Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Om jag känner oro eller har frågor - var vänder jag mig?

  +

  Om du har frågor eller funderingar kopplade till Vård & Omsorg kan du ringa till Kungsbacka Direkt. De kan koppla dig vidare så att du får prata med rätt person. 

  Kungsbacka Direkt: 0300 83 40 00

 • Hur arbetar Kungsbacka med smittspårning?

  +
  Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning. I Kungsbacka kommun följer Region Hallands riktlinje för smittspårning och den gäller för alla verksamheter inom Vård & Omsorg.
   
  Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen träffat och var hen varit sedan första tecken på symtom och 48 timmar innan.
   
  Läs mer om hur vi arbetar med smittspårning:
 • Kan man besöka en anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Sidan uppdaterades 21-06-17

  Ja, du är välkommen att besöka en anhöriga på ett vård- och omsorgsboende. I Kungsbacka kommun arbetar vi med säkra besök på våra boende vilket innebär:

  Riktlinjen för säkra besök på våra vård- och omsorgsboende har ändrats och de nya riktlinjerna gäller från och med torsdagen den 17 juni

  På boendena kommer man att fortsätta arbeta med bokade besök men ansvaret att ta del av instruktionerna överlämnas till besökare. Det innebär bland annat att personal inte alltid möter upp för genomgång när besökaren kommer. Det kan finnas boenden som väljer att fortsätta med dörrvärdar eftersom varje boende själva bestämmer hur de ska arbeta så besöken blir så smidiga som möjligt. 
    
  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Besöken sker utomhus, i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats och kan nu ske utan speciella smittförebyggande åtgärder så som munskydd. Plexiglasskärmarna kommer att finnas kvar utomhus och kan användas för de som önskar. 

  Har du frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet för frågor. 

  Stark avrådan från besök på korttidsenheter

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

 • Får jag ta en promenad med min anhörige?

  +

  Sidan uppdaterades 21-06-17

  Ja, man får ta en promenad med sin anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende. Promenader kan behöva planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren.  

  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Besök som sker utomhus kan göras utan speciella smittförebyggande åtgärder så som munskydd. Plexiglasskärmarna kommer att finnas kvar utomhus och kan användas för de som önskar. 

 • Kan jag åka bil med min anhörige?

  +

  Sidan uppdaterades 21-06-17

  Vill man ta med sin anhörig på till exempel en utflykt eller på besök till familjen kan det göras utan munskydd men man ska följa myndighetens råd och rekommendationer för att förebygga smitta. 

 • Vad gäller vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende under pandemin?

  +

  Sidan uppdaterades 21-06-17

  Vid in- och utflyttning till ett vård- och omsorgsboende gäller följande:

  • Personer som uppvisar sjukdomssymtom ska inte delta.
  • Personer som delta vid in- eller utflyttningar ska följa de rekommendationer som ges till besökare, se nedan.
  • Om möjligt begränsa antalet anhöriga/personer i syfte att minska antal kontaktytor och därmed minska smittspridning.
  • Huvudingångar ska, om möjligt, inte användas alternativt undvika tider då övriga boenden vistas i gemensamhetsutrymmena.
  • I samband med flytt får berörda personer endast vistas i den enskildes lägenhet och dörren ska hållas stängd. Minsta nödvändiga yta är tillåten att gå igenom för att kunna genomföra flytten, till exempel via en och samma korridor eller liknande.
  • Trygghetslarm ska användas för att komma i kontakt med personal.
  • Om enskild väljer att anlita flyttfirma ska dessa ges information om ovanstående och det egenansvar man som besökare har. 

  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Vid misstänkt och konstaterad covid-19 på en enhet sker ingen inflyttning under period för misstänkt eller konstaterad smitta. Detta med anledning av att förvaltningen vill arbeta aktivt och proaktivt med att förhindra smittkedjor.  

 • Kan min anhörige använda frisör och fotvård på sitt boende?

  +

  Sidan uppdaterades 2021-06-17

  Ja, din anhörig kan använda frisör och fotvård igen på sitt boende. Besöket ska ses som ett säkert besök vilket innebär mer ansvar på besökaren.

  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Riktlinjen för säkra besök på våra vård- och omsorgsboende har ändrats och de nya riktlinjerna gäller från och med torsdagen den 17 juni

  Har ni frågor - kontakta enhetschefen på boendet.

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Uppdaterat 21-08-16

  Stark avrådan från besök i verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.
  Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i våra verksamheter.

   

 • Kan man få hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i kommunen?

  +

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun.

  Det är din hemkommun som tar beslut och i dialog med Kungsbacka kommun undersöker man möjligheterna för att verkställa beslutet om hemtjänst eller hemsjukvård.

  Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka