Pressträffar angående covid-19

Kungsbacka kommun bjuder löpande in till pressträffar för att informera med anledning av covid-19. Pressträffarna livesänds, men du kan alltid se videoklippet i efterhand.

Senaste pressträffen: 19 november

Torsdag 19 november bjöd vi in till digital pressträff för att följa upp läget inom Kungsbacka kommuns verksamheter. 

Under tisdagen den 3 november berättade Folkhälsomyndigheten att lokala skärpta råd införs i Halland och därmed också i Kungsbacka. Två veckor har passerat. På pressträffen gav företrädare inom kommunen en kort uppdatering om läget inom några av de mest påverkade verksamheterna.

Medverkande:

 • Malin Aronsson, kommundirektör
 • Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef Vård & Omsorg
 • Cynthia Runefjärd, förvaltningschef gymnasium & arbetsmarknad
 • Maria Andersson, skolchef
 • Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid
 • Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö

Du kan se presssträffen i efterhand via Youtube. 

 • Presskonferens 4 november 2020

  +

  Onsdag 4 november klockan 14 höll vi en digital pressträff med anledning av de lokala skärpta råd som gäller för Halland. 

  Företrädare för Kungsbacka kommun berättar om de anpassningar vi planerar att genomföra i kommunens verksamheter.

  Medverkande:

  • Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande
  • Malin Aronsson, kommundirektör
  • Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid
  • Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
  • Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
  • Jesper Edlind, HR-chef

 • Presskonferens 22 oktober 2020

  +

  Torsdagen den 22 oktober klockan 10 höll vi pressträff i stadshuset med anledning av coronaviruset covid-19. Allt fler privatpersoner söker ekonomisk rådgivning och det finns en viss koppling till pandemin.

  I kölvattnet av corona är många permitterade eller har på annat sätt en osäker arbetssituation. Kungsbacka kommuns ekonomiska rådgivare märker av ett ökat tryck.

  På pressträffen gavs också en dagsfärsk lägesbild och viktiga medskick för det läge vi befinner oss i just nu. 

  Medverkande:

  • Anna Björnör, ekonomisk rådgivare
  • Anette Sternéus, ekonomisk rådgivare
  • Lena Salomonsson, verksamhetschef Personalförsörjning & Kundstöd
  • Lotta Blomqvist, säkerhet- & beredskapschef

   

 • Presskonferens 23 september 2020

  +

  På pressträffen den 23 september följde vi upp hanteringen av att Åsa Gårdsskola stängdes ett par veckor tidigare och berättar om förberedelserna inför att besöksförbudet på vård och omsorgsboenden hävs. 

   

   

 • Presskonferens 27 augusti 2020

  +

  Coronaviruset tog inte semester och uppmaningarna har varit många om att hålla avstånd och ta ett eget personligt ansvar. Under pressträffen kommer vi att ge en aktuell lägesbild för Kungsbacka. Vi kommer att berätta om läget inom vård- och omsorg, om trängsel och efterlevnad på restauranger, besöksmål och stränder. Vi följer upp gymnasierna som öppnat upp med anpassningar och hör skolchefen berätta om vad som gäller inom förskola och grundskola under hösten.

  Medverkande:

  Lotta Blomqvist, säkerhet och beredskapschef
  Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Sofia Rosén, verksamhetschef Kultur & Fritid
  Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö
  Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
  Maria Andersson, skolchef

 • Presskonferens 17 juni 2020

  +

  På dagens pressträff kommer vi att fokusera på pandemin och minskning av smittspridning under sommaren. Vi pratar om hemester i Kungsbacka, vad vi erbjuder på hemmaplan men också hur vi jobbar för att minska risken för smittspridning på platser där det kan bli mycket folk. 

  Vi står inför en annorlunda sommar men ungdomars kreativitet är det ingen brist på. Den här sommaren erbjuder vi därför en mängd aktiviteter för och tillsammans med unga. Samtidigt finns social oro och våld i nära relationer bland unga. Vi kommer att lyfta hur vi arbetar med frågan och vart man vänder sig för stöd och hjälp. 

  Vi kommer även att lyfta andra ämnesområden som blir allt mer viktiga under sommaren så som brandrisk i skog och mark och att spara på dricksvattnet.

 • Presskonferens 4 juni 2020

  +

  Agenda: Vad kan avloppsvattnet lära oss?

  Kungsbacka kommun provtar avloppsvattnet vid Hammargårds reningsverk för halter av coronavirus. Syftet är att få en indikation på hur läget ser ut i kommunen. Det första provet för ungefär tre veckor sedan och bekräftade provsvar väntas i slutet av veckan.

  Under pressträffen följer vi även upp provtagning av medarbetare inom vård- och omsorg och individ- och familjeomsorg.

  Medverkande:

  • Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik
  • Maurice Bourne, enhetschef för avloppsrening
  • Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
  • Lotta Blomqvist, säkerhet- & beredskapschef

 • Presskonferens 28 maj 2020

  +

  I veckans pressträff vänder vi oss direkt till barnen och kommer också att med barnens hjälp få svar från beslutsfattare och sakkunniga. 

  I tider som nu, när mycket av vardagen ändras på grund av coronaviruset covid-19, är det ännu viktigare att möta just våra unga och svara på deras frågor. Stora delar av informationsflödet runt corona riktar sig främst till vuxna och äldre. Vi ser också barnen och vid detta tillfälle har barnen uppdraget att agera reporter för att ställa sina egna frågor och få svar som vänder sig just till dem. 

  Det förberedande arbetet har pågått under flera veckors tid och nu är barnen redo. Två till fem barn är med på plats och ett stort antal barn är med via länk. 

  Medverkande i panelen

  • Maria Andersson, skolchef
  • Astrid Bayard, utvecklingschef kultur och fritid
  • Charlotta Busch, skolläkare
  • Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare på vård och omsorg
  • Lotta Blomqvist, säkerhets- och beredskapschef

 • Presskonferens 20 maj 2020

  +

  Agenda: Denna vecka inriktar vi oss på hur vi tillsammans kan arbeta för att minska smittspridningen på restauranger, kaféer och andra serveringar i Kungsbacka.

  Heléne Harryson, enhetschef Bygg- och miljöförvaltningen och Johan Lund, tillståndshandläggare Bygg- och miljöförvaltningen berättar om det arbete Miljö & Hälsoskydd gör för att förhindra smittspridning och hur vi som kommun arbetar med myndighetsutövning på ett sätt som underlättar för krögare att göra rätt i denna pandemi.

  Krögarna Joakim Thorbing från Rum 35 och Stefan Sumner från Prinsen i Kungsbacka deltar för att ge sin bild av hur myndighetsutövningen har fungerat. Och vad som har fungerat bra eller är svårt i arbetet med att följa alla rekommendationer.

  Vi avslutar med Lotta Blomqvist, säkerhet- och beredskapschef, som ger viktiga medskick inför kommande långhelg.

 • Presskonferens 14 maj 2020

  +

  Agenda: Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ger en dagsfärsk lägesbild och berättar hur läget inom vård och omsorg är nu jämfört med tidigare.

  Ann-Helen Liljensten, enhetschef berättar tillsammans med Maria Bryman, metodutvecklare och Charlotte Örne, undersköterska om arbetet med covid-teamet som nu har varit igång i cirka tre veckor. Det är ett tvärprofessionellt team med flera olika yrkesgrupper. Syftet med teamet är att minska risken för smittspridning. De arbetar endast med personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 och som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvården.

  Dessutom träffar vi Susanne Ramstedt, enhetschef och Martina Mähl, undersköterska från en av våra korttidsenheter som har gjorts om för att kunna ta emot covid-patienter.

 • Presskonferens 7 maj 2020

  +

  Agenda: Hur ser Kungsbackas högsta politiska företrädare och kommundirektör på rådande situation?

  Samhället har ställt om och fortsätter ställa om. Invånare, företagare och medarbetare anstränger sig på olika håll samtidigt som en coronatrötthet breder ut sig. Kommunalråden Hans Forsberg och Fredrik Hansson deltar tillsammans med kommundirektör Malin Aronsson på torsdagens pressträff för att ge ett enat och tydligt budskap.

   

 • Presskonferens 29 april 2020

  +

  På agendan: Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad, ger ett tydligt besked om vad som krävs av studenter, anhöriga, vänner och allmänhet för att det ska gå att genomföra ett alternativt studentfirande. Med är rektorer från Drottning Blanka, LBS Kreativa gymnasiet och Praktiska gymnasiet, som är Kungsbackas fristående gymnasium.

  Ulrika Granfors, förvaltningschef för Kultur & Fritid, berättar om hur vi jobbar trygghetsskapande under skolavslutningskvällen i Kungsbacka. Hur påverkar Covid -19 och de restriktioner som finns vårt sedvanliga kvällsfirande med ungdomar och vad gör vi istället för att öka tryggheten?

  Lotta Blomqvist, säkerhets- & beredskapschef, avslutar med en kommungemensam lägesbild och vad som är viktigt att tänka på inför Valborg.

