Utskick via V-klass

På den här sidan har vi samlat Förskola & Grundskolas informationsbrev som gått ut till samtliga vårdnadshavare via vår lärplattform V-klass.

De brev som nu är publicerade är de som sänts ut under läsåret 2021-202. Tidigare brev går att få tillgång till om du mejlar forskola.grundskola@kungsbacka.se