Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och lägger upp resultat av våra trängselkontroller.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Den tillfälliga lagen där Miljö & Häloskydd har tillsynsansvaret gäller till och med den 30 september.

Om vår kontroller 2021

Uppdaterad: 26 augusti kl 11.00

Hittills i år har 116 trängselkontroller gjorts på caféer och restauranger för att kontrollera verksamheternas rutiner för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Under juli och augusti har inga klagomål kommit in till kommunen kring trängsel på  café och restaurang.

Totalt har 26 klagomål kommit in under året.

Det har gjorts förebyggande kontroller under dagarna och sedan tillsyn på kvällen på serveringar i innerstaden. Trängselkontroller har kombinerats med annan tillsyn, till exempel kontrollera rökförbudet, livsmedel eller alkohol.

Under golftävlingen i Vallda gjodes även tillsyn då det erbjöds serveringsmöjligheter på golftävlingens område.

Serveringställen 1 juli – detta gäller

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.

De lättnader som införs den 1 juli att det inomhus får sitta 8 pers/bord och utomhus finns ingen begränsning på hur stort sällskapet får vara. Begränsningen av öppettiden tas bort så att restaurangerna får vara öppet så länge de har tillstånd till.

I övrigt ligger samma restriktioner kvar, alltså att hålla minst 1 meter mellan sällskap, att det ska finnas skyltar om att hålla avstånd och att gäster ska erbjudas handsprit.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen – Folkhälsomyndigheten

Läs mer på krisinformation.se om vad som gäller just nu

Kommunen kan stänga verksamheter

Om det finns risk för smittspridning av covid-19 på ett serveringsställe kan avdelningen för Miljö & Hälsoskydd:

 • besluta att verksamheten ska vidta åtgärder
 • besluta om förbud
 • stänga de verksamheter som inte följer lagstiftningen.

Våra beslut kan kopplas till ett vite

Om avdelningen för Miljö & Hälsoskydd fattat ett beslut om krav på att åtgärda brister i smittskyddet och verksamheten inte åtgärdar de risker som vi har sett kan vi som ett ytterligare påtryckningsmedel fatta beslut med vite.

 • Om vi på en uppföljande kontroll inte ser att riskerna är åtgärdade kan vi begära att förvaltningsrätten dömer ut vitet.
 • Dömer domstolen enligt vårt beslut måste verksamheten betala. Pengarna går till staten.
 • Om verksamheten följer beslutet gör vi ingen begäran hos förvaltningsrätten. Då behöver verksamheten inte betala något vitesbelopp.
 • Hur stort vitet är beror bland annat på verksamhetens omsättning och de risker vi ser för smittspridning.

Trångt på restaurang, café eller pub

Du kan lämna ett klagomål på trängsel via vår e-tjänst.Har du upplevt trängsel på café, restaurang eller pub kan du anmäla det här.

Om den tillfälliga covid-19-lagen

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer på Länstyrelsen Halland 

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

  +

  Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

  Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

  Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter ska lagens giltighetstid förlängas till den 30 september 2021.