Bygga hus

Här hittar du tips på vad man bör tänka på när man planerar att bygga ett hus.

Det viktigaste är att du tänker efter och kontrollerar att du har råd med att bygga ditt hus. Gör en realistisk kontroll och utelämna inga av dina utgifter och kostnader.

Kontakta kommunen

Nästa steg är att ta kontakt med kommunen för information om bygglov, tillstånd och övriga regler.

Du bör själv sätta dig in i allt som rör husbygget, eftersom du som beställare blir byggherre. Detta gör att du själv blir ytterst ansvarig för husbygget. Ta även kontakt med konsumentrådgivningen i din kommun för information.

Olika sorters entreprenad

Ett vanligt problem är att man inte har full kontroll på vad som ingår och vad som inte ingår i avtalen. Här kommer en beskrivning på de olika sorternas entreprenad.

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Generalentreprenad

Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör - generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Den enklaste formen - två kontrakt - innebär att du köper själva huset av ett företag och anlitar ett annat för projektering och byggarbeten. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare.

Om det blir dyrare än du tänkt

Om du fått ett ungefärligt totalpris får slutkostnaden normalt inte överskridas med mer än 15 procent, om man inte avtalat en annan summa. Tänk på att alla tilläggsbeställningar du gör under byggtidens gång kostar och tillkommer på det totala priset.

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12
Besök: Boka tid med oss

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka