Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Om jag känner oro eller har frågor - var vänder jag mig?

  +

  Om du har frågor eller funderingar kopplade till Vård & Omsorg kan du ringa till Kungsbacka Direkt. De kan koppla dig vidare så att du får prata med rätt person. 

  Kungsbacka Direkt: 0300 83 40 00

 • Hur arbetar Kungsbacka med smittspårning?

  +
  Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning. I Kungsbacka kommun följer Region Hallands riktlinje för smittspårning och den gäller för alla verksamheter inom Vård & Omsorg.
   
  Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen träffat och var hen varit sedan första tecken på symtom och 24 timmar innan.
   
  Läs mer om hur vi arbetar med smittspårning:
 • När använder man munskydd

  +

  Ny tillfälligt utökad rekommendation med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhället.

  Uppdaterat 21-01-21

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och de innebär att:

  • Personal ska använda munskydd hela tiden då man vistas i en vård- och omsorglokaler. Med vård- och omsorgslokal menas på den enskilda enheten på boendet.
  • Patient/brukare på korttidsenheter som vistas utanför sitt eget rum och vid transporter ska använda munskydd
  • Besökare i vård- och omsorgslokaler ska använda munskydd 

  Enhetschef ansvar för att tillhandahålla munskydd och att besökare använder och kasserar munskyddet på ett sådant sätt att de inte riskerar att sprida smitta. 

  Rekommendationerna för besökare som är födda 2004 eller tidigare.

 • Kan man besöka en anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Sidan uppdaterades 21-03-23

  Ja, du är välkommen att besöka en anhöriga på ett vård- och omsorgsboende. I Kungsbacka kommun arbetar vi med säkra besök på våra boende vilket innebär:

  • Alla besök ska bokas 
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit som finns innanför dörrarna på boendet. 
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats. 
  • Som besökare får du inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i våra övriga lokaler. 
  • Stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga symptom.
  • Ta personligt ansvar och följ myndigheternas rekommendationer.  

  Riktlinjen för säkra besök på våra vård- och omsorgsboende har ändrats och de nya riktlinjerna gäller från och med måndagen den 22 mars.  

  Förändringarna innebär att:  

  • Om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det gått 14 dagar sedan den sista dosen behöver besökaren inte använda munskydd inne i lägenheten.  
  • Munskydd ska användas av besökare som passerar allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende. 

  • Munskydd behöver användas av besökare i omsorgstagarens lägenhet om omsorgstagaren inte är fullvaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan sista dosen. 

  • Besökaren ska hålla avstånd till andra omsorgstagare och personal.  

  Läs mer om "vissa lättnader vid besök".

  Har du frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet för frågor. 

 • Får jag ta en promenad med min anhörige?

  +

  Sidan uppdaterades 21-03-23

  Ja, man får ta en promenad med sin anhörige som bor på ett vård- och omsorgsboende. 

  Följande gäller vid promenader:

  • Om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det har gått 14 dagar sedan den sista dosen behöver man inte använda munskydd vid promenader.
  • Om den anhörige du ska besöka inte är vaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan den andra dosen behöver man bära munskydd.
  • Munskydd ska användas av besökare som passerar allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende.

  Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. 

 • Får jag som besökare ta med fika och dela den med min närstående?

  +

  Ja, förutsatt att inte munskydd krävs under besöket.

  När ska man använda munskydd:

  • Det behövs inga smittförebyggande åtgärder inne i lägenheten om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det gått 14 dagar sedan den sista dosen. Besökaren behöver inte använda munskydd inne i lägenheten.
  • Munskydd ska användas av besökare som passerar allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende.
  • Munskydd behöver användas av besökare i omsorgstagarens lägenhet om omsorgstagaren inte är fullvaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan sista dosen.
  • Besökaren ska hålla avstånd till andra omsorgstagare och personal.
 • Kan jag åka bil med min anhörige?

  +

  Sidan uppdaterades 21-03-23

  Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och där nämns bland annat:

  • Om du väljer att åka bil med din anhörige rekommenderar vi att ni är noggranna med handhygien och hosta i armvecket. Om någon uppvisar sjukdomssymtom, även lindriga sådana, rekommenderar vi inte att ni åker i samma bil. 
  • Ni behöver använda munskydd om din anhörig inte är vaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan den andra dosen. 
  • Munskydd behöver användas om omsorgstagarens inte är fullvaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan sista dosen.

  Läs mer om "vissa lättnader vid besök"

 • Vad gäller vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende under pandemin?

  +

  Sidan uppdaterades 21-03-23

  Säkerhetsåtgärder som gäller i samband med in- och utflyttning är:  

  • Personer som uppvisar sjukdomssymtom ska inte delta i flytten.

  • Berörda personer ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket. 

  • Berörda personer ska använda munskydd vid in/utflyttning.  

  • Om möjligt begränsa antalet anhöriga/personer i syfte att minska antal kontaktytor och därmed minska smittspridning. 
   Det bör så långt som möjligt vara samma anhöriga/personer även för att underlätta hanteringen av information.  

  • Väljer man att anlita flyttfirma ska dessa ges information om säkerhetsåtgärderna.  

  • Berörda personer släpps in med stöd av personal och avstånd ska upprätthållas både till personal och övriga boenden.  

  • Huvudingångar ska, om möjligt, inte användas alternativt undvika tider då övriga boenden vistas i gemensamhetsutrymmena.  

  • I samband med flytt får berörda personer endast vistas i den enskildes lägenhet och dörren ska hållas stängd. Minsta nödvändiga yta är tillåten att gå igenom för att kunna genomföra flytten, till exempel via en och samma korridor eller liknande. 

