För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor återgår till närundervisning när höstterminen startar. Det kommer fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskyddsrekommendationer. Även vuxenutbildningen har nu möjlighet att bedriva undervisning på plats.

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor

Vid en presskonferens i juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor vid höstterminens start. Det innebär att du som elev på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är välkommen tillbaka till skolan på plats i augusti.

Även om gymnasierna återgår till närundervisning i höst kommer det fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskyddsrekommendationer. Skolledningen kommer fortsatt att ha tät dialog med Smittskydd Halland för vägledning och råd.

Till dig som elev på gymnasiet

Onsdagen den 18 augusti 2021 startar ett nytt läsår för dig i årskurs 1. Observera att programmen har olika starttider. Du som börjar i årskurs 2 och 3 är välkommen tillbaka till skolan torsdagen den 19 augusti. 

Mer information om gymnasieskolorna finns på deras webbplatser:

Aranäsgymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Beda Hallbergs gymnasium

Kommunal vuxenutbildning och Yrkeshögskolan i Kungsbacka

Från och med 1 juni finns det nu möjlighet för vuxenutbildningen att bedriva undervisning på plats.

Mer information finns på webbplatserna:

Yrkeshögskolan i Kungsbacka
Vuxenutbildning i Kungsbacka

Frågor och svar

 • Vilka anpassningar har gjorts på gymnasieskolorna?

  +

  Gymnasieskolorna har anpassat möbleringen för att få så stora avstånd som möjligt mellan bänkarna. Flera klasser har mer av hemklassrum istället för många olika salar för att minska rörelse runt i skolan. Handsprit finns tillgängligt för alla och märkningar i golvet hjälper elever och personal att hålla avstånd i kö till skolrestaurangen och café.

  Extra lokalvård genomförs, särskilt för att fylla på tvål och handdukar. Fler sopsorteringsstationer och plats för pant har också satts ut.

  Större samlingar av grupper av elever undviks och skolorna skyltar med Folkhälsmyndighetens rekommendationer.

  Att hålla avstånd är något av det viktigaste när det kommer till att bromsa smittspridningen. Vi uppmanar därför alla elever att tänka på hur man hälsar. Undvik kramar och närkontakt samt stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

 • Hur fungerar det med kollektivtrafiken till och från skolan?

  +

  Trängsel i kollektivtrafiken på väg till och från skolan kan vara en risk. Efter dialog med Västtrafik vill vi be alla som inte behöver åka kollektivt att avstå. Så att de som verkligen behöver använda kollektivtrafiken till och från skolan kan göra det så säkert som möjligt. Hoppa aldrig på en buss sista biten fram till skolan. 

 • Vad gör vi för att minska trängseln i skolmatsalen?

  +

  I matsalen är avståndsmarkeringar tejpat på golvet och handsprit finns tillgängligt när eleverna går in. Vi stoppar flödet om det blir för många på en gång samt ser till att alla ”spritar” händerna.

  Mattiderna har ändrats och spridits ut och några klasser äter i klassrum med hjälp av matvagn. Vi följer också upp så att eleverna verkligen äter på sin avsedda tid. 

 • Vad har jag som elev för ansvar för att minska smittspridningen?

  +

  Precis som alla andra har du som elev skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder, håll en armlängds avstånd till andra och nys i armvecket. Tänk också på hur du hälsar på andra. Undvik kramar och närkontakt. Om det är möjligt uppmanar vi också dig som kan att cykla eller gå till och från skolan och undvika kollektivtrafiken.

 • Hur fungerar det med provtagning om jag misstänker att jag har covid-19?

  +

  Region Halland erbjuder självprovtagning kostnadsfritt för alla från 6 år med symtom. Du loggar in på 1177.se med Mobilt BankID, BankID, Freja eID Plus eller annan e-legitimation.

  Obs! Bankernas SäkerhetsID för ungdomar fungerar inte. Är du under 18 år kan du skaffa Mobilt BankID via de flesta banker men du måste säga till att det ska vara riktigt Mobilt BankID.

  Har du symtom men inte hunnit skaffa BankID kan du eller din vårdnadshavare ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 eller kontakta er vårdcentral så får ni hjälp att boka tid för provtagning.

 • Vem på skolan kontaktar jag om jag som gymnasieelev testar positivt för covid-19?

  +

  Du ska alltid informera din mentor eller rektor om det är så att du testat positivt för covid-19. Det är avgörande att skolan får den här informationen för att kunna fatta rätt beslut och hålla koll på utvecklingen.

 • Kan en elev som har symptom få undervisning på distans?

  +

  Ja, möjligheten finns men det är ingen rättighet. En bedömning görs från fall till fall och ansvarig rektor tar beslut.

 • Kan en elev få distansundervisning om hen är rädd för sin eller en närståendes hälsa?

  +

  Elevers eventuella önskemål om att inte var på plats i skolan på grund av rädsla för sin eller en närståendes hälsa måste stärkas med intyg från sjukvården. Skolan gör inte medicinska bedömningar.

 • Har en lärare rätt att skicka hem en elev som uppvisar symptom?

  +

  Ja

 • Kommer arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiet och vuxenutbildningen att genomföras som vanligt?

  +

  Ja i de fall där mottagande verksamhet tillåter det.

   

 • Hur påverkas slutbetyg från vuxenutbildningen?

  +

  För att underlätta för de elever som påverkats av drabbas av den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från den kommunala vuxenutbildnigen (komvux) på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

  För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

  Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.