Vanliga frågor och svar om covid-19 i Kungsbacka

Arbetet med att kommunicera bekräftad information och förmedla beslut pågår löpande. Tänk på att viktig information kan dröja. Här samlar vi vanliga frågor och svar.
 • Vilken beredskap har Kungsbacka kommun för att hantera ett utbrott i Kungsbacka?

  +

  Kungsbacka kommun har beredskap dygnet runt och vi kan aktivera krisledningsorganisation vid behov. Krisledningen samordnar i ett sådant fall de insatser som behöver göras utifrån lägesbilden. Krisledningen samordnar också informationen till allmänheten men också internt inom organisationen.

  Vi har en samhällsviktig uppgift att fylla, dygnet runt och årets alla dagar. Vi planerar för en uthållighet med lägre bemanning. Det handlar bland annat om att prioritera om, säkerställa rutiner och planera för förändringar i lägesbilden.

  Kungsbacka kommun följer läget noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland. Insatser och information på regional nivå samordnas av Länsstyrelsen. 

 • Berättar ni om det finns smitta i någon verksamhet?

  +

  Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

  Läs mer om hur vi informerar om smitta i verksamhet 

 • Hur kan jag bäst följa vad som gäller i Kungsbacka?

  +

  Aktuell information som rör Kungsbacka kommun finns på kungsbacka.se. På kungsbacka.se/covid-19 samlar vi all information som vi har gått ut med i dagsläget angående coronaviruset.

  För mer information om coronaviruset covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se

 • Jag har sett att det är trängsel på en servering, kan jag anmäla det någonstans?

  +

  Ja. Om du har sett eller  upplevt trängsel på en restaurang, café eller pub kan du skicka in ett klagomål om detta till oss. För att lämna ett klagomål använder du tjänsten anmälan om störningar och väljer trängsel på restaurang, café och pub.

Frågor om skärpta råd i Halland

 • Kan jag träna idrott och delta i fritidsaktiviteter?

  +

  Bortsett från idrottsträningar för barn och unga födda 2005 och senare, avråder Folkhälsomyndigheten från detta. 

  Källa: Region Halland. 

  Läs mer om de skärpta råden i Halland

 • Kan jag gå till köpcentrum?

  +

  Med undantag av nödvändiga inköp av exempelvis livsmedel och apoteksbesök, avråder Folkhälsomyndigheten från detta.

  Källa: Region Halland. 

  Läs mer om de skärpta råden i Halland 

 • Kan jag träffas och umgås med mina vänner?

  +

  Ja utomhus och med avstånd över 1,5 meter. Men - Folkhälsomyndigheten avråder bland annat från fester, middagar och andra privata tillställningar. 

  Källa: Region Halland. 

  Läs mer om de skärpta råden i Halland

 • Kan jag gå till sjukvården?

  +

  Ja. Verksamheten skapar bästa möjliga förutsättningar för att besök i vården kan ske tryggt. 

  Källa: Region Halland.

  Läs mer om de skärpta råden i Halland

Resande i Kungsbacka

 • Vad gäller om jag blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun?

  +
  Om du blir sjuk och är folkbokförd i annan kommun så hänvisas du att kontakta 1177.se eller 113 13 för information. Vid akuta fall ring 112.

  Nödnumret 112 ska endast användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Stöd du kan ge eller få

 • Jag är i en riskgrupp och behöver hjälp, vem kan jag ringa?

  +

  Är du i en riskgrupp tänk på att stanna hemma och ta hjälp. Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt. Behöver du hjälp att handla, låna en bok eller något annat i din vardag så kan du ringa våra samordnare.

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

 • Vart kan jag som är under 18 år vända mig för att få stöd eller prata med någon?

  +

  För dig som är upp till 18 år finns BRIS. Du kan prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Nu finns även en chattbot där du kan söka på vanliga frågor och svar. 

  Mer information om BRIS och chattboten

 • Min privatekonomi påverkas av covid-19, kan jag få stöd?

  +

  I Kungsbacka kommun erbjuder vi ekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till dig som vill ta kontroll över din vardagsekonomi, få stöttning i en långsiktig lösning för din skuldsituation eller i processen runt skuldsanering. Vill du ha råd om hur du kan förbättra din ekonomi kan du kontakta våra ekonomiska rådgivare. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

  Läs mer om ekonomisk rådgivning

  Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

  Läs mer om försörjningsstöd

 • Jag vill hjälpa till med något! Vad kan jag göra?

  +

  För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på. Kan du hjälpa någon att handla? Låna en bok på biblioteket eller kanske rasta hunden? Eller finns det något annat som du eller din organisation kan hjälpa till med?

  Kontakta våra samordnare

  Telefon: 0300-83 40 00
  Telefontider: Måndagar 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15
  E-post: frivilliginsatser@kungsbacka.se

Om kommunens verksamheter

 • Är det besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka?

  +

  Tillfälligt lokalt besöksstopp vid verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  Från den 18 november och fram tills nytt beslut tas har ett tillfälligt lokalt besöksförbud införts för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser. Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i verksamheterna.

