Köpa boende

Om du är missnöjd med ditt husköp kan du vända dig till tingsrätten och få din sak prövad.

Olika lagar för att köpa eller bygga hus

När du köper ett hus med tillhörande tomt köper du en fastighet. Då är det Jordabalkens regler i lagboken som ger vägledning. Om du bygger ett nytt hus är det Konsumenttjänstlagens regler som gäller.

Det är alltså skillnad på avtalet man gör när man köper ett hus och det man gör när man bygger ett hus.

Privata köp

Husköp mellan två privatpersoner är inte en konsumenträttslig fråga. Därför ska du undersöka fastigheten mycket noggrant innan du köper den. När du väl köpt huset skall du ansöka om en lagfart för att visa att du är ägare. Du kan läsa mer om lagfarter på Lantmäteriets webbplats.

Om du däremot har ett uppdragsavtal med en mäklare så köper du en tjänst av en näringsidkare, och då kan du få hjälp av konsumentrådgivningen.

Om du köper en fastighet, måste avtalet vara skriftligt för att det ska gälla.

Besiktning

När du köper ett hus är det viktigt att besiktiga huset. Det är din chans som köpare att uppfylla din undersökningsplikt.  Konsumentverket har en publikation som heter besiktningsmannaboken där du kan läsa om vad du kan förvänta dig av en besiktning. Det finns också mer information om detta på Konsumentverket och boverkets gemensamma webbplats Om boende. Via besiktning.nu och branschorganisationenSBR :s webbplats kan du hitta oberoende besiktningsmän.

Avtal

Var noga med att skriva ett ordentliga avtal, både när du bygger ditt hus eller köper det. Om du skall anlita hantverkare finns förtryckta avtal och blanketter på webbplatsen Om boende.

Bostadsrätt och hyresrätt

Har man valt att bo i hyreslägenhet eller i bostadsrätt finns andra regler som styr. När man är hyresgäst hyr man en del i en fastighet och har inte äganderätten till sin bostad.

Bor man i bostadsrätt har man genom medlemskapet blivit delägare i bostadsrättsföreningen. Då blir du ansvarig att följa bostadsrättsföreningens stadgar. Du köper dig en andel i föreningen Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som godkänner nya medlemmar och köpet blir inte klart förrän du har beviljats ett medlemskap. Om du får ett nej kan du överklaga till hyresnämnden i Västergötland. Föreningen måste ha goda skäl för att du inte ska få bli medlem.

Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Läs igenom stadgarna innan du köper.

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12
Besök: Boka tid med oss

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka