För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset. Därför gick gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan över till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars.

Skolor som det gäller är:

 • Aranäsgymnasiet
 • Beda Hallbergs gymnasium
 • Elof Lindälvs gymnasium
 • Yrkeshögskolan i Kungsbacka
 • Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux)

Skolorna har arbetat för att vara förberedda för distansundervisningen. Förberedelser har pågått de senaste veckorna och skolorna har både utrustning och kompetens att klara detta på ett bra sätt.

Det är väldigt viktigt med det egna ansvaret som elev och att relationer och kommunikation mellan lärare och elever fortgår i våra digitala kanaler. Alla måste förstå att detta inte är ett lov utan en period av undervisning på distans.

Presskonferens 18 mars: om distansundervisning på gymnasium och vuxenutbildning

Vid en presskonferens onsdag den 18 mars berättade förvaltningschef Cynthia Runefjärd om omställningnen till distansundervisning för gymnasier och vuxenutbildningar och förberedelserna för detta. 

Frågor och svar

 • Vad innebär det att vuxenutbildningen övergår till distansutbildning?

  +

  Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring det nya coronaviruset. Därför övergick all den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) samt Yrkeshögskolan i Kungsbacka till distansundervisning onsdagen den 18 mars. 

  Vuxenutbildningen fortsätter sin undervisning, men den sker nu istället helt på distans. Man kan ansöka till kurser precis som tidigare och reception och expedition är öppen. Även besök till studie- och yrkesvägledare bokas som vanligt.

  För att få reda på hur distansundervisningen genomförs ska du som elev kontakta den skola du går på.

  Ansökan om prövningar som inkommit före den 23 mars kommer att genomföras enligt plan på plats men i mycket små grupper. Anmälningar till prövning som inkommer från och med 24 mars kommer endast att erbjudas på distans. Är man orolig över detta kan man kontakta vår expedition för hjälp. I dagsläget kommer vi att behöva prioritera invånare i Kungsbacka kommun. Därför hänvisas invånare från andra kommuner i första hand till sin hemkommun.

  Inga nationella prov kommer att göras på plats. Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.