För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter, även skolan. Men skolorna har även framöver ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer.

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor

Vi arbetar för att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret. Alla har också ett eget ansvar att stanna hemma när man är sjuk samt att testa sig.

Från höstterminen 2021 finns det självtest covid-19 på plats i skolan för att kunna snabba på smittspårning, stoppa smittspridning och undvika att friska elever som genomför provtagning missar tid i skolan. Självtesten är för elever samt personal. Som alltid gäller att personer med symtom stannar hemma, och dessutom bokar tid till självprovtagning covid-19.

Självtesten delas endast ut när smittspårare, efter gemensam kartläggning av vilka som varit i nära kontakt med smittad, avgör vilka som behöver och rekommenderas provtagning för att kunna förhindra ytterligare smittspridning.

Kommunal vuxenutbildning och Yrkeshögskolan i Kungsbacka

Från och med 1 juni finns det nu möjlighet för vuxenutbildningen att bedriva undervisning på plats.

Mer information finns på webbplatserna:

Yrkeshögskolan i Kungsbacka
Vuxenutbildning i Kungsbacka

Frågor och svar

 • Får man ledigt från skolan om man ska vaccinera sig mot covid-19?

  +

  Om du har tid för vaccination av covid-19 på skoltid så har du rätt till ledighet utan att få frånvaro från lektionen. Du behöver i så fall prata med din mentor för att få ledigheten godkänd.  

 • Vad har jag som elev för ansvar för att minska smittspridningen?

  +

  Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för covid-19. Att tvätta händerna och ha en god handhygien är också alltid bra för att hålla smittsamma sjukdomar borta.

 • Hur fungerar det med provtagning om jag misstänker att jag har covid-19?

  +

  Region Halland erbjuder självprovtagning kostnadsfritt för alla från 6 år med symtom. Du loggar in på 1177.se med Mobilt BankID, BankID, Freja eID Plus eller annan e-legitimation.

  Obs! Bankernas SäkerhetsID för ungdomar fungerar inte. Är du under 18 år kan du skaffa Mobilt BankID via de flesta banker men du måste säga till att det ska vara riktigt Mobilt BankID.

  Har du symtom men inte hunnit skaffa BankID kan du eller din vårdnadshavare ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 eller kontakta er vårdcentral så får ni hjälp att boka tid för provtagning.

 • Vem på skolan kontaktar jag om jag som gymnasieelev testar positivt för covid-19?

  +

  Du ska alltid informera din mentor eller rektor om det är så att du testat positivt för covid-19. Det är avgörande att skolan får den här informationen för att kunna fatta rätt beslut och hålla koll på utvecklingen.

 • Kan en elev som har symptom få undervisning på distans?

  +

  Ja, möjligheten finns men det är ingen rättighet. En bedömning görs från fall till fall och ansvarig rektor tar beslut.

 • Kan en elev få distansundervisning om hen är rädd för sin eller en närståendes hälsa?

  +

  Elevers eventuella önskemål om att inte var på plats i skolan på grund av rädsla för sin eller en närståendes hälsa måste stärkas med intyg från sjukvården. Skolan gör inte medicinska bedömningar.

 • Har en lärare rätt att skicka hem en elev som uppvisar symptom?

  +

  Ja

 • Kommer arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiet och vuxenutbildningen att genomföras som vanligt?

  +

  Ja i de fall där mottagande verksamhet tillåter det.

   

 • Hur påverkas slutbetyg från vuxenutbildningen?

  +

  För att underlätta för de elever som påverkats av drabbas av den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från den kommunala vuxenutbildnigen (komvux) på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

  För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

  Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.