Mina meddelanden

Vill du minska pappershögen och samtidigt hindra obehöriga att komma åt din post? Nu kan du ta emot din myndighetspost digitalt istället för på papper.

Mina meddelanden

Läs din myndighetspost digitalt         

Tjänsten heter Mina meddelanden och förvaltas av Skatteverket och är frivillig. Det enda du behöver är en e legitimation och en säker digital brevlåda som är knuten till Mina meddelanden. Tjänsten är gratis och du kan läsa din post i datorn, i läsplattan och i mobilen – när som helst och var du än är.

Kungsbacka kommun ansluter sig

Kungsbacka är en av de första kommunerna i landet som ansluter sig till Mina meddelanden. Upplägget testas först inom förvaltningen Miljö & Hälsoskydd och gäller alla meddelanden och beslut från handläggare till enskild mottagare. Efter hand som vi bygger ut våra e-tjänster kommer dessa att kopplas till Mina meddelanden och det blir där du får återkoppling, beslut, med mera.

Du bestämmer hur du vill ha din myndighetspost

Mina meddelanden är frivillig och vänder sig till dig som vill ta emot post säkert och digitalt istället för på traditionellt sätt. På minameddelanden.se kan du se vilken myndighetspost du kan få digitalt.

I brevlådans inställningar kan du välja vilka som får skicka post digitalt till dig. Ångrar du dig kan du när som helst avsluta tjänsten och få posten i på traditionellt sätt igen.

När du skaffat en digital brevlåda och registrerat din profil kommer brev från anslutna myndigheter och kommuner att skickas dit. Du kan sedan säkert läsa din post var som helst och när det passar dig. 

Säkert och enkelt

Säkerheten är högre än för vanlig e-post och traditionell post. Tjänsten Mina meddelanden skyddar all känslig information så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet. Dina kontaktuppgifter är också skyddade så att inte ens myndigheterna kan nå dem. Du behöver bara ange och ändra dina kontaktuppgifter på ett ställe och blir då nåbar för alla de myndigheter som är anslutna till tjänsten.

Har du inte redan skaffat dig en digital brevlåda och Mina meddelanden rekommenderar vi att du gör det!

Så här skaffar du en digital brevlåda

För att du ska kunna ta emot digital myndighetspost räcker det inte med en vanlig e-postadress. Av säkerhetsskäl behövs en digital brevlåda som är godkänd för tjänsten Mina meddelanden.

Gå in på www.minameddelanden.se eller via nedan länkar:

Fördelar med e-legitimation och e-tjänster

Du kan använda samma säkerhetslösning, d.v.s. e-legitimation, för många tjänster på Internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som tillhandahåller tjänster.
Det finns flera fördelar när du använder våra e-tjänster jämfört med att använda pappersblanketter. Genom e-tjänsterna kan du bland annat:

•    få interaktiv hjälp
•    spara tid
•    slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
•    få hjälp med automatisk ifyllnad och olika beräkningar

Mina meddelanden_gul

Kontakta gärna:

Sandra Laarmå
Projektledare, Digitaliseringsenheten
Tel: 0300-83 32 32
sandra.laarma@kungsbacka.se

Maria Hedbom-Tjernberg
Utvecklare IT, Digitaliseringsenheten
Tel: 0300-83 42 69
maria.hedbom-tjernberg@kungsbacka.se