Räddningstjänst

Kungsbacka kommuns räddningstjänst arbetar med räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Kungsbacka kommuns räddningstjänst ingår i Räddningstjänsten Storgöteborg, tillsammans med räddningstjänsterna i Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. 

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg finns 11 heltidsbrandstationer. De är utspridda i de sex kommunerna för att snabbt kunna hjälpa till vid en brand eller olycka.

Mer information finns på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats under länken nedan.

Kontakta gärna

Räddningstjänsten Storgöteborg
031-335 2600
raddningstjansten@rsgbg.se