Att bo på ett boende i kommunal regi

Vi har 11 st vård- och omsorgsboenden i kommunen och 7 st av dem drivs i kommunal regi.

Våra vård- och omsorgsboenden finns i alla kommundelar och vi har lägenheter för dig som behöver stöd och omsorg antingen på grund av fysisk funktionsnedsättning eller på grund av demenssjukdom.

På denna sidan sammanfattar vi hur det är att bo på ett av våra vård- och omsorgsboende i kommunal regi.

Kontakta gärna

Äldrekonsulent

Eva Fornbäck
eva.fornback@kungsbacka.se
0300-83 39 15

 • Ansök om lägenhet

  +

  För att ansöka om en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende i kommunal regi kontaktar du kommunens biståndshandläggare. - länk

  Läs mer om hur du ansöker om en lägenhet på ett särskilt boende - länk

  Du kan ansöka om bostadstillägg via Pensionsmyndigheten.

  Om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats - länk

 • Inredning

  +

  Du hyr din lägenhet genom förvaltningen för Vård & Omsorg och har ett hyreskontrakt med fastighetsägaren. I din bostad finns en höj- och sänkbar säng med madrass och ett sängbord. I övrigt möblerar du med dina egna möbler och tillhörigheter så som du själv vill ha det.

 • Kontaktperson

  +

  När du flyttar in får du en personlig kontaktperson. Kort efter att du har flyttat in blir du inbjuden till ett välkomstsamtal. Under det samtaket får du information om sådant som kan vara bra för dig att veta om ditt nya boende.

  Vi vill gärna veta mer om dig och dina vardagliga rutiner. Du kan vända dig till kontaktpersonen om du har frågor kring ditt boende. Det är också kontaktpersonen som tillsammans med dig skriver din genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver vilken typ av stöd och insatser som du behöver. Som stöd i vårt arbete, använder vi oss av levnadsberättelsen. En levnadsberättelse berättar om dig och ditt liv, vad du arbetat med, vilka dina intressen och så vidare.

 • Dina behov i centrum

  +

  Vi använder arbetssättet Individens behov i centrum. Arbetssättet utgår från Socialstyrelsens nationella modell Äldres behov i centrum. Syftet med arbetssättet är att vi ska se till dig som individ och hur dina behov och förutsättningar för att leva ett tryggt och värdigt liv ser ut. Det är du som står i centrum, och vi ska anpassa vårt arbete efter dina behov.

 • Förebyggande arbete

  +

  För att säkerställa att du får en god vård och omsorg, arbetar vi förebyggande genom att använda det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

 • Vi som arbetar här

  +

  Vi som arbetar på vård- och omsorgsboendet är undersköterskor och vårdbiträden och vårt mål är att behålla det friska och stärka självkänslan och integriteten hos dig. Vi fokuserar på ett gott bemötande och på att du ska ha inflytande över din vardag.

 • Personal dygnet runt

  +

  Boendet är bemannat dygnet runt med omsorgspersonal. Dagtid har du även vid behov tillgång till sjuksköterska. Du har också vid behov tillgång till en fysioterapeut (sjukgymnast) och en arbetsterapeut. På kvällar, nätter och helger finns också möjlighet att ha kontakt med kommunens distriktssköterska vid behov. Du hittar kontaktuppgifter till enhetschefen på respektive boendes webbsida.

 • Aktiviteter

  +

  Vårt mål är att du ska ha en meningsfull vardag utifrån dina intressen. Därför erbjuder vi gemensamma dagliga aktiviteter och social samvaro. Det kan till exempel vara utevistelse, musikkvällar, spadagar och bingo. Varje boende är unikt, och gör aktiviteter utifrån de personer som bor där.

 • Måltider

  +

  Vi serverar frukost, middag, kvällsmat, två mellanmål och även nattmål om så önskas. Vi erbjuder två middagsalternativ alla dagar. Tillsammans med middagen serveras även dessert. Vi arbetar på olika sätt för att göra måltiderna till trevliga stunder, till vardag som till fest. Vi firar traditioner och högtider året om och då är måltiderna självklart en del av upplevelsen.

  Läs mer om mat för äldre och matabonnemang - länk

 • Tandvård

  +

  Du som bor på ett vård- och omsorgsboende har genom Region Halland rätt att få hjälp med nödvändig tandvård. Du betalar då en patientavgift som ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Du har också rätt att en gång om året få en gratis munhälsobedömning. När du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende får du ett intyg om nödvändig tandvård.

  Har du frågor om tandvård kan du kontakta ansvarig chef för ditt vård- och omsorgsboende eller vårt gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.