Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet genomför vi tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och kommer även att berätta mer om vår tillsyn. Den 1 juli kom en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Utökat ansvar för kontroller från och med april

Under april månad fick avdelningen för Miljö & Häloskydd ett utökat ansvar för kontroller för att förhindra spridning av smitta. Utifrån den tillsyn som skett kan vi se att många av verksamheterna är medvetna om gällande föreskrifter och allmänna råd och har goda rutiner. Verksamheterna arbetar själva, för att uppmärksamma sina gäster om förhållningsreglerna i sina verksamheter för att förhindra smittspridning.  

Under våren har tillsyn även skett på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskat verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona. Verksamheterna har en medvetenhet om covid-19 och verksamheterna strävar för att minimera smittorisken i sina verksamheter.

Våra kontroller april - augusti

  • 125 kontroller på 20 veckor
  • Cirka 80 verksamheter har kontrollerats. Flera av verksamheterna har kontrollerats flera gånger.
  • Avvikelser har meddelats men ej lett till förelägganden eller förbud.
  • 0 verksamheter har stängts.

Kontrollerna har utförts:

  • i samband med ordinarie inplanerad tillsyn
  • vid klagomål
  • riktade insatser på krogar och uteserveringar
  • kontroller i innerstaden nattetid vid 2 tillfällen
  • kvällskontroller vid 3 tillfällen

Serveringsverksamheter 

 11/8- 26/8

26/8- 11/9

 

Tillsyn/kontroll

1 kontroll efter ett inkommet klagomål

 5

 

Stängning av verksamhet

  0

0

 

Klagomål som rör trängsel på restauranger/café

-

0

 

 Övrigt:

 

Miljö & Hälsa har under denna tid bytt ärendesystem.  Handläggning av ärenden har varit begränsad.

Planering inför höstens kontroller pågår. Vi berättar snart om detta på webben.

 

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

Så arbetar vi

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd genomför återkommande tillsyn av serveringsställen som omfattas av den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Inspektörerna besöker de olika restaurangerna både regelbundet och utifrån synpunkter som vi får. Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna begränsa verksamheten på olika sätt eller som yttersta konsekvens stänga en verksamhet som inte följer föreskrifterna. 

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9. 

Till företagare

Läs mer om vilka skyldigheter ni har som verksamhetsutövare här när det gäller servering av mat: Nya regler för servering av mat

Vill du ha tips och råd om vad du kan göra i din lokal för att förhindra smittspridning? Tips och råd att förhindra smittspridning

Hur undviker jag trängsel i min restaurang och hur stort avstånd är tillräckligt?
Här kan du läsa mer om vad som gäller för avstånd mellan och inom ett sällskap.

Viktigt att tänka på är att samma regler gäller både inomhus och utomhus, alltså även på din uteservering.

Miljö & Hälsoskydd vill underlätta för dig som företagare i denna utmanande tid. Du hittar riktad information här i form av trycksaker som du kan ladda ner.