Information för dig som har barn i förskola och grundskola angående covid-19

Här hittar du frågor och svar om verksamheten i våra för- och grundskolor med anledning av covid-19.

Frågor och svar

 • Kommer mitt barn erbjudas vaccination i skolan?

  +

  Region Halland erbjuder en möjlighet för barn 12-15 år att bli vaccinerade i skolan. Skolan bistår med lokaler och lite praktiskt kopplat till vaccinationstillfället. Förskola & Grundskola sänder via Vklass information till berörda när det blir dags för eleverna i en årskull på en skola att kunna få sin vaccination. 

  Vaccination av dos 1 har genomförts på några skolor men vi har inte någon översikt som visar när varje skola kommer får sitt besök.  

  På 1177.se finns information om erbjudandet vaccinering av 12-15 åringar

  1177 Vaccination 12-15åringar

 • Påverkas för- och grundskolor av nya rekommendationer som infördes 8 december 2021?

  +

  Den ordinarie pedagogiska verksamheten för barn och elever påverkas inte av de nya rekommendationerna.

  Våra enheter behöver dock fortsatt följa råd från om hur vi kan bidra till minskad smittspridning genom förebyggande åtgärder.

  Ett exempel på förebyggande arbete är att vi inte genomför evenemang som innebär trängsel inomhus mellan att olika grupper av människor, t ex lucia eller avslutningar.

  I Kungsbacka är det upp till rektor att bedöma och besluta om det är möjligt att bjuda in anhöriga eller om flera klasser eller grupper kan fira tillsammans. 

  Ett annat exempel på förebyggande arbete är att vi hjälper till att sprida information och påminna om vikten av att
  • stanna hemma när man är sjuk
  • vara noga med att tvätta händerna

  Information på Folkhälsomyndighetens hemsida om förebyggande arbete i förskola och grundskola

 • Hur länge ska barn som är sjuka med förkylningssymtom stanna hemma? (uppdaterad 13 december -21)

  +

  Friska barn ska komma till förskola och skola men barn och elever som är sjuka ska stanna hemma. Det viktigt både för att undvika smittspridning av covid-19 och andra sjukdomar. 

  På 1177.se hittar du som vårdnadshavare alltid aktuell information om hur länge man ska stanna hemma när man är sjuk, vad som gäller om anhörig är sjuk, provtagning med mera kopplat till barn och covid-19

  1177 Halland Barn och covid

  Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19

 • Vilka förändringar gäller i förskolor och skolor när restriktioner försvinner 29 september?

  +

  Fortfarande är det jätteviktigt att alla, såväl vuxna som barn, stannar hemma vid symtom på covid-19. Denna rekommendation förändras inte den 29 september. Likaså behöver råd om hur länge man ska stanna hemma som finns på 1177.se följas. 

  Skolorna fortsätter att stödja Region Halland när det gäller smittspårning i skolmiljö.
  I det fall det är flera elever som insjuknar i en klass eller grupp kan Smittskyddsläkare rekommendera att vi pausar verksamheten på plats i skolan. Eftersom närundervisning nu är huvudregeln så görs noggranna bedömningar vid varje situation.

  Förebyggande åtgärder för vår verksamhet.

   Det förebyggande arbetet för att motverka smittspridning av covid-19 har inneburit att förskolor och skolor inte varit så påverkade av andra infektioner hos barn och vuxna som annars brukar vara fallet.

  För – och grundskolor behöver dock inte, på det sätt som skett under pandemin, behöva göra anpassningar av verksamheten.

  Här nedan finns några exempel på hur vi arbetar framöver:

