Stängning eller distansundervisning i för-och grundskolor på grund av covid-19

Här hittar du beskrivning över vad som avgör när en för- eller grundskola stänger lokaler och övergår till distansundervisning. Vi beskriver också påverkan på verksamheten för våra barn och elever i kommunens för- och grundskolor med anledning av covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Informationen senast uppdaterad 13 juli 2021

Nya regler inför hösten

Den 12 juli skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst. Vi anpassar skolverksamheten efter de bestämmelserna som ges av regeringen. Mer information kommer när vi närmar oss skolstarten. 

Påverkan på Förskola & Grundskolas enheter läsåret 2020-2021

Vårterminen 2021

Kullaviksskolan årskurs 5
Distansundervisning 2-4 juni efter samråd med smittskydd för att bryta smittspridning.

Smedingeskolan årskurs 8
Distansundervisning 26 maj-1 juni efter samråd med smittskydd för att bryta smittspridning.

Hedeskolan klass 5 A 
Distansundervisning 30 april - 4 maj efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta smittspridning.

Toråsskolan årskurs 9
Distansundervisning 23-26 april efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta smittspridning.

Pedagogisk omsorg dagbarnvårdare i Åsa
Stängd på grund av personalbrist med anledning av covid-19 22-27 april.

Särö skola årskurs 9
Distansundervisning 16-20 april efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta smittspridning.

Pepparrotens förskola
Stängd 12-14 april. Personalbrist som följd av covid-19. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken bereds barnomsorg.

Stängd 16-20 april för att förhindra smittspridning. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken bereds barnomsorg.

Fullriggaren Malevik, årskurs 7
Distansundervisning för att förhindar smittspridning 31 mars-1 april

Britta-Lenas förskola i Kungsbacka
Stängd 29-31 mars samt förlängt till 1 april på grund av personalbrist efter rekommendation av smittskydd Region Halland om att inte ta in vikarier för att inte bidra till smittspridning. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken bereds barnomsorg.

Grundsärskolan klass T1 Kollaskolan
Stängt på grund av personalbrist 25-26 mars

Särö skola årskurs 3
Distansundervisning 25-26 mars efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta smittspridning. Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas.

Spårhaga förskola Junibacken och Körsbärsdalen 25-30 mars
Stängning efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta pågående smittspridningskedja. Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas.

Pedagogisk omsorg i Åsa
Stängning av två familjedaghem på grund av personalbrist 23-24 mars.
Stängning av tre familjedaghem i Åsa enligt Smittskydd ska personal- och barngrupper ej blandas vilket innebär personalbrist, 29-31 mars

Kullaviksskolan årskurs 3
Distansundervisning 19-23 samt 24-25 mars efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta smittspridning. Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas. ( 22 mars är studiedag - ingen undervisning)
Distansundervisning för klass 3A 26 mars på grund av personalbrist.

Lärkbackens förskola, avdelning Svanen, Frillesås
Stängning 18-19 mars på grund av personalbrist. Förlängt till fredag 26 mars 

Kulllaviksskolan Skäret; Förskoleklass A, B samt årskurs 1 A och 1 B
Stängning 18-19 mars efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta pågående smittspridningskedja. Förlorad undervisning ersätts vid senare tillfälle, 

Hedeskolan årskurs 6
Distansundervisning 16 mars på grund av omfattande personalbrist

Älvsåkersskolans fritidshem Älvan
Stängt under eftermiddag 15-19 mars på grund av personalbrist
Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas.

Smedingeskolan Fjärås årskurs 6
Distansundervisning 15-17 mars efter samråd med smittskyddsläkare för att bryta pågående smittspridningskedja. 

Pedagogisk omsorg dagbarnvårdare i Åsa
Stängd 11-15 mars på grund av personalbrist.

8 mars-16 april har kommunens grundskolor delvis distansundervisning för alla elever i årskurs 7-9. Mer information via länken
Delvis distansundervisning för kommunens högstadieskolor vecka 10-15

24 februari -5 mars har kommunens grundskolor distansundervisning för alla elever i årskurs 7-9 efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Halland. Se information via länken.
Heltids distansundervisning för kommunens högstadie- och gymnasieelever 

Förskolan Basunen;
Stängd 22-24 februari; personalbrist samt 24-26 februari och 1-2 mars; personalbrist samt efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas.

Vecka 8-9 är huvudmannens inriktning att  elever i årskurs 7-9 har delvis distansundervisning i enlighet med förordning 2020:115.
Beslut tas för respektive skola och det är ansvarig rektor som planerar upplägg med utgångspunkt från förutsättningar och möjligheter på enheten.

Kolla grundsärskola årskurs 5 grupp Grön 3
1-5 februari. Distansundervisning på grund av personalbrist.

Vecka 4-6 har elever i årskurs 7-9 delvis distansundervisning i enlighet med möjlighet i förordning 2020:115. Varje skola planerar för upplägg med utgångspunkt från egna förutsättningar
Delvis distansundervisning för högstadiet vecka 4-6

7-22 januari har kommunens grundskolor distansundervisning för samtliga elever i årskurs 7-9 efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Halland. Se information via länken.
Distansundervisning 7-9

Pressmeddelande från Smittskydd Halland om bakgrund till rekommendationen

Höstterminen 2020

Hedeskolan klass 7B,
17-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Hedeskolan klass 9A,
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 6-9 
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 5
7-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning.

Kapareskolan
30 november-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning. 

Förskolan Kolla Skogsdunge, grupperna Blå, Lila och Grön;
stängt 30 november-4 december. Personalbrist.

Kollaskolans F-3 Skärgården
25 november - 1 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Åsa Gårdsskolan årskurs 7-9
31 augusti-4 september. Distansundervisning på grund av personalbrist

Grunder för stängning av lokaler och övergång till distansundervisning

Förskola & Grundskola kan stänga för- och grundskolor vid någon av nedan orsaker

- efter avstämning med smittskyddsläkare för att minska smittspridning eller

- om det fattas så mycket personal att vi inte ha verksamhet igång på plats.

Ny bestämmelse 11 januari 2021

Förutom ovan tillfällen så får den som är ansvarig för skolverksamheten, huvudmannen, göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning eller förläggning. När skolan är öppen får undantag göras för elever på högstadiet, årskurs 7-9. Det handlar till exempel om att det är möjligt att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Information via V-klass

Vid beslut informerar vi via V-klass om vad som gäller. Om skolans lokaler stängs så får eleverna distansundervisning.

Huvudmannen beslutar 

Det formella beslutet att stänga tas av huvudmannen för verksamheten, det vill säga nämnden för Förskola & Grundskola. Det är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Det finns inget beslut från regering om att alla förskolor eller grundskolor ska stängas.

Vård av barn med anledning av stängning

När verksamhet för små barn stängs gäller att den som är hemma med sitt barn har rätt till ersättning för vård av barn.  På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur du gör.

Ansökan om vab om skolan stänger

Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Om båda vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet ordnas undervisning och omsorg på plats barn och yngre elever. Information om bestämmelser för detta finns på Myndigheten för samhällskydds och beredskaps hemsida.

Omsorg för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet MSBs information