Avgifter för hemtjänst

Det här gäller för dig som har hemtjänst.
Du betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. För år 2019 är timtaxan 209 kronor per timme. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

Avgiften för hemtjänst är uppdelad i service och omsorg. Service omfattar insatser rörande städning, fönsterputs, bud, inköp av livsmedel, renbäddning samt tvätt och klädvård. Omsorg omfattar alla de insatser som rör den personliga omvårdnaden som t.ex. dusch, måltidshjälp, avlösning i hemmet, aktiveringstid, egenvård, ledsagning, toalettbehov, förflyttning eller insatser under natten.

Kostnad för mat

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 65 kronor per portion. Till detta kommer en kostnad på 17 kronor per portion och kund för distribution av maten. Kostnaden för matdistribution faller inom ramen för omsorgstaxan.

Kostnad för dagomsorg

För dagomsorg tar vi ut en omsorgsavgift på 23 kronor per dag. Dessutom betalas en matkostnad på 65 kronor.

Avgift för korttidsboende

Om du bor på ett korttidsboende betalar du 195 kronor per dygn. 70 kronor utgör avgift för omsorg och 125 kronor utgör kostnad för mat. Kostnaden gäller oavsett hur länge du bor på korttidsboendet. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Avgift för trygghetslarm

Du kan få bistånd i form av trygghetslarm. Avgiften för trygghetslarm är 261 kronor per månad. I de fall avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften för hemtjänst överstiger 2 089 kronor per månad tar vi inte ut en högre sammanlagd avgift än detta.