Vickan

Vickan Vård- och omsorgsboende i Onsala slog upp sina dörrar den 1 januari 2009.

Här finns 30 permanenta lägenheter. På boendet finns tio platser för de med somatska sjukdomar och 20 platser för personer med demenssjukdom. Här finns också möjlighet till korttidsplats för personer över 65 år som inte kan åka direkt hem efter en sjukhusvistelse eller som har så kallad växelvård.

Vård- och omsorgsboendet drivs sedan 1 april 2014 på entreprenad av Vardaga. Kungsbacka kommun har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Inriktning

Personer över 65 år med behov av personlig omsorg och service.
Personer över 65 år med demenssjukdom

Lägenheter på Vickan

Antal: 40
Storlek: 30 kvm
Kök/pentry: Ja

Hyra

6 018 kronor per månad

Kontakta gärna

Verksamhetschef 
Catharina Sagré
catharina.sagre@vardaga.se
076-00 32 515
Lyckholms väg 21
439 30 Onsala

Gruppchef avdelning Skäret och Viken
Lena Klintbäck
076-00 32 516

Gruppchef avdelning Bryggan och Fyren
Albina Halilaj
076-00 32 517

Avdelningar på Vickan

Skäret: 076-00 32 521
Viken:  076-0032520
Bryggan: 076-00 32 518
Fyren: 076-0032519

Aktivitetansvarig:
076-0032523

Nattpersonal:
076-00 32 522