Så arbetar vi inom vård och omsorg

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi nu flera åtgärder. I kommunen finns det flera rutiner sedan tidigare för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller precis som vanligt som en grund.

Dessutom har Region Halland, som ansvarar för att skapa rutiner gällande covid-19 till kommunernas hälso- och sjukvård och omsorg, precis färdigställt en rutin hur man ska arbeta utifrån covid-19.

Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar nu efter en prioriteringsplan för att säkerställa att kunder, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Besöksförbudet på äldreboenden är taget för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper. Välj istället att ha kontakt med anhöriga på andra sätt.

Besöksrestriktioner gäller på grupp- och serviceboenden om den besökande har symtom på luftvägsinfektion. 

Vi har behov av skyddsutrustning

Visste du att kommunerna står för nästan 30 procent av vården i Sverige? Sjukvårdsrelaterat skyddsmaterial är just nu en bristvara och tills dess att Region Halland har säkrat leveransen av nytt material söker vi med ljus och lykta för att fylla vårt lager.

Om du som privatperson eller företag har skyddsutrustning eller tips på var vi kan få tag på utrustningen så tar vi tacksamt emot din hjälp. 

Läs mer om vad vi behöver och hur du kan tipsa oss

Frågor och svar

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Anhörigstöd kommer tillsvidare att hålla sina lokaler stängda men kommer att ha sin telefon öppet mellan klockan 08–16 måndag till fredag.

  Träffpunkterna stänger tills vidare för att minska smittspridningen, eftersom äldre utgör en av riskgrupperna. 

  Individ & Familjeomsorg

  Korttidsverksamheterna: Större delen av Karsjö och Tölö har stängts tillfälligt från och med den 19 mars fram till och med den 30 april. Läger och Skogsallén stängs tillfälligt från och med den 23 mars till och med den 30 april.

  Daglig verksamhet: Enheterna Ica Maxi, Posten, Lindens torg samt Omsorgens café stängs tillfälligt från och med den 23 mars till och med den 30 april.

  Ledsagarservice och avlösarservice: Dessa stängs tillfälligt, eller i vissa fall delvis, från och med den 23 mars till och med 30 april.

  Läs mer om hur vi prioriterar i våra verksamheter inom Individ & Familjeomsorg

 • Gäller besöksförbudet även inflyttningsstopp på vård- och omsorgsboenden?

  +

  Det är inte inflyttningsstopp. In- och utflyttning på boende sker som vanligt, men antal anhöriga vid inflyttning begränsas. 

 • Vad händer om jag som anhörig inte vill träffa min närstående på grund av smittorisk men inte uppvisar symptom. Kan min närstående få hjälp?

  +

  Smittorisken finns även om det är hemtjänstpersonal som kommer till den närstående. Det finns ingen garanti för att personal är mindre smittbärare än anhöriga. En ansökan om hjälp kan alltid lämnas. 

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.

 • Om jag vill pausa mina insatser, hur gör jag för att avbeställa hjälpen tillfälligt? Påverkar det min avgift?

  +

  För att pausa/avbeställa dina insatser och för att få avdrag, måste du kontakta din handläggare för att pausa/avbeställa dina insatser. Avgiften påverkas beroende på hur mycket hjälp du har.

 • Vad händer om jag som anhörig blir sjuk och inte kan hjälpa min närstående?

  +

  Om du behöver hjälp kan du ansöka om hjälp hos din handläggare.

 • Om min anhörige skulle behöva hjälp och blir sjuk med luftvägssymtom, men inte så sjuk att personen blir inlagd på sjukhus, kommer ni att kunna bistå med hjälp då?

  +

  Man blir inte nekad hemtjänst för att man har luftvägssymtom. 

 • Om jag blir sjuk, kan jag få tillfällig hjälp med till exempel inköp?

  +

  Om du är sjuk och behöver hjälp, får du ansöka om hjälp hos din handläggare. I dagsläget finns frivilliga som hjälper till med exempelvis inköp. En hemtjänstinsats kostar pengar. 

 • Kan någon annan hämta ut min medicin utan fullmakt?

  +

  Ja. Om du har dina recept sparade elektroniskt ska personen du skickar kunna legitimera sig själv och ha med din legitimation. Det är även bra om ombudet vet namnet på de läkemedel som ska hämtas ut så att det inte blir några missförstånd. 

 • Kan jag få hjälp med att få hem lagad mat nu när jag inte själv kan gå ut och äta?

  +

  Många restauranger har numera avhämtning.