Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och lägger upp resultat av våra trängselkontroller.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. 

Nya restriktioner för serveringsställen 1 mars

 • Från den 1 mars måste alla serveringsställen stänga senast 20.30 på kvällen, det gäller oavsett om de serverar alkolhol eller ej. Undantaget är servering på särskilda boenden, rumsservering på hotell eller genom minibar i hotellrum. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Max antal per sällskap för serveringsställen som är del av en handelsplats

På serveringsställen som utgör en del av en handelsplats (exempelvis gallerior) gäller att ett sällskap endast får uppgå till 1 person. Detta gäller serveringsställen som är beroende av en handelsplats entré för att gäster ska nå serveringsstället. Har man möjlighet att stänga entré mot handelsplats och endast använda en egen, separat, ingång omfattas serveringsstället inte av bestämmelsen.

Undantag från 1 person/sällskap görs för barn och andra personer som är i behov av stöd från annan. Äldre barn och ungdomar är inte undantagna.

 • Max fyra personer får annars sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.

Stänga efter 20:30

Alla serveringsställen där det finns möjlighet till förtäring på plats ska stänga senast 20.30. För de med serveringstillstånd innebär det att ingen försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske efter kl. 20.00 samt att serveringsstället ska vara utrymt och stängt kl. 20.30.

Endast avhämtning får förekomma efter 20:30 med förutsättning att besökare kan hålla minst en meter till varandra vid avhämtning

Om den tillfälliga covid-19-lagen

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer på Länstyrelsen Halland 

Senaste nyheterna

Trångt på restaurang, café eller pub

Du kan lämna ett klagomål på trängsel via vår e-tjänst.Har du upplevt trängsel på café, restaurang eller pub kan du anmäla det här.

Resultat av kontrollerna

Under vecka 6 kom det in två klagomål om trängsel. Krögare har bjudits in till krögarträff den 1 mars kl 14.00. Planering pågår framåt med vårens tillsyn.

Om våra kontroller

Från och med april månad till den 11 december förra året har fler än 265 kontroller utförts på serveringsverksamheter utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under denna tid har några verksamheter fått göra mindre åtgärder, men hittills har inga förelägganden eller förbud gjorts. Miljö & Hälsoskyddsavdelningen upplever att verksamheterna efterlever reglerna, att de vill göra rätt, är kreativa och lyhörda för att följa reglerna. 

 • Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

  +

  För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 20.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 24 december och gäller till den 24 januari 2021.

  Det betyder att verksamheter som har serveringstillstånd endast får servera alkohol mellan klockan 11-20 oavsett om man enligt sitt tillstånd har rätt att servera alkohol längre. Det betyder också att serveringsstället måste vara utrymda och stängda kl 20.30.

 • Nya regler om storlek på sällskap från 8 personer till 4

  +

  Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.

  Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyrapersoner. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

  +

  Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

  Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

  Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter ska lagens giltighetstid förlängas till den 31 maj 2021. Lagen ska fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål i domstol trots att den har upphört den 31 maj, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan.

 • Utökat ansvar för kontroller från och med april

  +

  Under april månad fick avdelningen för Miljö & Häloskydd ett utökat ansvar för kontroller för att förhindra spridning av smitta. Utifrån den tillsyn som skett kan vi se att många av verksamheterna är medvetna om gällande föreskrifter och allmänna råd och har goda rutiner. Verksamheterna arbetar själva, för att uppmärksamma sina gäster om förhållningsreglerna i sina verksamheter för att förhindra smittspridning.  

  Under våren har tillsyn även skett på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskat verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona. Verksamheterna har en medvetenhet om covid-19 och verksamheterna strävar för att minimera smittorisken i sina verksamheter.