Avgifter och bidrag

Hur mycket du betalar i avgift för exempelvis hemtjänst beror bland annat på din inkomst och omfattningen av det stöd du behöver.
 • Räkneexempel - hur mycket ska jag betala?

  +

  Hur mycket du betalar i avgift beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Via e-tjänsten finns möjlighet att göra ett räkneexempel för vilken avgift som gäller för dig.

  Observera att det är ett räkneexempel som bygger på dina egna antaganden.

  Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  1. Läs informationen om avgifter inom Vård & Omsorg på kungsbacka.se
  2. I avgiften ingår omsorg och mat.
  3. Lägg ihop alla dina inkomster, till exempel garantipension, änkepension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Ange inkomst efter skatt.
  Förklarande text till begrepp som används finns i beräkningsformuläret.
  Inga uppgifter som du skriver in i formuläret lagras eller skickas vidare till biståndshandläggare. För att ansöka om stöd, ta kontakt med biståndshandläggaren.
  --------------------------------------------------------------------------------------

   

Vi gör en individuell beräkning på vad du ska betala utifrån inkomst och omfattningen av det stöd du behöver. Vi tar också hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov och boendekostnad. Den högsta avgiften du kan betala är 2 125 kronor per månad (maxtaxa).

Vad räknas som inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga, inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Vi skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år.

Vad menas med förbehållsbelopp?

Förbehållsbeloppet är lika med minimibeloppet och boendekostnad. Minimibeloppet avser att täcka utgifter för mat, hushållskostnader och personliga behov inklusive läkarvård och medicin. Förbehållsbeloppet menas det belopp som du har rätt att ha kvar innan vi kan ta ut avgift för service och omsorg.   
 • Förbehållsbelopp

  +

  Förbehållsbeloppet fastställs med hänsyn till basbeloppet och ändras varje år. 
  Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt behov som är mer omfattande än normalt kan du få ett högre förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet (2020) för dig som är:

  • över 65 år och ensamstående 5 339 kr/mån
  • över 65 år och sammanboende 4 512 kr/mån
  • under 65 år och ensamstående 5 873 kr/mån
  • under 65 år och sammanboende 4 963 kr/mån

  Kommunen kan i vissa fall sänka förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara om du bor på ett vård- och omsorgsboende där hushållsel ingår i hyran.

  Individuellt belopp

  Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt behov som är mer omfattande än normalt kan du få ett individuellt belopp som gör ditt förbehållsbelopp högre. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har matabonnemang eller kostnader för god man.

  Kostnaden ska vara varaktig, över 6 månader, och överstiga 200 kronor per månad.

 • Avgifter för omsorg

  +

  Hemtjänst

  Du betalar en timtaxa utifrån antalet beviljade timmar per månad. Från 1 januari 2020 är timtaxan 213 kr/timme. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

  Vård- och omsorgsboende

  Avgiften motsvarar maxtaxan och är 2 125 kr/månad. Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

  Dagomsorg

  Avgiften för dagomsorg är 24 kr/dag. Dessutom betalas en matkostnad på 66 kr/dag. För resa till och från dagomsorgen betalar du 20 kr/sträcka.
 • Avgift för trygghetslarm

  +

  Avgiften för trygghetslarm är 266 kr/månad. Avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften för hemtjänst kan inte överstiga 2 125 kronor per månad (maxtaxa).

 • Avgift för korttidsplats

  +

  Avgiften för korttidsplats är 198 kr/dygn. 71 kronor utgör avgift för omsorg och 127 kronor utgör kostnad för mat.

 • Kostnad för mat och nutritionsprodukter

  +

  Färdiglagad mat

  Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 66 kr/portion + 18 kr för matdistribution. Matdistributionen ingår i maxtaxa.
  Om du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du på 3 822 kr/månad för mat.

  Nutritionsprodukter

  Nutritionsprodukter, det vill säga näringsdryck, sondnäring, berikningsprodukt eller förtjockningsmedel skrivs ut av sjuksköterska eller dietist och betalas via faktura som skickas till dig.

  Om du bor på vård- och omsorgsboende och endast har sondnäring betalar du inget matabonnemang utan endast kostnaden för produkten.
 • Hyra för boende

  +

  Du betalar hyra för din plats på ett vård- och omsorgsboende. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras via kommunen.

 • Boendekostnad

  +

  Vi tar hänsyn till den faktiska boendekostnaden. Vid beräkning av bostadskostnaden används Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg.

  Bostadstillägg

  Oavsett om du bor kvar i din bostad eller har flyttat in på ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om bostadstillägg. 

  Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776 eller Försäkringskassan, telefon: 0771-524 524. 

  Du kan också ansöka om kompletterande försörjningsstöd hos kommunen, telefon: 0300-83 42 97. 

  >> Läs mer om Bostadstillägg för pensionärer

   

   

 • Civilstånd

  +
  Om du är gift eller har registrerat partnerskap och bor tillsammans i eget boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om den ena maken bor på vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för båda.
  Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad.
  När make/maka flyttar till vård- och omsorgsboende kan makarna ha rätt till pension motsvarande ensamstående. Det ger en högre garantipension. Kontakta pensionsmyndigheten vid frågor.
  Du kan också ansöka om kompletterande försörjningsstöd hos kommunen, telefon: 0300-83 42 97.
 • Omsorgsbidrag

  +

  Din närstående kan få ett ekonomiskt bidrag för den hjälp hen får från anhöriga. Vill du veta mer kontakta din biståndshandläggare. 

 • Så betalar vi ut pengarna

  +

  Kontonummer anmält till Swedbanks kontoregister

  För att du ska få pengar från kommunens utbetalningar in på ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbanks kontoregister. Kontonumret som du anmäler kan vara i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

  När du anmäler ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister betyder det inte heller att du blir kund hos Swedbank. Att anmäla ditt kontonummer till registret är helt kostnadsfritt. Om ditt konto inte finns i registret kommer vi betala ut pengarna via utbetalningsavi.

  Ditt kontonummer blir knutet till ditt personnummer

  Som betalningsmottagare måste du ha ett eget bankkonto registrerat på ditt personnummer, du kan alltså inte låta en anhörig ta emot dina utbetalningar på sitt bankkonto. 

  Ditt kontonummer kan redan finns registrerat i registret. Det kan vara i samband med löneutbetalningar, pension, CSN, studiebidrag, barnbidrag eller liknande. Om du redan har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister för ett annat ärende behöver du inte göra det igen, eftersom det är knutet till ditt personnummer. 

  Anmäl kontonummer för utbetalningar

  Anmälan görs på Swedbanks hemsida. Du kan också få hjälp på banken. När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar.

  Anmäl kontonummer för utbetalningar från Kungsbacka kommun