fokus på att rengöra beröringspunkter. Med beröringspunkter menas sådant som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. 

  Vi städar med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Vi gör nu även extrakontroller för att se till att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Vi arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter, så väl lokaler som fordon.

 • Kommer badhusen vara öppna som vanligt?

  +
  Badhusen drivs av Medley och information finns därför på deras webbplats:
 • Vad händer med mitt inplanerade vattenmätarbyte?

  +

  Just nu har vi pausat våra vattenmätarbyten. Vi återkommer med ny avisering för nytt datum av vattenmätarbyte längre fram. 

 • Är kommunens återvinningscentraler öppna?

  +

  Våra återvinningscentraler i Kungsbacka håller öppet som vanligt. Har du förkylningssymtom ber vi dig att vänta med att lämna avfall tills du är symtomfri. Tänk också på att hålla avstånd till personal och andra besökare.

  Just nu är det många besökare på våra återvinningscentraler. Om det blir för många personer inne på återvinningscentralen samtidigt stänger personalen bommen tillfälligt. När det blir plats öppnar de bommen igen. 

  Läs mer om våra återvinningscentraler