För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset.

Den 15 juni tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om distansundervisning. Det innebär att elever i gymnasieskolan i Kungsbacka kommun kommer kunna återvända till skolans lokaler både under sommarskolan och till hösten. Mer information om skolornas uppstart finns på gymnasieskolornas webbplatser. För dig som ska börja i åk 1 till hösten kommer din skola att skicka ut ett välkomstbrev till dig under sommaren.

Aranäsgymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Beda Hallbergs gymnasium

För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

Frågor och svar

 • Kommer gymnasieskolorna öppna till hösten?

  +

  Den 15 juni kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort. Det innebär att elever i gymnasieskolan i Kungsbacka kommun kommer kunna återvända till skolans lokaler både under sommarskolan och till hösten. 

 • Kommer vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att sluta med distansundervisning till hösten?

  +

  Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten upp kravet på distansundervisning. För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

   

 • Hur påverkas feriejobben för gymnasieungdomar av pandemin?

  +

  Varje sommar har gymnasieungdomar i årskurs 1 möjlighet att söka ett feriearbete i någon av Kungsbacka kommuns verksamheter.

  Osäkerheten kring hur årets feriejobb skulle påverkas av den pågående pandemin har varit stor. Platser inom främst vård och omsorg och barnomsorg kan vi i år inte erbjuda. I stället har vi utökat platserna på övriga förvaltningar eftersom vi ser många vinster med att ungdomar får komma ut i arbetslivet.

  Du som fått ett meddelande om att den plats du sökt inte längre är aktuell har fått det eftersom platsen påverkas av de riktlinjer som finns för att minska risken för smittspridning av covid-19.

  Vi har jobbat hårt för att utöka platserna inom andra verksamheter istället eftersom vi ser många vinster med att ungdomar får komma ut i arbetslivet. Därför har du eller kommer att få ett erbjudande om en annan plats i en annan verksamhet.

  Vi kan tyvärr inte garantera att du får samma period som du fått besked om tidigare och vi har inte möjlighet att göra fler ändringar. Vår målsättning har varit att alla som fått erbjudande om och tackat ja till en plats ska få ett meningsfullt feriearbete även denna sommar då mycket är annorlunda.

 • Erbjuds jag som elev skolmat när distansutbildning pågår?

  +

  I nuläget är det Kungsbackas ställningstagande att inte göra det. Det finns inga krav på att man ska tillhandahållas kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå (även i normala tider) utan det är ett beslut som hemkommunen fattar. Skollunchen ska inte betraktas som dagens huvudmål mat. Beslutet gäller både för dig som går på en skola i Kungsbacka kommun, eller på en skola i en annan kommun.

  Om du går på en skola i Kungsbacka och har en hemkommun som erbjuder lunch till hemkommunens samtliga elever, vilket till exempel Göteborg gör,så har du fått information i Vklass om vad som gäller och vid frågor kontaktar du din hemkommun.

  Elever med svåra hemförhållande som därmed kan behöva mat från skolan

  Varje rektor har god kännedom om sina elevers situation och ser till att elev i en sådan situation får det hen behöver. I dessa fall handlar det nästan alltid om ett samarbete med socialtjänsten. Skolmatsalen på Aranäsgymnasiet lagar fortfarande mat eftersom individuella programmet gymnasiesärskolan är igång.

   

   

   

 • Hur påverkas slutbetyg från vuxenutbildningen?

  +

  För att underlätta för de elever som påverkats av drabbas av den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från den kommunala vuxenutbildnigen (komvux) på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

  För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

  Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.