Pressträffar angående covid-19

Kungsbacka kommun bjuder löpande in till pressträffar för att informera med anledning av covid-19. Pressträffarna livesänds, men du kan alltid se videoklippet i efterhand.

Senaste pressträffen: 24 februari

Onsdag 24 februari bjöd vi in till digital pressträff för att ge en samlad bild av läget inom Kungsbacka kommuns verksamheter med anledning av coronaviruset covid-19.

Verksamheterna i Kungsbacka kommun bedöms i dagsläget vara måttligt påverkade och smittläget i Kungsbacka är fortfarande allvarligt. Vaccinationen är i full gång och verksamheter fortsätter att anpassa sina verksamheter efter rådande läge och nya direktiv. Nu ger företrädare inom kommunen en kort uppdatering om läget inom några av de mest påverkade verksamheterna, vilka utmaningar vi står inför och vad vi rustar oss för att möta nu.

Medverkande:

  • Malin Aronsson, kommundirektör
  • Maria Andersson, skolchef, Förskola & Grundskola
  • Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef Vård & Omsorg och vaccinationssamordnare för Kungsbacka kommun
  • Karin Martinsson, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg
  • Sofia Rosén, verksamhetschef för Bibliotek, Kulturliv & Turism
  • Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö

Pressträffen sänds live via Teams, men du kan som vanligt se klippet i efterhand via Youtube. 

Tidigare pressträffar

Du kan se samtliga pressträffar via spellistan Presskonferenser för covid-19 på vår Youtubekanal.