Stängning eller distansundervisning i för-och grundskolor på grund av covid-19

Här beskriver vi påverkan på för- och grundskolor utifrån covid-19.

Informationen senast uppdaterad 27 september 2021

Närundervisning huvudregel i grundskolan från höstterminen 2021

Huvudregeln från i höstterminen 2021 är att all undervisning ska ske på plats i skolan.

I det fall det är flera elever i en klass eller grupp som har covid-19 kan Smittskyddsläkare rekommendera att vi pausar verksamheten på plats i skolan. Eftersom närundervisning nu är huvudregeln så görs noggranna bedömningar vid varje situation. Skulle det bli aktuellt för till exempel en klass eller årskurs så kommer information via Vklass.

Verksamheten kommer även kunna övergå till delvis distans- och fjärrundervisning alternativt stänga om smittspridning ökar och Folkhälsomyndigheten meddelar att det är nödvändigt.  

Den som har symtom på covid-19 eller är bekräftat sjuk ska fortsatt vara hemma och följa instruktioner som finns på 1177.se

Smittspårning via skolan

I samband med smittspårning av nära kontakter tar Smittskydd Region Halland ta hjälp av skolorna för att dela ut test-kit så att elever och personal ska kunna göra självprovtagning av covid-19. Smittspårare från Region Halland Smittskydd bestämmer vilka elever som kan vara nära kontakter och vårdnadshavare får information från smittskydd om elev som omfattas. Skolan delar ut test-kit som eleven ska ta med hem. 

Regeringens pressmeddelande om närundervisning som huvudregeln från i höst

Påverkan Kungsbacka kommuns för- och grundskolor

Läsåret 2021-2022 

Hålabäcksskolan klass 8C
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 23 samt 27 -28 september. (24 september har eleverna studiedagsledigt)

Varlaskolan klass 8V1
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 20 september.

Varlaskolan klass 7P2
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 20 september.

Varlaskolan klass 7V2
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 14-17 september samt 20 september.

Varlaskolan klass 7V1
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 13-17 september samt 20 september.

Varlaskolan klass 9N
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 13-17 september.

Frillesåsskolan klass 8C
Med utgångspunkt från smittskyddsläkares bedömning av smittspridning får eleverna fjärr- och distansundervisning 13-15 september. 

Kullaviksskolan klass 7B
Fjärr- distansundervisning 9-10 september samt 13 september i enlighet med  smittskyddsläkares rekommendation.

Varlaskolan klass 7N1
Fjärr- distansundervisning 9-10 september samt 13 september i enlighet med  smittskyddsläkares rekommendation.  

Maleviksskolan klass 8
Fjärr- distansundervisning 13 - 15 september i enlighet med smittskyddsläkares rekommendation.

Påverkan läsåret 2020-2021