Bil och andra fordon

Här får du reda på vad som gäller när du köper eller behöver reparera en bil eller annat fordon.

Det här är bra att tänka på innan du köper en bil eller annat fordon:

  • Undersök noga bilen eller fordonet
  • Provkör
  • Jämför priset, prestanda och miljöpåverkan. Tag gärna hjälp av Konsumentverkets webbsida Bilsvar.se

Köpa bil av en bilhandlare

Konsumentköplagen gäller när du köper en bil eller annat fordon av en bilhandlare. Det betyder att handlaren behöver följa vissa minimikrav enligt lagen som är till fördel för dig som bilköpare. Det är tillåtet att förhandla sig till bättre villkor än de som regleras i lagen.

Köpa eller beställa en ny bil

Avtalet mellan dig och bilhandlaren blir bindande när en person på företaget som har så kallad ställningsfullmakt har skrivit på avtalet. Du har rätt att avbeställa fram till att du hämtat ut bilen. Kostnaden för avbeställningen blir högre ju närmare leveransdagen du avbeställer.

Köpa begagnad bil

Konsumentköplagen gäller när du köper en begagnad bil. Tag reda på så mycket du kan om bilen och dess skick. Be att få se det senaste besiktningsprotokollet, fråga efter bilens varudeklaration som redogör för bilens skick och se till att du får med dig varudeklarationen vid köp. På Konsumentverkets webbplats hittar du blanketten varudeklaration för bil. Du bör också kontrollera att bilen är servad och har rätt noteringar i serviceboken. Om säljaren utlovar saker om bilen och utrustning som ingår i köpet, till exempel nya vinterdäck, se till att det står med i ditt köpekontrakt. Om säljaren lämnar garantier, se till att du får med dig garantivillkoren.

Du kan reklamera ursprungliga fel i tre år. Fel som visar sig inom sex månader antas vara ursprungliga fel. Svårigheten med fel på begagnade bilar är ofta att avgöra vad som är slitage och ursprungligt fel. Kontakta alltid säljaren för att få anvisningar och ge möjlighet för företaget att åtgärda fel. Det gäller även om du är på annan ort än där du köpte bilen.

Privatköp av bil

En affär som görs upp mellan två privatpersoner räknas inte som ett konsumentköp. I första hand är det köpekontraktet som gäller, i andra hand gäller köplagen. Köparen har ansvar för att kontrollera uppgifter och undersöka fordonet, så kallad undersökningsplikt. Du behöver därför själv  kontrollera fordonet noga, kontrollera vem som äger det och att fordonet är betalt. Du bör begära att få ett kvitto på gjord betalning.

Var noga med att göra ett skriftligt avtal för att de villkor som du och säljaren kommer överens om. På konsumentverkets webbplats finns en mall för köpekontrakt mellan privatpersoner.

Reglerna i konsumentköplagen gäller inte vid privatköp. Om du inte kommer överens med säljaren behöver du vända dig till domstol för att lösa ärendet.

Reparera bil eller fordon

När du beställer en bilreparation köper du en tjänst och reglerna i konsumenttjänstlagen gäller. Begär alltid att få priset ni kommit överens om skriftligt, vad som skall göras och när reparationen ska vara klar. Om det kommer upp fel eller åtgärder som ni inte avtalat om ska företaget kontakta dig för att inhämta dina anvisningar.

Fast pris på bilreparationen gäller. Kommer ni istället överens om ett ungefärligt pris kan reparatören lägga på 15 procent om ni inte har avtalat om något annat. Om du betalar en löpande räkning betalar du den tid som gått åt för att laga bilen.

Är reparationen felaktig ska du vända dig till verkstaden.

Kolla gärna på vår film med tips inför ditt köp av en begagnad bil. 

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12

Besöksadress
Borgmästaregatan 5 B, 434 32 Kungsbacka

Postadress
434 81 Kungsbacka