Foto: Bildarkivet Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet Birger Lallo

Fordon

Köper du bil av en handlare gäller konsumentköplagen. Handlaren är tvungen att följa de minimikrav som ställs i lagstiftningen till konsumentens fördel. Kan du förhandla dig till bättre villkor än de som lagen ställer är detta tillåtet.

Andra regler för privat köp

När du köper en bil privat skall du vara noga med att göra ett skriftligt avtal eftersom de villkor ni kommer överens om för köpet gäller i första hand. Det kan vara bra att ha dem i skrift.

Tänk på att undersöka bilen noggrant innan du köper den.

Reparationer och verkstad

Fordonsreparationer är dyra och kan vara en källa till konflikt. På sidorna som följer hittar du information om vad du ska tänka på och hur du ska gå till väga om du och reparatören inte är överens.

Att köpa ett fordon

Du kan antingen köpa av en handlare eller göra ett privat köp. Reglerna skiljer sig beroende på vilken typ av köp du gör. Upprätta gärna ett skriftligt köpeavtal.

Privat köp

En affär som görs upp mellan två privatpersoner räknas inte som ett konsumentköp. I första hand är det köpekontraktet som gäller och i andra hand Köplagen. Köparen har en stor undersökningsplikt. Kontrollera fordonet, vem det är som äger det och att den är betald. Begär att få ett kvitto på gjord betalning.

Köpa av en bilhandlare

Det är konsumentköplagen som gäller när du köper en bil av en bilhandlare. Minimikravet för en bil som säljs hos en handlare är att den skall ha gått igenom Svensk bilprovnings besiktning. Be att få se besiktningsprotokollet. Kostar bilen mer än 15 000 kronor har du rätt att få en fullständig varudeklaration av bilen.

Provkör alltid en bilen, motorcykeln, husbilen eller vad det nu är som du ska köpa, eller be att få ta den till en teststation. Detta gäller oavsett vem du köper den av.

Reparationer

När du beställer en bilreparation är det en tjänst du beställer. Reglerna kring detta finns i konsumenttjänstlagen.Ett av de vanligaste problemen konsumenter har är vad som har avtalats om priset. Begär alltid att få skriftligt på priset ni kommit överens om, och när bilen skall vara klar.

Får du ett fast pris på bilreparationen är det detta som gäller. Kommer ni istället överens om ett ungefärligt pris kan reparatören lägga på 15 procent om ni inte har avtalat om något annat. Om du betalar en löpande räkning betalar du den tid som gått åt för att laga bilen.

Är reparationen felaktig skall du alltid vända dig till verkstaden i första hand. Är ni inte överens och ni har en tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12

Besöksadress
Borgmästaregatan 5 B, 434 32 Kungsbacka

Postadress
Kungsbacka kommun
Konsumentrådgivning
434 81 Kungsbacka