Totalförsvar

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Arbetet med Sveriges krisberedskap handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land. Det innebär att rätten att vara den du är en av de saker som är värt att skydda!

 

Arbetet med krisberedskap ska bidra till såväl individens som samhällets och nationens säkerhet. Vi alla är en del av totalförsvaret och behöver samverka för att bli starkare tillsammans.

Bevara våra mänskliga rättigheter

Totalförsvar, som består av både det militära och civila försvaret, handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Syftet med totalförsvaret är att skydda:

  • befolkningens liv och hälsa
  • samhällets funktionalitet
  • förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • miljö och ekonomiska värden
  • nationell suveränitet

Krisberedskapsarbetet utgör en utgångspunkt för arbetet med det civila försvaret och bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar störningar i samhället och om att om att skydda det som är viktigt.

Många inblandade

Att skapa ett starkt civilt försvar är en process som kommer att behöva fortsätta många år framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Du som invånare är viktig

För att öka Sveriges motståndskraft är ditt engagemang och dina förberedelser en viktig pusselbit.

För att lära dig mer kan du besöka oss i Kulturhuset Fyren under krisberedskapsveckan. Läs mer här!

Hemvärnet – en del av totalförsvaret

I Halland finns 45.e hemvärnsbataljonen som under vecka 38 genomför en stor krigsförbandsövning i södra Halland. Där medverkar ett stort antal soldater från Kungsbacka kommun. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal.

Skydda och stötta

Huvuduppgiften är att skydda och bevaka viktiga anläggningar och verksamheter, både i fred och i krig. Hemvärnet stöttar även samhället vid till exempel skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer.

Lång tradition i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns en lång tradition av hemvärnet och Kungsbacka hemvärnsförening bildades redan 1940. I hemvärnet är du först och främst soldat men det finns även soldater som verkar som specialister. Exempel på specialister är hundförare, fordonsförare, fältkockar och signalister.

Läs mer om att engagera dig i hemvärnet i Halland på hemvärnets hemsida.

Frivilliga försvarsorganisationer ger kraft

Frivilliga försvarsorganisationer utbildar och samlar den kompetens som efterfrågas av olika aktörer. På så sätt både stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar och bidrar till folkförankring och försvarsvilja.

Utbildningar i motståndskraft

Du som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan hjälpa till, både för samhället i stort och för dina medmänniskor. Idag samlar de 18 organisationerna tillsammans hundratusentals medlemmar inom en stor bredd av områden. Som medlem får du möjlighet att utbilda dig för att stärka samhällets motståndskraft mot kriser och krig. Dessutom får du ta dig an utmaningar och utvecklas tillsammans med människor som delar ditt engagemang.

Läs mer om att engagera dig i en frivilligorganisation på MSB:s hemsida.