Bostadstillägg

Bostadstillägg/bostadsbidrag är ett inkomstprövat tillägg till din inkomst. Ansökan om bostadstillägg sker hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Kontakta därför Försäkringskassan ang. bostadstillägg: 0771-524 524 eller Pensionsmyndigheten: 0771-776 776.