Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Kan ni bekräfta att det finns smitta i kommunen?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar vi inte kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta med covid-19.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg kan kommunicera det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom verksamheten och det totala antalet smittade inom respektive verksamhetsområde vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

  Socialstyrelsen publicerar på sin hemsida hur många över 70 år som har diagnosticerats med covid-19 per kommun, för aktuell statistik.
  Länk till Socialstyrelsen 

  Region Halland uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet.

      

 • Varför har inte alla medarbetarna skyddsutrustning hela tiden?

  +

  Personal som träffar personer som inte är misstänkt smittade eller smittade av covid-19, behöver inte använda skyddsutrustning som exempelvis munskydd. Precis som Folkhälsomyndigheten gick ut med nyligen så kan personalen använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Personalen ska vara frisk när de arbetar. Om skyddsutrustning används på ett felaktigt sätt så kan det istället ha motsatt effekt och sprida smitta. Det viktigaste för att minska smittspridningen är att följa våra basala hygienrutiner, som exempel god handhygien med handtvätt och handsprit.
 • Varför har inte hemtjänsten skydd vid hembesök?

  +

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

  Det innebär inte att medarbetare använder skyddsutrustning hela tiden. Skyddsutrustningen används när en person är konstaterat smittad eller vid misstänkt smitta och den bedömningen görs av läkare. 

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Efter avstämning med Vårdhygien och Smittskyddsenheten på region Halland är svaret att vår personal inte alltid ska ha munskydd då de möter patienterna eftersom personalen som arbetar är friska. Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta.  En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

 • Har jag rätt till hemtjänst under sommaren om jag äger en sommarbostad i kommunen?

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att personer med tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun, exempelvis sommargäster, inte kommer att bli beviljad hemtjänst under rådande omständigheter.

  Det beror på att det inte skulle vara passande att ge stöd som strider mot Folkhälsomyndighetens uppmaning till Sveriges befolkning om att undvika onödiga resor i landet för att begränsa smittspridningen.

  Beslutet grundar sig också på att kommunen vill minska sårbarheten i organisationen och att säkerställa att de invånare som är permanent boende i Kungsbacka kommun får det stöd som är allra viktigast för att klara sitt dagliga liv. Uppskattningsvis berörs cirka 50 personer som brukar ha hemtjänst i sin sommarbostad.

  - Vi förstår att det kan kännas både sorgligt och begränsande att inte få vistas i sin sommarstuga när man inte kan få hemtjänst. Men i detta läge kan inte Kungsbacka ta ansvar för att utföra det stöd som hemkommunen vanligtvis ansvarar för, säger Lillemor Berglund.

  Beslutet gäller från och med 9 april och tills nytt beslut tas av nämnden för Vård & Omsorg.

  Du som har hemsjukvård i din hemkommun och är på tillfällig vistelse i kommunen har dock rätt till hjälp med hemsjukvård även under din vistelse i Kungsbacka kommun. 
 • Vad har hemtjänsten med för skyddsutrustning i sina bilar?

  +

  I varje bil finns två stycken kit med:

  • förkläden med långa ärmar
  • två munskydd
  • två skyddsglasögon/visir

  Utrustningen ligger i en speciell back. När glasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. Övrigt material slängs och sedan lägger personalen dit nya.

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.
  Läs mer om hur vi arbetar för att minska smittspridning inom våra olika verksamhetsområden genom att klicka på länken.

  Så här arbetar vi för att minska smittspridning

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Gäller besöksförbudet även inflyttningsstopp på vård- och omsorgsboenden?

  +

  Det nationella beslutet om besöksförbud på vård- och omsorgsboenden påverkar processen för in- och utflyttning eftersom anhöriga inte får vistas i våra verksamheter utan särskilda omständigheter. För att ändå göra det möjligt har en ny rutin skapats som kommer att möjliggöra inflyttningar även under den rådande situationen.

  Utbildad personal utför flytt

  Att avråda anhöriga att hjälpa till vid in- och utflyttning till eller ifrån våra vård- och omsorgsboenden, går i linje med det nationella besöksförbudet samt förvaltningens arbete för att minska smittspridning. För att möjliggöra in- och utflyttning trots besöksförbudet, kommer flytten istället att skötas av kommuens medarbetare från under pandemiperioden. Det innebär att Vård & Omsorg ställer krav och även säkerställer att personalen får utbildning i de basala hygienrutinerna och kopplingen till covid-19 hos dessa medarbetare. 

  Inflyttningen ska ske utifrån de restriktioner som gäller med socialt avstånd till andra, ingen person med symtom får närvara, inga barn, dörren ska hållas stängd, endast ett fåtal anhöriga och ingen vistelse i gemensamhetsutrymmena. 

  Ansvarig för verksamheten samt bosamordnare är ansvarig och kontaktperson för planering av in- och utflyttning.

  Digitala visningar

  Istället för att åka till boendet och se på sin lägenhet kommer visningen att ske digitalt. Man kommer att få en folder med bilder och information kring inflyttningen. Närmare beskrivning av lägenhet och nödvändig information sker via samtal där man även kommer att kunna få information om lägenheten när det gäller storlek.

  Denna nya rutin gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi, samt korttidsenheter inom Vård & Omsorg. 

   

   

 • Får man ta hem sin anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Ja, men om man tar hem sin anhörig från ett särskilt boende får man inte hemtjänst i hemmet. Det gäller oavsett Covid 19 eller ej. Om man tar hem sin anhörig innebär det en ökad risk för smittspridning. För att få hemtjänst i hemmet behöver man återta sitt beslut om särskilt boende och flytta ut från boendet.

 • Hur länge kommer det att vara besöksförbud på kommunens boende? Folkhälsomyndigheten rekommenderar till december 2020?

  +

  Kungsbacka kommun bestämmer själv när det är tryggt och säkert att släppa besöksförbudet på särskilt boende. Inget beslut är taget i dagsläget.

 • Hur långt avstånd har personalen till de som bor på boende när de hjälper dem?

  +

  Så långt/nära som de behöver för att kunna hjälpa kunden med den behöver. Enhetschef på boendet har ansvar för behov av skyddsutrustning.

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Anhörigstöd kommer tillsvidare att hålla sina lokaler stängda men kommer att ha sin telefon öppet mellan klockan 8–16 måndag till fredag. 

  Träffpunkterna stänger tills vidare för att minska smittspridningen, eftersom äldre utgör en av riskgrupperna. 

  Dagomsorgerna kommer från och med den 31 mars att stängas successivt för att minska smittspridningen. 

  Växelvårdsplatserna på vård- och omsorgsboendena kommer att stängas successivt från och med den 31 mars. 

  Individ & Familjeomsorg

  Inom alla verksamheter inom Individ & Familjeomsorg råder besöksförbud från den 6 april till den 30 april med möjlighet till förlängning. 

  Mer information angående besöksförbud hos personer med bostad med särskild service 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka