Krisberedskapsveckan 2018

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp-och-ner? Krisberedskapsveckan 2018 pågår 28 maj-3 juni i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Kungsbacka kommun är lokal huvudaktör eftersom vi står närmast kommuninvånarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och Länsstyrelserna skrivit en broschyr som heter ”Om krisen eller kriget kommer”.

Den 29 maj 2018 skickas broschyren ut till alla hushåll i Sverige. I broschyren finns information om din egen hemberedskap och olika sorters kriser; allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker och militära konflikter. Bakgrunden till broschyren är ett regeringsuppdrag. Broschyren kommer även att finnas på flera språk på dinsakerhet.se.

Detta händer i Kungsbacka

Har du funderat på hur du och personer i din närhet kan klara en situation där samhällets normala service inte fungerar som vanligt? Finns det risker i ditt närområde för till exempel översvämning? Med rätt förberedelser kan du klara en samhällskris bättre, oavsett vad som orsakat den. Träffa oss på kulturhuset Fyren under Krisberedskapsveckan 2018 och lär dig mer om hur du blir bättre förberedd.

Föreläsning ”Om krisen eller kriget kommer”

Gabriella Andersson från Civilförsvarsförbundet pratar om innehållet i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som delas ut till alla svenska hushåll 29 maj 2018. Föreläsningen sker på entréplan på kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6 i Kungsbacka.

 • Tisdag 29 maj, klockan 18.30-20
 • Onsdag 30 maj, klockan 18.30-20

Föreläsningen är kostnadsfri, ingen föranmälan behövs.

Kom och prata hemberedskap med oss

Träffa medarbetare från kommunen, lokala frivilligorganisationer och samverkansaktörer på Fyren under Krisberedskapsveckan. Du hittar oss på entréplan på Fyren 28 maj - 2 juni:

 • Måndag-torsdag, klockan 10-20
 • Fredag, klockan 10-16
 • Lördag, klockan 11-15

Kom igång med din krislåda
Lär dig packa en krislåda. 

Barnens krislåda
Prata om hemberedskap med barnen på ett lättsamt sätt. Låt barnen fundera på vad som är viktigt för dem. Dra ett kort ur kriskortleken, vilka saker på bilderna är bra att ha i krislådan och varför? 

Lokala samverkansaktörer och frivilligorganisationer 
Aktiviteterna sker i samarbete med representanter från:

 • Civilförsvarsförbundet – frivilligorganisation som jobbar med säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.
 • Polisen Kungsbacka
 • Svenska Blå Stjärnan - med uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer och utbrott av smitta.
 • Lottakåren - Engagerar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av kris eller samhällsstörning.
 • FAK, Frivilliga bilkåren i Halland - med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.
 • Lindome Bilkår - rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar.
 • Svenska Röda Korset - Frivilligorganisation med uppdrag att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt.

Läs mer om din egen beredskap vid samhällsstörningar på kungsbacka.se/hemberedskap

Foto: Thomas Henrikson

 

Vanliga frågor och svar

 • Krisberedskapsveckan

  +

  Hur blir kommunernas roll i Krisberedskapsveckan 2018?

  Kommunerna är fortsatt huvudaktörer i Krisberedskapsveckan eftersom de står närmast samhällsmedborgarna och har ett viktigt informationsansvar till sina invånare. Samtidigt är ambitionen med Krisberedskapsveckan att den ska involvera allt större delar av samhället, civilsamhället, centrala myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.

  Kan inte en informationskampanj om kris och krig skapa oro?

  Uppdraget kommer från regeringen och informationen har tagits fram tillsammans med försvarsmakten. Tyngdpunkten i informationen ligger inte på krigshot utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver en bred hotbild där beredskapen för fredstida kriser är en grund. Planerar vi för det värsta har vi ett mycket robust samhälle även vid mindre samhällsstörningar.

  Påverkar det faktum att det är valår?

  Uppdraget kom från regeringen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017. Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Alla som kan, behöver därför få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Extremare väder till följd av klimatförändringarna, it-attacker, terrorhot och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är exempel på hot som kan påverka vårt samhälle. Det behöver vi vara förberedda på oavsett valår. 

  Varför är det aktuellt just nu med beredskap?

  Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018. 

  Kan kommunen ge information och råd om krisberedskap? 

  På www.DinSäkerhet.se finns goda och praktiska råd på flera språk om hur vi skyddar oss och våra anhöriga i olika situationer. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som även kommer att öppna ett särskilt kontaktcenter den 21 maj 2018 där de svarar på frågor om krisberedskap i hemmet via chatt, mejl, sociala medier och telefon. Mer information kommer att finnas på www.DinSäkerhet.se. Kommunens roll är att stötta MSB i arbetet med att nå ut till invånarna med denna information, men inte att själva besitta detaljkunskap om hemberedskap.

 • Broschyren Om krisen eller kriget kommer

  +

  Vad tar broschyren Om krisen eller kriget kommer upp?

  Tyngdpunkten ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. Informationen ger också grunderna för Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Lista över innehållet i broschyren

  Varför ska människor lära sig vad höjd beredskap och beredskapslarm är?

  Undersökningar visar att det är få av oss, som lever i Sverige, som faktiskt vet vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett beredskapslarm. Det handlar om att fylla den kunskapsluckan. I tider med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge anser regeringen att vi behöver aktualisera och nå ut med vad var och en behöver veta om freden hotas.

  Varför ger broschyren råd och tips om att upptäcka och hantera falsk information och propaganda?

  I en krissituation är det ju särskilt viktigt att du tar beslut utifrån bekräftad information, både för din egen säkerhet och för att underlätta för dem som ska hjälpa människor som har drabbats. 

  Varför skickas en broschyr ut till alla hushåll just nu?

  Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018. 

  Finns broschyren på flera språk?

  Ja på Finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska. Pappersversionen som skickas till alla hushåll är på lättare svenska eftersom vi inte vet vilka hushåll som har behov av olika språk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) producerar också poddavsnitt på lättare svenska respektive lättare engelska, som motsvarar innehållet i broschyren. MSB:s filmer om hemberedskap på YouTube är textade på lättare svenska respektive lättare engelska.