Stöd till företagare i utmanande tider

Just nu kan det vara oerhört svårt att vara företagare. Världsläget kring Covid-19 gör att många av er har fått ställa om. I osäkra tider vill vi göra det lätt för dig som företagare att snabbt få hjälp. Vi finns här, och hjälper dig vidare.

Behöver du hjälp snabbt? Ring Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Även om det är tufft finns resurser och hjälp att få. 

Vägledning och stöd från Kungsbacka kommun

 • Som företagare har du möjlighet att begära anstånd om du har problem att betala kommunens avgifter.
 • Hamnar du som företagare i en privatekonomisk svår situation finns också stöd att få via kommunens ekonomiska rådgivning.
 • Via kommunens vikariepool kan man anmäla sitt intresse för tillfälliga anställningar. Anmäl intresse till kommunens vikariepool.
 • Kommunen beslutade i år att öppna uteserveringarna tidigare än vanligt.
 • Medarbetare i kommunen uppmanas att i möjligaste mån boka om konferenser och möten istället för att avboka dem.
 • Vi uppmanar invånare att stödja det lokala näringslivet genom att handla lokalt.

Information och stöd från andra aktörer

 • verksamt.se finns mycket bra information från myndigheter om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Hos Företagslotsen Extra och Business Region Göteborgs finns rådgivning och stöd för dig som företagare. De har också uppdaterad information om nationella stödpaketet och andra möjligheter.
 • Västsvenska Handelskammaren har startat en sida som uppdateras regelbundet med olika länkar och information gällande Corona.
 • Connect Väst hjälper ditt företag att göra en genomlysning av verksamheten för att konkretisera var ni står och diskutera möjliga vägar framåt.
 • Hos Almi Halland kan du som är i behov av finansiering ansöka om lån. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Kontakta Almi Halland på 0771-55 85 00.
 • TEK kompetens finns för dig som driver företag inom tekniksektorn. TEK har nu lanserat en extra rådgivningsinsats för företagare i Halland. Ring på 035-17 18 91 eller besök tek.se.
 • Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning till samhällsentreprenörer, sociala entreprenörer och kooperativ. Ring på 0346-450 140 eller besök coompanion.se.
 • Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal.
 • Fastighetsägarna finns för dig som är fastighetsägare. Du hittar tips, råd och information från Fastighetsägarna om hanteringen av covid-19.

Kontakta gärna

naringsliv@kungsbacka.se