  • Att tvätta händerna ofta, vara ute mycket och så långt det är möjligt undvika att vara många i trånga lokaler med dålig ventilation är exempel på bra åtgärder som vi tar med oss.
  • När det gäller hämtning och lämning så kan förskolor och fritidshem gå tillbaka till hur det fungerade innan pandemin. Vid behov så är det dock fullt möjligt för en rektor att besluta om att tillfälligt ha denna typ av anpassningar, till exempel om det är många som är hemma och är sjuka.
  • Utvecklingssamtal och föräldramöten kan genomföras på plats. Om det finns fördelar för deltagarna att ha digitala möten är det dock inte något som hindrar skolan från att arrangera det när det är lämpligt.
  • Precis som före pandemin så är det upp till varje enhet att bestämma om vilka evenemang med inbjudna vårdnadshavare man vill genomföra; lucia, avslutningar osv. Lokalernas storlek kan till exempel vara en faktor att ta hänsyn till.
  • Evenemang där barn och elever från olika enheter samlas kommer nu kunna återupptas, till exempel olika skolidrottsturneringar eller teaterbesök.
 • Hur ser det ut med stängning av för- och grundskolor med anledning av covid-19?

  +

  Via länken hittar du information om påverkan på verksamheter inom Förskola & Grundskola. Förskolor och skolor som varit stängda och haft distansundervisning samt vad som gäller för att vi ska kunna besluta om att stänga lokaler.  

  Stängda för- och grundskolor

 • Kommer skolan att dela ut självtester i höst och hur ska det i så fall fungera?(Uppdaterad 16 januari 2022)

  +

  Uppdatering 16 januari 2022: Region Halland beslutade 13 januari om förändrad provtagningsrekommendation i Halland. Beslutet innebär att personer utan symtom  tills vidare uppmanas att inte provta sig, oavsett om de är hushållskontakt eller i smittspårning bedömts som annan nära kontakt till konstaterat smittad. Beslutet omfattar tidigare insats där elever under hösten fått med sig självtest hem från skolan när smittspårning skett där.

 • Hur blir det med skolavslutningar i grundskolan? (uppdaterad 29 oktober 2021)

  +

  Det förebyggande arbetet för att motverka smittspridning av covid-19 har inneburit att förskolor och skolor inte varit så påverkade av andra infektioner hos barn och vuxna som annars brukar vara fallet. Även om vi inte behöver fortsätta anpassa verksamheten på samma sätt som tidigare under pandemin så tar vi tillvara erfarenheter från det förebyggande arbetet för att hindra smittspridning. Det handlar till exempel om att fortsätta:

  • tvätta händerna ofta,
  • vara ute mycket
  • så långt det är möjligt undvika att vara många i trånga lokaler med dålig ventilation

  Precis som före pandemin så är det upp till varje enhet att bestämma om vilka evenemang med inbjudna vårdnadshavare man vill genomföra; lucia, avslutningar och så vidare. Lokalernas storlek kan till exempel vara en faktor att ta hänsyn till.

 • Får vårdnadshavare information vid bekräftade fall av smitta i för- eller grundskolor? (uppdaterad 19 november 2020)

  +

  I samråd med Region Halland berättar vi om bekräftade fall på detta sätt:

  • Om vi får reda på att någon, vuxen eller barn, som varit i hos oss har covid-19 så får de som varit i personens närmiljö på förskolan eller skolan ett informationsbrev från oss som Region Halland tagit fram. Vi är noga med att följa bestämmelser om sekretess även om informationen går till en mindre grupp.
  • För att förstärka att det är viktigt att följa rekommendationerna och vara vaksam på symtom informerar rektor även samtliga vårdnadshavare på sin förskola eller skola om vi vet att det finns bekräftat fall. Informationen sänds inte vid varje tillfälle, den är en komplettering till den särskilda informationen till de som varit i närmiljön.

  Behandlande läkare eller ansvarig smittspårare bedömer tillsammans med den sjuka personen vem eller vilka som ska kontaktas och informeras. Det sker inom ramen för Smittskyddsenhetens smittspårningsarbete. 

  Vi tar varje vecka fram en sammanställning över hur många konstaterade fall inom verksamheten som vi fått kännedom om. Sammanställning blir ett underlag till kommunens samlade bedömning av läget.

  Vi vill gärna att du som är vårdnadshavare berättar för skolan om ditt barn är sjuk i bekräftad covid-19 men det är inget vi kan kräva.

 • Kan eller behöver jag som vårdnadshavare vara med vid lektioner som genomförs online via Teams?

