För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Kungsbacka kommun följer Smittskydd Hallands rekommendationer. Det innebär att i stort sett alla elever på kommunens gymnasieskolor studerar på deltid distans. Vuxenutbildningen bedrivs fortsatt i så stor utsträckning som möjligt på distans.

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor

Den 25 mars meddelade utbildningsminister Anna Ekström att den nationella rekommendationen om en blandning av fjärr/distans och närundervisning upphör att gälla från och med 1 april.

Detta innebär dock inte automatiskt att alla gymnasieskolor ska återgå till närundervisning i närtid. Gymnasierna måste fortsatt beakta allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Halland.

Gymnasiets ledningsgrupp har därför beslutat att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna från 19 april till och med 10 juni men med ett förändrat upplägg. I det nya upplägget prioriteras närundervisning för elever i årskurs 3.

Observera att grundplaneringen nedan kan komma att justeras beroende på nya rekommendationer från Region Halland, Folkhälsomyndigheten och beslut från regeringen.

Rektor har möjlighet att göra undantag

Som vi tidigare informerat om har rektor möjlighet att i samråd med lärare justera omfattningen av distansundervisning för vissa grupper och utifrån elevers särskilda behov. Planeringen utgår alltid ifrån det som arbetslag inom respektive program har bedömt blir bäst för elevernas lärande, samt ur ett helhetsperspektiv för respektive skola.

Gymnasiernas grundplanering för perioden 19 april – 10 juni

 • Vecka 16 (19-23 april) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning.
 • Vecka 17 (26 – 30 april) Åk 2 har närundervisning, åk 1 och 3 har distansundervisning.
 • Vecka 18 (3 – 7 maj) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning.
 • Vecka 19 (10 – 11 maj) Åk 1 har närundervisning, åk 2 och 3 har distansundervisning.
 • Vecka 20 (17-21 maj) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning.
 • Vecka 21 (24-28 maj) Åk 2 har närundervisning, åk 1 och 3 har distansundervisning.
 • Vecka 22 (31 maj – 4 juni) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning.
 • Vecka 23 (7 – 10 juni) Åk 1 har närundervisning, åk 2 och 3 har distansundervisning

Till dig som elev på gymnasiet

Ditt schema ser likadant ut oavsett om du är på plats i skolan eller har lektioner via distans. Var noga med att hålla tider och ha kameran på när du deltar hemifrån. Har du inte på kameran så kan du inte heller få närvaro på lektionen. Tänk också på att vara aktivt närvarande när du har lektion på distans. 

Möjlighet att hämta lunch

Det finns möjlighet för elever som studerar på distans att hämta lunch på en grundskola i sitt närområde. Mer information finns på Vklass.

 Mer information om gymnasieskolorna finns på deras webbplatser:

Aranäsgymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Beda Hallbergs gymnasium

Kommunal vuxenutbildning och Yrkeshögskolan i Kungsbacka

I och med de skärpta råden i Halland går Yrkeshögskolan i Kungsbacka från delvis distans till helt distans.

För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen ges fortsatt undervisning delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. 

Mer information finns på webbplatserna:

Yrkeshögskolan i Kungsbacka
Vuxenutbildning i Kungsbacka

Frågor och svar

 • Kan undantag göras gällande distansundervisning för gymnasiet?

  +

  Varje rektor har möjlighet att i samråd med lärare justera omfattningen av distansundervisning för vissa grupper och utifrån elevers särskilda behov. Planeringen utgår alltid ifrån det som arbetslag inom respektive program har bedömt blir bäst för elevernas lärande, samt ur ett helhetsperspektiv för respektive skola.

 • Vilka anpassningar har gjorts på gymnasieskolorna?

  +

  Gymnasieskolorna har anpassat möbleringen för att få så stora avstånd som möjligt mellan bänkarna. Flera klasser har mer av hemklassrum istället för många olika salar för att minska rörelse runt i skolan. Handsprit finns tillgängligt för alla och märkningar i golvet hjälper elever och personal att hålla avstånd i kö till skolrestaurangen och café.

  Extra lokalvård genomförs, särskilt för att fylla på tvål och handdukar. Fler sopsorteringsstationer och plats för pant har också satts ut.

  Större samlingar av grupper av elever undviks och skolorna skyltar med Folkhälsmyndighetens rekommendationer.

