För dig som har barn i förskola och grundskola

Kungsbacka kommuns förskolor och grundskolor är fortsatt öppna som vanligt. Om det skulle bli aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss.

Frågor och svar

 • Kommer Kungsbacka kommun att stänga för- och grundskolor?

  +

  Vi följer noga utvecklingen samt beslut och rekommendationer från regering och myndigheter när det gäller stängning. Det är i dagsläget inte aktuellt att stänga någon av kommunens förskolor eller grundskoler. 

  Det finns nu bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga om myndigheterna anser att vi ska göra det utifrån ett smittskyddsperspektiv. Om vi får ett beslut om detta informerar vi dig snarast via V-klass om vad som gäller för ditt barn. Om skolan stängs så får eleverna distansundervisning. 

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för- eller grundskola, om dessa skulle stänga?

  +

  Kommunen har inte fullständig information till våra vårdnadshavare om vem som har rätt till barnomsorg om det skulle vara så att förskolor och skolor stänger. Regeringen har beslutat om 12 sektorer för samhällsviktig verksamhet och gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att i en föreskrift förtydliga så att det ska bli lättare för oss att förstå vilka yrken det kan gälla, om vi behöver begränsa tillgången till barnomsorg. Du hittar information om områdena i regeringens pressmeddelande om de nya bestämmelserna.

  Så ska samhället fortsätta att fungera även om skolorna skulle behöva stänga

  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.  

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning?

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

 • Jag har blivit permitterad, hur påverkar det omsorgen för mitt barn?

  +

  Tillsvidare kan ditt barn komma till förskolan som vanligt. Det är en helt ny situation vi står inför och vi utreder därför tillsammans med andra kommuner i Sverige hur vi ska göra med barnomsorg när en vårdnadshavare blir permitterad. Vi kommer inom kort att informera om vad som ska gälla. Du betalar avgift som vanligt, även om du skulle välja att ha ditt barn hemma.

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola?

  +

  Eftersom vi står inför ett läge där vi kan räkna med situationer där flera i personalen kommer att bli sjuka vill vi uppmana föräldrar till barn som inte har omsorgsbehov att om möjligt avstå barnomsorg. Vi vill låta barnets behov styra och vi vet att dessa kan variera mellan olika barn. 

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet är hemma utifrån ovan. Länk till våra regler

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet?

  +

  Om vi får besked från våra myndigheter att vi måste stänga, har vi ännu inget besked till dig som vårdnadshavare om hur avgiften ska hanteras för de som då inte har rätt till omsorg.

 • Varför är måltidsutbudet för barnen förändrat?

  +

  Bakgrunden till förändringen är att säkerställa bra måltider även vid brist på måltidspersonal. Det handlar om att vi enbart erbjuder en rätt, att snabba förändringar kan ske i menyn samt att salladsbuffén begränsas något.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner. En av dessa rutiner är att Lokalvård lägger extra fokus på att rengöra beröringspunkter i tider när smittor är vanliga (exempelvis influensatider). Med beröringspunkter menas sådant som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger.

  Lokalvård gör nu även extrakontroller för att se till att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Vi arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter, så väl lokaler som fordon.

 • Hur blir det med vårens praoperiod?

  +

  Vårens PRAO-veckor är inställda, då vi ser att den nuvarande situationen kan påverka möjligheten att ta emot eleverna. Det rör sig om veckorna 13, 14, 17, 19 och 20.

Håll sjuka barn hemma 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra snabb smittspridning. Barn och elever med lindriga förkylningssymtom får inte komma till förskola och skola. Friska barn och elever ska komma till förskola och skola. 

Om andra personer i familjen är sjuka och du som vårdnadshavare känner dig osäker på ditt barns förmåga att tidigt kunna signalera symtom på sjukdom, bör du enligt Region Hallands rekommendationer hålla ditt barn hemma. 

Inställda resor och utbyten för bad

Vi undviker utflykter och utbyten som innebär att man träffar många andra som man inte annars träffar. Undantag kan vara det som innebär hinder för betyg och bedömning. Vid tveksamhet stämmer rektor stämma av med skolchef.

Timvikarier

Kommunen har framåt ha ett stort behov av timvikarier i inom vård och omsorg. Förskola & Grundskola har därför beslutat att inte ta in timvikarier i förskolan, på så sätt blir fler vikarier tillgängliga för de områden där våra invånares behov behöver prioriteras. Genom samarbete och olika åtgärder kommer vi fortfarande erbjuda en trygg verksamhet för barnen i våra förskolor.

Öppna förskolor

Alla kommunens öppna förskolor är stängda från 18 mars till 13 april.

PRAO

Vårens PRAO-veckor är inställda, då vi ser att den nuvarande situationen kan påverka möjligheten att ta emot eleverna. Det rör sig om veckorna 13, 14, 17, 19 och 20.

Följer rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd till skolor och lämnar också förslag till åtgärder som en skola kan genomföra för att bidra till att minska risken för smittspridning. Förskola & Grundskola följer rekommendationerna så långt det är möjligt. Du kan ta del av råden på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Samhällsviktig verksamhet och distansundervisning

Om det skulle bli aktuellt att stänga en förskola eller skola så får vårdnadshavare som arbetar inom det som är samhällsviktig verksamhet omsorg för sitt barn. Elever i skolan får distansundervisning.

Läget i Förskola & Grundskola under presskonferens 18 mars 

Vid en presskonferens onsdag den 18 mars berättade skolchef Maria Andersson om de senaste dagarnas beslut och förberedelserna för kommande veckor inom Förskola & Grundskola. 

Information om Covid-19 på andra språk