Demens

När en person insjuknar i en demenssjukdom innebär det en stor förändring, både för den som får diagnosen och för anhöriga. Vi kan erbjuda stöd, bland annat genom rådgivning och utbildning, hembesök och till anhöriga.

Demenssjuksköterska och demensteam

Kommunens demenssjuksköterskor finns som stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga. Vi deltar i vårdplaneringsmöten, kommer på hembesök och finns tillgängliga för rådgivning, samtal och stöd. Demenssjuksköterskan kan också hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter.

Demensteamet är en del av Kungsbackas kommunala vård och omsorg. Vi som arbetar i Demensteamet har lång erfarenhet av att arbeta med människor som har en demenssjukdom. Demensteamet samarbetar med demenssamordnaren, kommunsjuksköterskan, anhörigstödet, dagomsorgen, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och biståndshandläggare.

Dagomsorg 

I Kungsbacka finns dagomsorg med inriktning mot demens på flera platser i kommunen. Dagomsorgen ger möjlighet till social kontakt och gemenskap i en lugn och trygg miljö för personen som vårdas i hemmet. Dagomsorgen ger också anhöriga stöd och avlösning. Läs mer om Dagomsorg under rubriken "Du som bor hemma". 

Källarbacken

Måhaga servicehus, Fjärås
Telefon: 0300-83 38 74

Linden

Västergatan 20, Kungsbacka
Telefon: 0300-83 53 26

Solliden

Motionsvägen 33, Vallda
Telefon: 0300-83 82 34
   
  • Demensvård i Halland

    +

    Annas led är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Region Halland för en trygg och säker demensvård.

    Projektets mål är att skapa en modell för hur kommunerna, närsjukvården och specialistvården ska samarbeta för att på bästa sätt hjälpa personer med demenssjukdom. Vill du veta mer? Se dokumentationen ” Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland”.