  • Trygghetslarm ska användas för att komma i kontakt med personal. 

  • Beslkare får inte vistas i gemensamhetsutrymmena.  

  Vid misstänkt och konstaterad covid-19 på en enhet sker ingen inflyttning under period för misstänkt eller konstaterad smitta. Detta med anledning av att förvaltningen vill arbeta aktivt och proaktivt med att förhindra smittkedjor.  

 • Kan min anhörige använda frisör och fotvård igen på sitt boende?

  +

  Sidan uppdaterades 2021-03-23

  Ja, din anhörig kan använda frisör och fotvård igen på sitt boende. Besöket ska ses som ett säkert besök och då arbetar vi efter dessa punkter;

  • Alla besök ska bokas 
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit.
  • Besöken sker på anvisad plats. 
  • Man ska stanna i sin lägenhet vid sjukdomssymtom, även lindriga symptom.
  • Ta personligt ansvar och följ myndigheternas rekommendationer.  

  Riktlinjen för säkra besök på våra vård- och omsorgsboende har ändrats och de nya riktlinjerna gäller från och med måndagen den 22 mars.  

  Förändringarna innebär att:  

  • Om omsorgstagaren är fullvaccinerad och det gått 14 dagar sedan den sista dosen behöver besökaren inte använda munskydd inne i lägenheten.  
  • Munskydd ska användas av besökare som passerar allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboende. 

  • Munskydd behöver användas av besökare i omsorgstagarens lägenhet om omsorgstagaren inte är fullvaccinerad eller om det inte gått 14 dagar sedan sista dosen. 

  • Besökaren ska hålla avstånd till andra omsorgstagare och personal.  

  Yrkesutövare som tillhandahåller andra tjänster och har sina lokaler inom det särskilda boendet kommer också att arbeta med säkra besök.

  Har ni frågor - kontakta enhetschefen på boendet.

 • Behöver min anhöriga vara i karantän efter ett besök hemma hos familjen?

  +

  Sidan uppdaterades 21-03-23

  Nej det behöver man inte.

  Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och där nämns bland annat: 

  • Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  • Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och 2. med fördel umgås utomhus.  

  Vi är uppmärksamma på symtom och uppvisar du symptom kommer kontakt tas med läkare som beslutar om provtagning ska genomföras. Även om du är vaccinerad kan du bära på smittan. Om någon uppvisar sjukdomssymtom, även lindriga sådana, rekommenderar vi inte att ni träffas. 

 • Hur långt avstånd har personalen till de som bor på boende när de hjälper dem?

  +

  Så långt/nära som de behöver för att kunna hjälpa den boende med vad den behöver. 

  Innebär ett besök ansiktsnäravård (inom en meter) rekommenderas som en extra åtgärd inom de basala hygienrutinerna, att personalen använder munskydd för att inte riskera att smitta den boende. Vård som sker nära ansiktet kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Enhetschef på boendet har ansvar för behov av skyddsutrustning.

 • Kan ni bekräfta att det finns smitta i kommunen?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar vi inte kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg kan kommunicera det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom verksamheten och det totala antalet smittade inom respektive verksamhetsområde vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

  Socialstyrelsen publicerar på sin hemsida hur många över 70 år som har diagnosticerats med covid-19 per kommun, för aktuell statistik.
  Länk till Socialstyrelsen 

  Region Halland uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet.

      

 • Använder hemtjänsten skydd vid hembesök?

  +

  Uppdaterat 20-12-22

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för Vårdhygien på Region Halland.

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Förutsätt att den personal som är i arbete är frisk och tillämpar de basala hygienrutinerna så beskrivs följande extra åtgärder för att skydda både patienter och personal:

  • Visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (inom en 1m) oavsett misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Munskydd används i vårdlokaler av all personal där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal, till exempel i trånga utrymmen eller vid överrapportering.

  Exempel på när man ska använda munskydd kan vara när man åker flera i samma bil mellan patienter och när man sitter flera på ett kontor för att dokumentera eller utföra administrativa uppgifter. Munskydd förordas i första hand men skulle det av någon anledning inte fungera med munskydd kan verksamheten fortsätta använda visir.

  Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd. Förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av eller blivit genomfuktat

  Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta. En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

 • Vad har hemtjänsten med för skyddsutrustning i sina bilar?

  +

  Varje bil är utrustad med två uppsättningar av:

  • förkläden med långa ärmar
  • två munskydd
  • två skyddsglasögon/visir

  Utrustningen ligger i en speciell back. När glasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. Övrigt material slängs och sedan lägger personalen dit nya.

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.
  Läs mer om hur vi arbetar för att minska smittspridning inom våra olika verksamhetsområden genom att klicka på länken.

  Så här arbetar vi för att minska smittspridning

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Uppdaterat 21-05-03

  Anhörigstödet

  Anhörigstödet håller stängt sina lokaler men stödet finns fortfarande tillgängliga på andra sätt. De håller öppet sin telefon mellan klockan 8–16 måndag till fredag, dit man kan ringa för att prata. Det går också bra att ringa och boka in enskilda samtal.

  Det enskilda samtalet kan göras på en promenad eller annan lämplig plats.

  Stark avrådan från besök i verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.
  Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i våra verksamheter.

   

 • Kan man få hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i kommunen?

  +

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun.

  Det är din hemkommun som tar beslut och i dialog med Kungsbacka kommun undersöker man möjligheterna för att verkställa beslutet om hemtjänst eller hemsjukvård.

  Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka