Provtagning av avloppsvattnet

Kungsbacka kommun provtar avloppsvattnet vid Hammargårds reningsverk för halter av coronavirus. Syftet är att få en indikation på hur läget ser ut i kommunen.

Syftet med provtagningen av avloppsvatten – som också genomförs i till exempel Göteborg – är att redovisa resultaten för att komplettera bilden av hur läget avseende coronavirus ser ut kommunen.

Proverna tas på inkommande avloppsvatten på Hammargårds reningsverk, det centrala reningsverket i Kungsbacka som renar avloppet från ungefär 45 000 personer. Provet skickas sedan till ett laboratorium vid Göteborgs Universitet.

Provsvaren ger oss en bild av om det ökar eller minskar jämfört med tidigare prov. De säger inget om hur stor halten av coronavirus i avloppet är. Proven jämförs heller inte med prov från andra avloppsreningsverk. 

Resultat från provtagningarna

  • Det första provet skickades in vecka 21.
  • Det andra provet skickades in vecka 23.  Resultatet visar att mängden virus har ökat 15 gånger jämfört med provet vecka 21.
  • Det tredje provet skickades in vecka 25. Resultatet visar att mängden virus har ökat 18 gånger mer jämfört med det första provet vecka 21. Ökningen har alltså avstannat.

Nästa prov skickar vi in vecka 27. 

Det betyder inte att vi skulle ha motsvarande ökning av antal fall eftersom alla fall inte har samma mängd virus. Men vi har mer coronavirus i avloppet vecka 25 än vi hade tidigare, vilket indikerar att Kungsbacka har fått fler smittade under de senaste veckorna. Detta ligger i linje med Region Halland som rapporterar en ökning i länet på sistone.

Resultaten är ett bevis på att smittan finns kvar i Kungsbacka. Faran är inte över. Pandemin är inte över. Vi behöver fortfarande tänka på att hålla avstånd och att följa myndigheternas rekommendationer. 

Testresultaten påverkar inte hur vi jobbar med avloppsrening. Det finns inga indikationer på att smittan skulle överföras via avloppsvatten, och dessutom är vår personal van vid att hantera smittsamma ämnen, det är deras vardag.

Frågor och svar om provtagning av avloppsvatten

Kontaktpersoner

Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik
0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se 

Maurice Bourne, enhetschef avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se