Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och lägger upp resultat av våra trängselkontroller.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Den tillfälliga lagen där Miljö & Häloskydd har tillsynsansvaret gäller till och med den 30 september.

Om vår kontroller 2021

Under januari till april har 85 kontroller gjorts. Mellan den 12 till 19 mars gjordes 73 trängselkontroller på caféer och restauranger för att kontrollera verksamheternas rutiner för att minska smittspridningen av coronaviruset. Under våren kommer även tillsyn på uteserveringar att göras.

 Serveringsställen 1 juni

 • Måste stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får hålla öppet för försäljning av mat och alkoholfri dryck som inte förtärs på stället, det vill säga för avhämtning.
 • Får inte servera alkohol klockan 22.00-11.00.
 • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

  Läs mer på krisinformation.se om vad som gäller just nu

Kommunen kan stänga verksamheter

Om det finns risk för smittspridning av covid-19 på ett serveringsställe kan avdelningen för Miljö & Hälsoskydd:

 • besluta att verksamheten ska vidta åtgärder
 • besluta om förbud
 • stänga de verksamheter som inte följer lagstiftningen.

Våra beslut kan kopplas till ett vite

Om adelningen för Miljö & Hälsoskydd fattat ett beslut om krav på att åtgärda brister i smittskyddet och verksamheten inte åtgärdar de risker som vi har sett kan vi som ett ytterligare påtryckningsmedel fatta beslut med vite.

 • Om vi på en uppföljande kontroll inte ser att riskerna är åtgärdade kan vi begära att förvaltningsrätten dömer ut vitet.
 • Dömer domstolen enligt vårt beslut måste verksamheten betala. Pengarna går till staten.
 • Om verksamheten följer beslutet gör vi ingen begäran hos förvaltningsrätten. Då behöver verksamheten inte betala något vitesbelopp.
 • Hur stort vitet är beror bland annat på verksamhetens omsättning och de risker vi ser för smittspridning.

Senaste nyheterna

Trångt på restaurang, café eller pub

Du kan lämna ett klagomål på trängsel via vår e-tjänst.Har du upplevt trängsel på café, restaurang eller pub kan du anmäla det här.

Om den tillfälliga covid-19-lagen

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer på Länstyrelsen Halland 

 • Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

  +

  Alla serveringsställen där det finns möjlighet till förtäring på plats ska stänga senast 20.30. För de med serveringstillstånd innebär det att ingen försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske efter kl. 20.00 samt att serveringsstället ska vara utrymt och stängt kl. 20.30.

  Endast avhämtning får förekomma efter 20:30 med förutsättning att besökare kan hålla minst en meter till varandra vid avhämtning

 • Nya regler om storlek på sällskap från 8 personer till 4

  +

  Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.

  Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyrapersoner. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. 

  På serveringsställen som utgör en del av en handelsplats (exempelvis gallerior) gäller att ett sällskap endast får uppgå till 1 person.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

  +

  Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

  Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

  Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter ska lagens giltighetstid förlängas till den 31 maj 2021. Lagen ska fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål i domstol trots att den har upphört den 31 maj, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan.

 • Utökat ansvar för kontroller från och med april 2020

  +

  Under april månad fick avdelningen för Miljö & Häloskydd ett utökat ansvar för kontroller för att förhindra spridning av smitta. Utifrån den tillsyn som skett kan vi se att många av verksamheterna är medvetna om gällande föreskrifter och allmänna råd och har goda rutiner. Verksamheterna arbetar själva, för att uppmärksamma sina gäster om förhållningsreglerna i sina verksamheter för att förhindra smittspridning.  

  Under våren har tillsyn även skett på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskat verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona. Verksamheterna har en medvetenhet om covid-19 och verksamheterna strävar för att minimera smittorisken i sina verksamheter.