Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och lägger upp resultat av våra trängselkontroller.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Senaste nyheterna

Över 160 kontroller sedan april

Från och med april månad har fler än 160 kontroller utförts på serveringsverksamheter utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under denna tid har några verksamheter fått göra mindre åtgärder, men hittills har inga förelägganden eller förbud gjorts. Miljö & Hälsokyddsavdelningen upplever att verksamheterna efterlever reglerna, att de vill göra rätt, är kreativa och lyhörda för att följa reglerna. 

Våra trängselkontroller

Inga verksamheter har fått stänga.

Vecka 46 gjordes 2 fullständiga kontroller på serveringsställen.

Det gjorde också observationer på trängsel:

 • på köpcentrum Hede Outlet (3 serveringsverksamheter)
 • på Kungsmässan (9 serveringsverksamheter).
 • i innerstaden under after work fredag den 13/11 (10 serveringsverksamheter) 

Sammanfattningvis var det lite besökare ute. Ingel trängsel.

Vecka 44 gjordes kontroll på två verksamheter där inspektörerna uppmärksammade brister vid observation. Observationer gjordes vid två ställen på Kungsmässans och innerstadens caféer och restauranger.

Under vecka 43 kom ett klagomål in som hänvisades vidare till polisen, då det rörde offentlig tillställning som vi inte har tillsynsansvar på.

Vecka 41 arrangerades informationsmöte där 10 av de största innerstadskrogarna och konferensanläggningar var inbjudna. Vi uppmanade dem att fortsätta jobba aktivt och vi diskuterade svårigheter i verksamheterna.

Ska du ha julbord på din restaurang? 

Vi har listat regler och rekommendationer som förhindrar trängsel och minskar risken för smittspridning av Covid-19. Du hittar dessa under trycksaker. 

Trångt?

Du kan lämna ett klagomål på trängsel via vår e-tjänst.
Har du upplevt trängsel på café, restaurang eller pub kan du anmäla det här.

 • Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22

  +

  För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 20 november och gäller till slutet av februari 2021.

  Det betyder att verksamheter som har serveringstillstånd endast får servera alkohol mellan klockan 11-22 oavsett om man enligt sitt tillstånd har rätt att servera alkohol längre. Det betyder också att serveringsstället måste vara stängt klockan 22.30.

 • Nya regler om storlek på sällskap

  +

  Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

  Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

  +

  Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

 • Utökat ansvar för kontroller från och med april

  +

  Under april månad fick avdelningen för Miljö & Häloskydd ett utökat ansvar för kontroller för att förhindra spridning av smitta. Utifrån den tillsyn som skett kan vi se att många av verksamheterna är medvetna om gällande föreskrifter och allmänna råd och har goda rutiner. Verksamheterna arbetar själva, för att uppmärksamma sina gäster om förhållningsreglerna i sina verksamheter för att förhindra smittspridning.  

  Under våren har tillsyn även skett på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskat verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona. Verksamheterna har en medvetenhet om covid-19 och verksamheterna strävar för att minimera smittorisken i sina verksamheter.