Frågor och svar om provtagning av avloppsvattnet

Varför tar kommunen prov på avloppsvatten? 
Vi vill få en indikation på om vi i Kungsbacka har coronavirus i vårt avloppsvatten, och se om nivån ökar eller minskar. I Göteborg har man gjort provtagning tidigare och nu väljer Kungsbacka att göra likadant. Om vi får flera mätvärden över tid kan vi få en uppfattning om trenden hos oss. 

Vad ska vi göra med resultatet?  
En indikation på om coronavirus i vårt avloppsvatten ökar eller minskar bidrar till bilden av hur det ser ut i samhället. Det motiverar att hålla i och hålla ut om man får konkreta uppgifter på att smittan finns eller om den ökar i Kungsbacka.  

Hur har provtagningen gått till? 
Det är avloppsvatten på Hammargård avloppsreningsverk som provtagits. Hammargård hanterar den stora delen av avloppsvatten från centrala Kungsbacka, sammanlagt 55 000 personer.

Vilka andra kommuner mäter coronavirus i avloppsvatten?
Vi känner till att Göteborg och Stockholm gör det.   

Går det att jämföra Kungsbackas resultat med andra kommuner? 
Det laboratorium på Göteborgs Universitet som vi anlitar säger att de i dagsläget inte gör jämförelser mellan olika reningsverk. Det finns många möjliga felkällor när man jämför; antalet personer, andelen tillskottsvatten och annat.

Vad gör kommunen nu?  
Vi kommer att fortsätta att lämna in regelbundna provtagningar för att se om virusmängden i avloppet ökar eller minskar över tiden. Nästa provsvar får vi förhoppningsvis under vecka 25.

Varför provtar vi inte de övriga verken?
Vi valde att ta prov där vi har flest människor anslutna. Då labbet som analyserar vattnet har begränsade resurser ville vi inte belasta dem med mängder av prov.

Varför provtar vi inte utloppsvattnet?
Det finns i nuläget inga tecken på att viruset överlever i avloppsvatten. Sedan hade det så klart varit intressant att se precis hur mycket som eventuellt finns kvar efter reningen, men återigen har labbet begränsade resurser.

Renar verket bort viruset eller följer det med utloppsvattnet?
Eftersom vi inte analyserar utgående vatten vet vi inte säkert. Enligt WHO, Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten finns inga bevis för att coronaviruset överlever i dricksvatten och avloppsvatten. 

Finns viruset kvar i slammet som läggs ut på åkrarna?
Det finns som sagt var inga bevis för att coronavirus överlever i avloppsvatten. Slammet hygieniseras dessutom med kalk som tar död på både bakterier och virus.

Visar proverna hur hög halt coronavirus som finns i avloppet?
Nej, laboratoriet delger oss inga halter. Det är vi heller inte intresserade av eftersom man i dagsläget inte kan göra en koppling mellan halter av virus i avloppet och antalet smittade.

Visar proverna hur många som är smittade i Kungsbacka?
Nej, mängden virus i avloppet kan inte direkt kopplas till mängden smittade. En smittad kan ha olika mycket virus i kroppen.

Är viruset smittsamt i vattnet?
Enligt WHO, Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten finns inga bevis för att coronaviruset överlever i dricksvatten och avloppsvatten. 

Behöver jag vara orolig?  
Testresultatet vecka 23 är ett bevis på att smittan finns. Faran är inte över. Pandemin är inte över. Vi behöver fortfarande tänka på att hålla avstånd. Vi vet att det finns smitta och därför ska vi fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer.