Våra boenden

Vård- och omsorgsboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder för dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte längre klarar av att bo kvar i ditt eget hem

I Kungsbacka kommun har vi vård- och omsorgsboende både i kommunal regi och i privat regi. I rubrikerna på vänster sida kan du läsa mer om vilka boenden vi har i kommunen. 

På flera av våra boenden finns det särskilda enheter för personer med demenssjukdom eller för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Så söker du stöd

När du vill ansöka om en bostad på ett vård- och omsorgsboende ska du börja med att fylla i en ansökningsblankett som ligger längst ner på denna sidan. Du kan även få hjälp av en biståndshandläggare. 

Om du bor i en annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill ansöka om en bostad på ett vård- och omsorgsboende kontaktar du vår Äldrekonsulent:

Äldrekonsulent 
Eva Fornbäck
Tel: 0300 833915
Mail: eva.fornback@kungsbacka.se 

 • Jämför våra vård- och omsorgsboende

  +

  Vill du veta vad som är skillnaden mellan de olika boendena kan du ta reda på det genom att använda dig av jämförelsetjänsten. Länken till tjänsten hittar du längst ner på sidan.

 • Växelvård

  +

  Vårdas du i hemmet av en närstående kan du ansöka om växelvård. Växelvård innebär att du växlar genom att bo hemma med att vistas (bo) på ett korttidsboende. Syftet är att ge avlastning åt de närstående.

  Det finns tre olika alternativ på växelvård:

  Två veckor hemma och två veckor på korttidsboende
  Tre veckor hemma och en vecka på korttidsboende
  Fyra veckor hemma och två veckor på korttidsboende

  För att ansöka om växelvård fyller du i blanketten som ligger längst ner på sidan.

 • Korttidsplats

  +

  Du kan ansöka om en plats på ett korttidsboende om du tillfälligt inte kan bo hemma. Det kan tex. vara när du skrivs ut från sjukhuset, behöver avlastning eller om du av någon annan anledning behöver tätare omsorg under en period.

  Så söker du en plats på ett korttidsboende

  När du vill ansöka ska du fylla i blanketten som ligger längst ner på sidan. När blanketten är inskickad är det biståndshandläggaren som bedömer behovet.