Korttidsenheten Smedjan

Smedjans korttidsenhet ligger i stadsdelen Tölö och här finns 50st korttidsplatser.

Inriktning

Korttidsenheten är en plats för dig som under en kortare och tillfällig period i livet, behöver tät omsorg. Du kan ansöka om en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser.

Det kan till exempel vara när du ska skrivas ut från sjukhus eller av någon annan anledning behöver en tätare omsorg. Du kan också ansöka om en korttidsplats om en anhörig tillfälligt behöver avlastning.

Lägenheter på Smedjan

xx

Hyra

xx

Kontakta gärna

Enhetschef
Susanne Ramsted
Telefon: 0300 83 51 44
Mail: susanne.ramstedt@kungsbacka.se
Tölövgen 25
434 40 Kungsbacka

Avdelning Violen och Konvaljen
Telefon: 0300 83 88 55

Avdelning Linnéan och Blåklockan
Telefon0300 83 87 49

Administratör: 0300-83 52 83
Koordinator: 0300-83 52 58