VMA-signalen testas

Utomhusvarningen testas klockan 15

VMA-signalen testas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Då ljuder kraftiga ljudsändare, så kallade tyfoner.

Inomhusvarning testas klockan 19

Test av larmet görs också runt de svenska kärnkraftverken första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

Vid larmtestet hörs en kraftig signal från RDS-mottagaren. Därefter läses ett meddelande upp som handlar om larmtestet. Displayen blir röd och klockan stannar, så att du kan se när larmet gick.

Efter testet sänks ljudnivån, men radion är igång och måste stängas av manuellt.

Vissa andra radiomodeller har RDS-funktionen inbyggd och kan reagera vid testet.

Om det händer en allvarlig olycka

Hushåll inom den inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk varnas via en RDS-mottagare om det händer en kärnkraftsolycka, men även om en annan allvarlig olycka inträffar. Då ljuder signalen även på andra drabbade platser i kommunen.

När du hör signalen ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion och läsa på kungsbacka.se för att få mer information.

Med RDS kan informationen styras

Varning via RDS-mottagare bygger på en teknik som gör det möjligt att styra radiomottagare. RDS-mottagaren har en inbyggd funktion som gör att den automatiskt ställer in sig på den radiokanal där informationen om olyckan blir uppläst. Detta sker oavsett om RDS-mottagaren är påslagen eller avstängd.

RDS-mottagaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar om du flyttar.