  Stark avrådan för besök på kommunens vård- och omsorgsboende

  Sedan den 3 november gäller skärpta allmänna råd i Halland och under tisdagen den 24 november beslutade Folkhälsomyndigheten att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 13 december. Med anledning av det har Kungsbacka kommun beslutat att förlänga beslutet om en stark avrådan från besök på våra vård- och omsorgsboendena till den 13 december. Beslutet om stark avrådan gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi.

  Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och medarbetare träffar.

  Hävt besöksförbud

  Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på våra vård- och omsorgboende och besök kan nu även göras inomhus. För att göra ett besök så säkert som möjligt behöver de bokas i förväg. Som en effekt av beslutet att häva besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skapat rekommendationer och föreskrifter om vilka försiktighetsåtgärder man nu måste vidta. Riktlinjen som gäller i Kungsbacka kommun är baserad på just dessa.

  Information till besökare

  För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan verksamheterna och anhöriga viktigt. Alla har en viktig roll att spela för att skydda våra äldre och sårbara mot covid-19. Detta gäller vid besök på ett vård- och omsorgsboende För att kunna säkerställa säkra besök inomhus kommer samtliga besök att behöva bokas i förväg. Detta för att man ska kunna ta emot besöket så bra som möjligt, gå igenom säkerhetsåtgärder samt visa platsen för besöket. Genom att ha bokade besök underlättar man även arbetet vid eventuell smittspårning.

  Ytterdörrarna in till boendena kommer även fortsättningsvis att vara låsta eftersom man vill undvika besökare som inte fått information om de säkerhetsåtgärder som finns. Vill man som besökare ha på sig skyddsutrustning är det tillåtet, men man ansvarar själv för att ta med sig skyddsutrustningen från boendet efter besöket.

  • Alla besök ska bokas
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga.

  Alla som är anhöriga till någon som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende kommer att få skriftlig information om hur besöken går till på just det boendet. Säkra mötesplatserna med plexiglasskärm utomhus kommer tills vidare att vara kvar om anhöriga vill träffas där istället för inomhus.

  Träffas utomhus

  Besök utomhus är att föredra i första hand och rekommendationerna om avstånd ska hållas för att det ska vara ett säkert besök för de boende. Det är tillåtet att ta promenader om man kan hålla två meters avstånd mellan varandra. Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. Att köra en person i rullstol ute på promenad är inte möjligt utifrån att hålla rätt avstånd.

  Det här kan du som besökare göra

  Stanna hemma när du har symtom 
  Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

  Tvätta händerna ofta 
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

  Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt 
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker. 

  Fråga personalen 
  Det finns lokala rutiner för ditt besök, fråga därför personalen om vad som gäller.

  För frågor kring besök och vad som gäller vid ett säkert besök, kontakt enhetschefen på det aktuella boendet.

  Tillsammans tar vi ansvar för att genomföra besöken på ett tryggt och säkert sätt!

   

 • Vad gör kommunen när det gäller trängsel på t ex restauranger och badplatser?

  +

  Avdelning för Miljö & Hälsoskydd genomför återkommande tillsyn av serveringsställen som omfattas av den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Inspektörerna besöker de olika restaurangerna både regelbundet och utifrån synpunkter som vi får. Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna begränsa verksamheten på olika sätt eller som yttersta konsekvens stänga en verksamhet som inte följer föreskrifterna. Vi publicerar resultat av tillsynen på kungsbacka.se.

  Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar omfattar inte de som besöker stränder eller parker. Här gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för t.ex. sommaraktiviteter.

  Kommunen rapporterar in en övergripande bild av hur läget är i Kungsbacka veckovis. Synpunkter och information från medarbetare inom kommunen och invånare används som underlag. Den samlade lägesbilden för Kungsbacka och Halland i stort, gör att vi har möjlighet att t.ex. informera ytterligare om vikten av att hålla avstånd och påminna om det personliga ansvaret där det behövs.

  Här kan du som som invånare lämna klagomål 

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård prioriterar sina insatser utifrån hygiensäkerhet och städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat läggs extra fokus på att rengöra beröringspunkter, så som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. Städningen utförs med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Lokalvård kontrollerar att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Lokalvården arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter.

 • Kommer badhusen vara öppna som vanligt?

  +
  Badhusen drivs av Medley och information finns därför på deras webbplats:
 • Vad händer med vattenmätarbyten och nya inkopplingar av VA?

  +

  Från och med 3 nov 2020 pausar vi åter vattenmätarbyten.

  Vi pausar även nyinkopplingar av vatten och avlopp om de inte är akuta och vi bedömer att de kan genomföras på ett säkert sätt.

 • Är kommunens återvinningscentraler öppna?

  +

  Våra återvinningscentraler i Kungsbacka håller öppet som vanligt. Är du sjuk ber vi dig att vänta med att lämna avfall tills du är symtomfri. Tänk också på att hålla avstånd till personal och andra besökare.

  November 2020: Just nu begränsar vi antalet besökare inne samtidigt på våra återvinningscentraler för att minska risken för trängsel och coronasmitta. Det kan innebära att bommen hålls stängd under perioder, med risk för köbildning vid infarten. Försök att planera ditt besök till dagtid vardagar, på helgerna är det stor risk för många besökare och köbildning utanför bommen. I värsta fall hinner inte alla in före stängningsdags. 

  Läs mer om våra återvinningscentraler 

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka Direkt på info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00.