Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Kan man besöka en anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Tillfälligt lokalt besöksstopp vid verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  Från den 18 november och fram tills nytt beslut tas har ett tillfälligt lokalt besöksförbud införts för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser. Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i verksamheterna.

  Stark avrådan för besök på kommunens vård- och omsorgsboende

  Sedan den 3 november gäller skärpta allmänna råd i Halland och under tisdagen den 24 november beslutade Folkhälsomyndigheten att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 13 december. Med anledning av det har Kungsbacka kommun beslutat att förlänga beslutet om en stark avrådan från besök på våra vård- och omsorgsboendena till den 13 december. Beslutet gäller för samtliga boende både kommunala och privata.

  Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och medarbetare träffar.

  Hävt besöksförbud

  Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på våra vård- och omsorgboende och besök kan nu även göras inomhus. För att göra ett besök så säkert som möjligt behöver de bokas i förväg. Som en effekt av beslutet att häva besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skapat rekommendationer och föreskrifter om vilka försiktighetsåtgärder man nu måste vidta. Riktlinjen som gäller i Kungsbacka kommun är baserad på just dessa.

  Information till besökare

  Det lokala allmänna rådet är mer långtgående än det råd som gäller i hela landet sedan 16 april 2020. Det innebär att förvaltningen under tiden det allmänna rådet gäller enbart arbetar med bokade nödvändiga besök, som har föregåtts av en riskbedömning från ansvarig för verksamheten.

  Det kan förekomma händelser som gör att det finns skäl till att göra undantag till den starka avrådan från besök. Det ska dock användas väldigt restriktivt. Riskbedömning kommer att göras inför besöket och beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska ta emot besök, övriga boende, personalen samt besökaren.

  Ytterdörrarna in till boendena kommer även fortsättningsvis att vara låsta eftersom man vill undvika besökare som inte fått information om de säkerhetsåtgärder som finns. För de besök som genomförs gäller extra säker hantering kring information om basala hygienrutiner och att hålla avstånd.

  Alla som är anhöriga till någon som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende har fått information om det nya läget som nu råder i hela Halland och hur Vård & Omsorg arbetar med den starka avrådan från besök. 

  Träffas utomhus

  Besök utomhus är att föredra i första hand och rekommendationerna om avstånd ska hållas för att det ska vara ett säkert besök för de boende. Det är tillåtet att ta promenader om man kan hålla två meters avstånd mellan varandra. Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. Att köra en person i rullstol ute på promenad är inte möjligt utifrån att hålla rätt avstånd.

  Det här kan du som besökare göra

  Stanna hemma när du har symtom 
  Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

  Tvätta händerna ofta 
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

  Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt 
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker. 

  Fråga personalen 
  Det finns lokala rutiner för ditt besök, fråga därför personalen om vad som gäller.

  För frågor kring besök och vad som gäller vid ett säkert besök, kontakt enhetschefen på det aktuella boendet.

  Tillsammans tar vi ansvar för att genomföra besöken på ett tryggt och säkert sätt! 

 • Vad gäller vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende under pandemin?

  +

  Säkra besök när det avser in- eller utflyttningar

  I enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner att begränsa riskerna för liv och hälsa som covid-19 kan innebära för äldre personer har förvaltningen för Vård & Omsorg gjort en stark avrådan från besök inom förvaltningens samtliga verksamheter.

  Vid misstänkt och konstaterad covid-19 på en enhet sker ingen inflyttning under period för misstänkt eller konstaterad smitta. Detta med anledning av att förvaltningen aktivt och proaktivt arbetar med att förhindra smittkedjor.

  Säkerhetsåtgärder som gäller i samband med in- och utflyttning är:

  • Personer som uppvisar sjukdomssymtom ska inte delta.
  • Berörda personer ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket.
  • Om möjligt begränsa antalet anhöriga/personer i syfte att minska antal kontaktytor och därmed minska smittspridning. Det bör så långt som möjligt vara samma anhöriga/personer även för att underlätta hanteringen av information.
  • Om enskild väljer att anlita flyttfirma ska dessa ges information om säkerhetsåtgärderna.
  • Berörda personer släpps in med stöd av personal, socialt avstånd ska upprätthållas både till personal och övriga boenden.
  • Huvudingångar ska, om möjligt, inte användas alternativt undvika tider då övriga boenden vistas i gemensamhetsutrymmena.
  • I samband med flytt får berörda personer endast vistas i den enskildes lägenhet och dörren ska hållas stängd. Minsta nödvändiga yta är tillåten att gå igenom för att kunna genomföra flytten, till exempel via en och samma korridor eller liknande.
  • Trygghetslarm ska användas för att komma i kontakt med personal.
  • Berörda personer ska göras uppmärksammade på att de inte får vistas i gemensamhetsutrymmena.

  Ansvarig för verksamheten samt bosamordnare är ansvarig och kontaktperson för planering av in- och utflyttning.

  Digitala visningar

  Istället för att åka till boendet och se på sin lägenhet kan visningen ske digitalt. Man får en folder med bilder och information kring inflyttningen. Närmare beskrivning av lägenhet och nödvändig information sker via samtal där man även kommer att kunna få information om lägenheten när det gäller storlek. 