 • Presskonferens 23 april 2020

  +

  På agendan: Den här gången följer vi läget extra noga inom skola och gymnasium. Vad vet vi om sommaravslutningar och student så långt?

  Förvaltningschef Cynthia Runefjärd informerar om GR:s beslut om att ställa in det traditionella studentfirandet och Kungsbackas inriktningsbeslut om att genomföra ett alternativt studentfirande. Med är också elevrepresentanter från Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium och Elof Lindälvs gymnasium. De berättar om sin delaktighet i processen fram till beslut och om sina känslor och tankar kring firandet.

  Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola berättar kort om läget i våra för- och grundskolor just nu, hur grundskolornas avslutningar påverkas samt hur vi i år haft ett ändrat upplägg när det gäller förberedelser för de barn som ska börja skolan i höst.

  Lotta Blomqvist, säkerhets- & beredskapschef, avslutar med en kommungemensam lägesbild och medskick till invånarna. 

 • Presskonferens 16 april 2020

  +

  På agendan: Vilka särskilda insatser gör vi inom vård och omsorg och hur gör vi arbetsplatsen trygg och säker för våra medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in till pressträff där vi ger en lägesbild för arbetet inom vård och omsorg. 

 • Presskonferens 8 april 2020

  +

  Agenda för presskonferensen

  På pressträffen gav säkerhets- och beredskapschef Lotta Blomqvist en kommungemensam lägesbild för Kungsbacka. Verksamhetschef Helene Ljungqvist berättar om arbetet inom vård- & omsorgsboenden och hemtjänsten. Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ger en bild av läget, berättar om MASens roll i en pandemi och fortsatt behov av skyddsutrustning.


 • Presskonferens 2 april 2020

  +

  Agenda för presskonferensen

  Medarbetare på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad berättar om hur distansundervisningen på de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka fungerar. På plats finns tf. gymnasiechef Frida Fogelmark, rektor Cindia Escalante Mattsson, lärarna Linda Rosén och Johan Tengström samt två elever på Elof Lindälvs gymnasium som deltar via länk.

 • Presskonferens 26 mars 2020

  +

  Agenda för presskonferensen

  1. Nuläge i Kungsbacka kommun. Stabschef Karl Lundgren ger ett nuläge från den kommungemensamma staben.

  2. Visste du att kommunerna står för cirka en tredjedel av hälso- och sjukvården i Sverige? Att Kungsbacka kommun har hälso- och sjukvårdsansvar för cirka 2 000 patienter? Vilken beredskap finns och var är utmaningarna? Förvaltningschef Lillemor Berglund ger aktuellt läge och inriktningen för arbetet i Vård & Omsorg. Ulrika Ström, medicinskt ansvarig rehab, berättar om den medicinska beredskapen för att minska smittspridning och möjlighet att ge god omvårdnad i den rådande situationen.

  3. Hur kan vi göra vardagen för unga, äldre och familjer så lik som möjligt när vardagen är sig olik? Hur påverkas unga och gamla i Kungsbacka när vardagen inte är sig lik? Förvaltningschef på Kultur & Fritid Ulrika Granfors berättar om vikten av normalitet för barn, unga, äldre och familjer; varför vissa verksamheter håller öppet och andra har stängt. Och vilket stöd kan föreningslivet få?

   

   

   

 • Presskonferens 20 mars 2020

  +

  Agenda för presskonferensen

  1. HR-chef Jesper Edlind berättar om nuläget vad gäller sjukfrånvaro i kommunen och om möjligheten för invånarna att anmäla sig till kommunens vikariepool. 

  2. Anneli Skoglund, biträdande kommundirektör om hur kommunen arbetar för att stötta företagen i Kungsbacka.

  3. Ellinor Filipsson, näringslivschef berättade om den tuffa situation som företagarna möter just nu och om de senaste dagarnas åtgärder från kommunens sidaför att stödja näringslivet i Kungsbacka.

  4. Katarina Öryd, förvaltningschef för Bygg & Miljöförvaltningen om hur vi arbetar med tillsyn tillstånd och vilka åtgärder man gör för den verksamheten.

 • Presskonferens 18 mars 2020

  +

  Agenda för presskonferensen

  1. Maria Andersson, skolchef, berättar om de senaste dagarnas beslut och förberedelser för kommande veckor inom Förskola & Grundskola.

  2. Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad, berättar om omställningnen till distansundervisning för gymnasier och vuxenutbildningar och förberedelserna för detta.