När du kontaktar Kungsbacka kommun registreras handlingen som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Utbildning och barnomsorg

Förskola, dagbarnvårdare, fritidshem

Grundskola

Gymnasium

Kulturskolan

Modersmål

Resebidrag

Vuxenutbildning

Bygga, bo och miljö

Avfall

Bostäder

Bygglov

Cisterner

Djur

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Misstänkt matförgiftning

Om du störs

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Värmepump

Näringsliv och arbete

Bygglov

Cisterner

Hygieniska verksamheter

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Offentliga lokaler

Serveringstillstånd

Folköl- och tobaksförsäljning

Vattenskyddsområde

Privat utförare inom Vård & Omsorg

Privat utförare i för-och grundskolor

Privat utförare inom Gymnasie & Vuxenutbildning

Fastighetsägare

Djurhållning

Omsorg stöd och hjälp