 • Kan min anhörige använda frisör och fotvård igen på sitt boende?

  +

  Övriga yrkesutövare ska följa de rekommendationer som finns kring en stark avrådan från besök. Det vill säga de som arbetar med bland annat fot- eller hårvård och som har lokaler inne på våra vård- och omsorgsboende.

  De företag som arbetar med fotvård och eller frisörer och som har lokaler inne på vård- och omsorgsboendena kommer att öppna upp igen i samband med att besöksförbudet på boenden hävts. Deras verksamheter kommer att starta upp igen den 15 oktober och samtliga besök hos dem kommer att hanteras precis som alla säkra besök vi har i verksamheten.

  Även tandvården genom Oralcare kommer att kunna göra besök igen nu efter att besöksförbudet hävs.

  För de som använder sig av andra salonger så är det möjligt så länge det planeras som ett säkert besök.

  Har ni frågor - kontakta enhetschefen på boendet.

 • Hur långt avstånd har personalen till de som bor på boende när de hjälper dem?

  +

  Så långt/nära som de behöver för att kunna hjälpa kunden med den behöver. Enhetschef på boendet har ansvar för behov av skyddsutrustning.

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

 • Får man ta hem sin anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Ja, men om man tar hem sin anhörig från ett särskilt boende får man inte hemtjänst i hemmet. Det gäller oavsett Covid 19 eller ej. Om man tar hem sin anhörig innebär det en ökad risk för smittspridning. För att få hemtjänst i hemmet behöver man återta sitt beslut om särskilt boende och flytta ut från boendet.

 • Kan ni bekräfta att det finns smitta i kommunen?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar vi inte kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg kan kommunicera det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom verksamheten och det totala antalet smittade inom respektive verksamhetsområde vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

  Socialstyrelsen publicerar på sin hemsida hur många över 70 år som har diagnosticerats med covid-19 per kommun, för aktuell statistik.
  Länk till Socialstyrelsen 

  Region Halland uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet.

      

 • Varför har inte alla medarbetarna skyddsutrustning hela tiden?

  +

  Personal som träffar personer som inte är misstänkt smittade eller smittade av covid-19, behöver inte använda skyddsutrustning som exempelvis munskydd. 

  Personalen ska vara frisk när de arbetar. Om skyddsutrustning används på ett felaktigt sätt så kan det istället ha motsatt effekt och sprida smitta. Det viktigaste för att minska smittspridningen är att följa våra basala hygienrutiner, som exempel god handhygien med handtvätt och handsprit.
 • Varför har inte hemtjänsten skydd vid hembesök?

  +

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

  Det innebär inte att medarbetare använder skyddsutrustning hela tiden. Skyddsutrustningen används när en person är konstaterat smittad eller vid misstänkt smitta och den bedömningen görs av läkare. 

  Efter avstämning med Vårdhygien och Smittskyddsenheten på region Halland är svaret att vår personal inte alltid ska ha munskydd då de möter patienterna eftersom personalen som arbetar är friska. Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta. En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

 • Vad har hemtjänsten med för skyddsutrustning i sina bilar?

  +

  I varje bil finns två stycken kit med:

  • förkläden med långa ärmar
  • två munskydd
  • två skyddsglasögon/visir

  Utrustningen ligger i en speciell back. När glasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. Övrigt material slängs och sedan lägger personalen dit nya.

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.
  Läs mer om hur vi arbetar för att minska smittspridning inom våra olika verksamhetsområden genom att klicka på länken.

  Så här arbetar vi för att minska smittspridning

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Anhörigstödet

  Anhörigstödet håller stängt sina lokaler men stödet finns fortfarande tillgängliga på andra sätt. De håller öppet sin telefon mellan klockan 8–16 måndag till fredag, dit man kan ringa för att prata. Det går också bra att ringa och boka in enskilda samtal.

  Det enskilda samtalet kan göras på en promenad eller annan lämplig plats.

  Tillfälligt lokalt besöksstopp vid verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  Från den 18 november och fram tills nytt beslut tas har ett tillfälligt lokalt besöksförbud införts för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser. Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i våra verksamheter.

  Dagomsorgen

  Måndagen den 21/9 öppnade dagomsorgen upp igen men under andra former. Istället för att träffas flera personer i dagomsorgens lokaler kommer dagsomsorgens medarbetare att åka hem till kunderna för att göra individuella insatser för en stunds social gemenskap. Besöken kommer att vara drygt en och en halv timme.
  Införandet av individuella insatser kommer att ske successivt. När man kommer starta med gruppaktiviteter igen är ännu inte bestämt. Beslutet grundar sig på smittspridningen nu befinner sig på låga nivåer i Kungsbacka. Insatserna är viktiga för att både brukare och anhöriga ska kunna få sina behov tillgodosedda, och de bedöms nu kunna genomföras på ett säkert sätt.
 • Kan jag få hjälp av Fixaren?

  +

  I Kungsbacka kommun finns en fixartjänst för dig som är över 68 år. Sedan i mars har det inte varit möjligt att få den hjälpen på grund av den rådande situationen med covid-19. 

  Fram tills tjänsten är öppen igen finns det annan hjälp att få. Läs mer om den den hjälp och det stöd du kan få:

  Information om hjälp och stöd

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka