Reklamation

Konsumenter har rättigheter i svensk konsumentlagstiftning som inte går att avtala bort. Lagen är tvingande. För att vara konsument skall man köpa varor och tjänster av en näringsidkare. När du köper av en privatperson är du alltså inte konsument i lagens mening.

När du har köpt en vara eller tjänst har du tre års rätt att reklamera om du upptäcker ett ursprungligt fel. Då klagar du till näringsidkaren du köpte varan eller tjänsten av. Du ska klaga inom två månader från att du upptäckte felet.

Ursprungligt fel

Felet ska vara ursprungligt, det vill säga det ska inte vara orsakat av dig , vara på grund av för stort slitage eller att du har använt eller behandlat varan fel. Näringsidkaren har rätt att laga varan men har bara två försök på sig om det gäller samma fel. Om inte varan fungerar som den ska efter de två lagningsförsöken så kan du begära att häva köpet.

Tre år gäller

Har du klagat inom tre år är reklamationen gjord i rätt tid, oavsett när näringsidkaren väljer att svara dig. Det betyder att näringsidkaren inte kan dra ut på sitt svar och sedan hävda att din reklamationstid gått ut.

Kommer ni inte överens och det uppstår en tvist kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och göra en anmälan.

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12

Besöksadress
Borgmästaregatan 5 B, 434 32 Kungsbacka

Postadress
Kungsbacka kommun
Konsumentrådgivning
434 81 Kungsbacka