För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Den 15 juni tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om distansundervisning. Måndagen den 17 augusti välkomnar därför Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium och Elof Lindälvs gymnasium sina elever tillbaka till skolornas lokaler igen. Vuxenutbildningen kan däremot delvis komma att fortsätta med distansundervisning.

Mer information om skolornas uppstart finns på gymnasieskolornas webbplatser. 

Aranäsgymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Beda Hallbergs gymnasium

För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

Frågor och svar

 • Kommer gymnasieskolorna öppna till hösten?

  +

  Ja, det stämmer men med anpassningar. Den 15 juni tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om distansundervisning. 

 • Vilka anpassningar har gjorts inför skolstarten på gymnasiet?

  +

  På grund av pandemin har alla program olika starttider så att alla inte kommer tillbaka till skolan vid en och samma tidpunkt.

  Gymnasieskolorna har anpassat möbleringen för att få så stora avstånd som möjligt mellan bänkarna och i några klassrum finns enbart stolar i nuläget för att garantera utrymmet mellan elever. Handsprit kommer att finnas tillgängligt för alla och märkningar i golvet hjälper elever och personal att hålla avstånd i kö till skolrestaurangen och café.

  Extra lokalvård kommer att genomföras, särskilt för att fylla på tvål och handdukar. Fler sopsorteringsstationer och plats för pant kommer att sättas ut.

  Större samlingar av grupper av elever kommer att undvikas och skolorna kommer att skylta med Folkhälsmyndighetens rekommendationer.

  Att hålla avstånd är något av det viktigaste när det kommer till att bromsa smittspridningen. Vi uppmanar därför alla elever att tänka på hur man hälsar. Undvik kramar och närkontakt samt stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

 • Hur kommer det att fungera med kollektivtrafiken till och från skolan?

  +

  Trängsel i kollektivtrafiken på väg till och från skolan kan vara en risk. Efter dialog med Västtrafik vill vi be alla som inte behöver åka kollektivt att avstå. Så att de som verkligen behöver använda kollektivtrafiken till och från skolan kan göra det så säkert som möjligt. Hoppa aldrig på en buss sista biten fram till skolan. 

 • Vad gör vi för att minska trängseln i skolmatsalen?

  +

  I matsalen är avståndsmarkeringar tejpat på golvet och handsprit finns tillgängligt när eleverna går in. Inledningsvis bemannar vi insläppet och stoppar flödet om det blir för många på en gång samt ser till att alla ”spritar” händerna.

  Skolorna kommer också noggrant följa upp så att eleverna verkligen äter på sin avsedda tid. 

 • Vad har jag som elev för ansvar för att minska smittspridningen?

  +

  Precis som alla andra har du som elev skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder, håll en armlängds avstånd till andra och nys i armvecket. Tänk också på hur du hälsar på andra. Undvik kramar och närkontakt. Om det är möjligt uppmanar vi också dig som kan att cykla eller gå till och från skolan och undvika kollektivtrafiken.

 • Kan en elev som har symptom få undervisning på distans?

  +

  Ja, möjligheten finns men det är ingen rättighet. En bedömning görs från fall till fall och ansvarig rektor tar beslut.

 • Kan en elev få distansundervisning om hen är rädd för sin eller en närståendes hälsa?

  +

  Elevers eventuella önskemål om att inte var på plats i skolan på grund av rädsla för sin eller en närståendes hälsa måste stärkas med intyg från sjukvården. Skolan gör inte medicinska bedömningar.

 • Har en lärare rätt att skicka hem en elev som uppvisar symptom?

  +

  Ja

 • Kommer höstens föräldramöten och utvecklingssamtal genomföras?

  +

  I fysisk form är mötena inställa men alternativ håller på att tas fram.

 • Kommer arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiet och vuxenutbildningen att genomföras som vanligt?

  +

  Ja i de fall där mottagande verksamhet tillåter det.

   

 • Kommer vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att sluta med distansundervisning till hösten?

  +

  Från och med den 15 juni lättade Folkhälsomyndigheten upp kravet på distansundervisning. För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

   

 • Hur påverkas slutbetyg från vuxenutbildningen?

  +

  För att underlätta för de elever som påverkats av drabbas av den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från den kommunala vuxenutbildnigen (komvux) på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

  För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

  Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.