  +

  Om våra skolor övergår till distansundervisning kan upplägget för lektionerna se ut på några olika sätt:

  • Eleven arbetar självständigt med arbetsuppgifter som delas ut via skolans digitala lärplattform Vklass, via e-post eller att eleven fått material i tryckt form med sig hem
  • Lektioner som hålls med hela klassen samtidigt online via vårt verktyg Teams
  • Kortare genomgångar, frågestunder, in- och utcheckningar eller avstämningar t ex online eller via en chatt.

  Precis som vid skola på plats i lokalerna i så ansvarar läraren för all undervisning. Du som vårdnadshavare kan stödja ditt barn genom att försöka skapa en lugn i plats där ditt barn känner sig trygg med att arbeta med skoluppgifter och möta sina lärare och klasskompisar online. Vi är medvetna om att möjligheterna i hemmet kan se väldigt olika ut, alla har kanske inte ett eget rum att sitta i.

  Observera att om du önskar vara med vid en lektion så behöver det, precis som vid vanliga klassrumsbesök, stämmas av med läraren i förväg. Om ditt barn vill be dig om hjälp att lösa en uppgift så måste det ske utanför lektionstiden.

  För alla elevers trygghet är det viktigt att veta vilka som är med på lektionen och därmed kan ta del av det som sägs och görs. Det handlar om skolans ansvar att värna elevernas integritet och begränsa vår behandlingen av personuppgifter till vad som är nödvändigt. På Skolverkets hemsida finns information riktad till dig som vårdnadshavare

  Så arbetar förskolor och skolor uner pandemin - stöd till vårdnadshavare

  Har du frågor om ditt barns undervisning och upplägget kontakta i första hand lärare, klasslärare eller mentor. Du kan även kontakta rektor.

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning? (uppdaterad 8 januari 2021)

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

  På våra skolor har man kunskap och medvetenhet om elevers olika möjligheter att följa undervisning via distans, för dem som behöver stöd utifrån möjlighet att nå måluppfyllelse så finns möjlighet till anpassningar. Rektor beslutar om detta.

 • Hur blir det med prao? ( uppdaterad 8 september 2021)

  +

  Utifrån  läget med pandemi och tidigare osäkerhet kring vad som kommer gälla i höst kan det finnas färre praktikplatser än tidigare år för våra elever som ska ha sin prao i höst. Om det inte finns platser så att elever kan komma ut på prao så finns förberedelser som gör att skolan kan använda sig av så kallad ersättningspraktik. Bland annat genom material som tagits fram av Ung företagsamhet Skolverket och praktiksidan Praktikplatsen.se 

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för eller grundskola, om dessa skulle stänga?(uppdaterad 3 april 2020)

  +

  Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt. Klicka på länken nedan för information om vad som gäller för rätt till barnomsorg  i det fall våra verksamheter skulle behöva stänga.  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.

  Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet  

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola? ( uppdatera 13 augusti 2020)

  +

  Det finns i inget stöd skollagen om att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, omsorg för föräldralediga eller arbetssökande. Kungsbacka kommun har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnsomsorg.

  Under våren bad vi dig som inte i hade behov av omsorg att om möjligt behålla barnet hemma.  Vi har nu inför hösten ett stabilt läge när det gäller bemanning och  välkomnar alla friska barn till förskolan och fritids med utgångspunkt från våra regler om rätt till plats.

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet varit hemma utifrån uppmaningen i våras.

  Länk till våra regler

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet? (uppdaterad 4 maj 2021)

  +

  Om vi med anledning av covid 19 behöver stänga på grund av personalbrist eller på inrådan från smittskyddsläkare för att minska smittspridning så gäller följande från 1 januari 2021:
  Om förskola eller fritidshemmet varit stängt 4 dagar i rad och stängningen fortsätter så betalas avgiften tillbaka från dag 5 och framåt med 1/30 per dag det är stängt. Det sker genom avdrag på kommande faktura. Det krävs inte någon ansökan från dig som vårdnadshavare. 

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård prioriterar sina insatser utifrån hygiensäkerhet och städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat läggs extra fokus på att rengöra beröringspunkter, så som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. Städningen utförs med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Lokalvård kontrollerar att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Lokalvården arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter.

 

Information om Covid-19 på andra språk

Nyheter om förskola och grundskola