  Att hålla avstånd är något av det viktigaste när det kommer till att bromsa smittspridningen. Vi uppmanar därför alla elever att tänka på hur man hälsar. Undvik kramar och närkontakt samt stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

 • Hur fungerar det med kollektivtrafiken till och från skolan?

  +

  Trängsel i kollektivtrafiken på väg till och från skolan kan vara en risk. Efter dialog med Västtrafik vill vi be alla som inte behöver åka kollektivt att avstå. Så att de som verkligen behöver använda kollektivtrafiken till och från skolan kan göra det så säkert som möjligt. Hoppa aldrig på en buss sista biten fram till skolan. 

 • Vad gör vi för att minska trängseln i skolmatsalen?

  +

  I matsalen är avståndsmarkeringar tejpat på golvet och handsprit finns tillgängligt när eleverna går in. Vi stoppar flödet om det blir för många på en gång samt ser till att alla ”spritar” händerna.

  Mattiderna har ändrats och spridits ut och några klasser äter i klassrum med hjälp av matvagn. Vi följer också upp så att eleverna verkligen äter på sin avsedda tid. 

 • Har elever på gymnasiet som studerar på distans möjlighet att hämta lunch?

  +

  Ja, elever som går i årkurs 2 och 3 har möjlighet att hämta lunch på en skola i sitt närområde den veckan när de har distansundervisning. För att kunna hämta lunch behöver man anmäla sig. Det gör man genom att fylla i en blankett som finns på Vklass.

  Blanketten kan endast fyllas i från en elevdator som tillhör Kungsbacka kommun. Maträtten som erbjuds är den rätt som är utskriven som huvudrätt. Det är möjligt att anmäla behov av specialkost.

  Observera att elever som hämtar lunch behöver ta med sig sin egen matlåda.

 • Vad har jag som elev för ansvar för att minska smittspridningen?

  +

  Precis som alla andra har du som elev skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder, håll en armlängds avstånd till andra och nys i armvecket. Tänk också på hur du hälsar på andra. Undvik kramar och närkontakt. Om det är möjligt uppmanar vi också dig som kan att cykla eller gå till och från skolan och undvika kollektivtrafiken.

 • Hur fungerar det med provtagning om jag misstänker att jag har covid-19?

  +

  Region Halland erbjuder självprovtagning kostnadsfritt för alla från 6 år med symtom. Du loggar in på 1177.se med Mobilt BankID, BankID, Freja eID Plus eller annan e-legitimation.

  Obs! Bankernas SäkerhetsID för ungdomar fungerar inte. Är du under 18 år kan du skaffa Mobilt BankID via de flesta banker men du måste säga till att det ska vara riktigt Mobilt BankID.

  Har du symtom men inte hunnit skaffa BankID kan du eller din vårdnadshavare ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 eller kontakta er vårdcentral så får ni hjälp att boka tid för provtagning.

 • Vem på skolan kontaktar jag om jag som gymnasieelev testar positivt för covid-19?

  +

  Du ska alltid informera din mentor eller rektor om det är så att du testat positivt för covid-19. Det är avgörande att skolan får den här informationen för att kunna fatta rätt beslut och hålla koll på utvecklingen.

 • Kan en elev som har symptom få undervisning på distans?

  +

  Ja, möjligheten finns men det är ingen rättighet. En bedömning görs från fall till fall och ansvarig rektor tar beslut.

 • Kan en elev få distansundervisning om hen är rädd för sin eller en närståendes hälsa?

  +

  Elevers eventuella önskemål om att inte var på plats i skolan på grund av rädsla för sin eller en närståendes hälsa måste stärkas med intyg från sjukvården. Skolan gör inte medicinska bedömningar.

 • Har en lärare rätt att skicka hem en elev som uppvisar symptom?

  +

  Ja

 • Kommer föräldramöten och utvecklingssamtal genomföras?

  +

  I fysisk form är mötena inställda men alternativ håller på att tas fram.

 • Kommer arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiet och vuxenutbildningen att genomföras som vanligt?

  +

  Ja i de fall där mottagande verksamhet tillåter det.

   

 • Hur påverkas slutbetyg från vuxenutbildningen?

  +

  För att underlätta för de elever som påverkats av drabbas av den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från den kommunala vuxenutbildnigen (komvux) på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

  För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

  Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.