Stöd till anhöriga

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

Anhörigstödet

Anhörigstödet vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående som på grund av långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller ålder inte klarar av vardagen på egen hand.

Vård & Omsorgs anhörigcenter finns på Västergatan 23 i centrala Kungsbacka. Anhörigcenter är en informations- och mötesplats för dig som stödjer en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen. Stödet är kostnadsfritt och vi som arbetar här har tystnadsplikt.

   
Detta erbjuder anhörigstödet

Vi erbjuder dig individuellt samtalsstöd med någon av våra anhörigstödjare. Vi lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. Du kan också delta i någon av våra anhörigcirklar och delta på föreläsningar och informationsträffar. På anhörigcentret har vi också ett ljus- och massagerum som du är välkommen att använda.
   
Samtal pågår under anhörigcirkel på anhörigcenter.

Anhörigcirklar

I en anhörigcirkel träffar du andra som är i en liknande situation. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Nya anhörigcirklar startar under våren. 
   

Vill du veta mer om anhörigstödet?

Vill du veta mer om anhörigstödet eller har du förslag på en ny cirkel med en särskild inriktning? Hör av dig! Vid önskemål besöker vi också gärna din organisation, förening eller ditt företag och berättar mer om vår verksamhet. 

Demenssjuksköterska

Om du har en närstående med demensproblematik kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska för att få råd och stöd.  

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning för att du ska ha möjlighet att uträtta egna ärenden eller ägna dig åt sociala aktiviteter. Avlösning ingår i hemtjänst och biståndsbedöms av en biståndshandläggare. 

Dagomsorg

I Kungsbacka finns dagomsorg på flera platser i kommunen, med somatisk inriktning och inriktning mot demens. Dagomsorgen ger möjlighet till social kontakt och gemenskap i en lugn och trygg miljö för personen som vårdas i hemmet. Dagomsorgen ger också anhöriga stöd och avlösning. 

Växelvård

Ni kan ansöka om så kallad växelvård. Det innebär att den du vårdar bor växelvis hemma och på korttidsboende så att du som närstående och anhörig kan få avlastning. 

>> Läs mer om demenssjuksköterska, avlösning i hemmet, dagomsorg och växelvård under "Du som bor hemma".
   

Besöksadress
Västergatan 23

Postadress
434 30 Kungsbacka