Stängning av allmän plats på grund av trängsel

Från och med den 15 juli 2021 har kommuner inte längre möjlighet förbjuda allmänheten att vistas i på en särskilt angiven plats.

Mellan 11 mars till 15 juli hade kommuner möjlighet förbjuda allmänheten att vistas på en särskilt angiven plats, om det fanns en påtaglig risk för trängsel. Denna möjlighet togs bort när steg tre i regeringens plan för avveckling av restriktionerna inleddes. 

Läs regeringens pressmeddelande om vilka anpassningar som görs från den 15 juli

Läs regeringens plan för avveckling av restriktioner

Vill du anmäla trängsel någonstans?

Du kan fortfarande anmäla trängsel på en restaurang, café eller pub här på kungsbacka.se. 

Trångt på servering? (kungsbacka.se)

Trängsel på annan plats kan du anmäla till Tillsynsfunktionen vid Länsstyrelsen i Hallands län. Du hittar kontaktuppgifter på deras hemsida. 

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) 

Du kan också lämna övriga synpunkter, förslag och klagomål till oss. Din synpunkt registreras i kommunens diarium och blir då en allmän handling. 

Lämna en synpunkt till Kungsbacka kommun