Digital myndighetspost

Vill du minska pappershögen och samtidigt hindra obehöriga att komma åt din post? Nu kan du ta emot din myndighetspost digitalt istället för på papper.

Mina meddelanden

Läs din myndighetspost digitalt         

Tjänsten heter Mina meddelanden och förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Att använda tjänsten är frivilligt. Det enda du behöver är en e- legitimation och en säker digital brevlåda som är knuten till Mina meddelanden. Tjänsten är gratis och du kan läsa din post i datorn, i läsplattan och i mobilen – när som helst och var du än är.

Vad skickar Kungsbacka kommun för myndighetspost?

Den post som i nuläget skickas från Kungsbacka kommun till digital brevlåda är:

  • Alla meddelanden och beslut från handläggare på Miljö & Hälsoskydd till enskild mottagare.
  • Fakturor gällande löpande vatten och renhållningsavgifter.

Uppdatering sker kontinuerligt allt eftersom fler tjänster hos oss kopplas till Min myndighetspost. 

Betalning av fakturor du får i din digitala brevlåda

De fakturor som du får från Kungsbacka kommun i din digitala brevlåda kan du för närvarande inte betala direkt från den digitala brevlådan. Fakturorna skickas via Min myndighetspost och de olika brevlådeoperatörerna har olika lösningar för att ta emot vår betalningsinformation.

I dagsläget kan du alltså endast läsa fakturan i din digitala brevlåda, men för att betala fakturan behöver du till exempel gå in på din internetbank och registrera betalningen där. Vill du undvika den manuella hanteringen så anmäler du dig till e-faktura i din internetbank.

Du bestämmer hur du vill ha din myndighetspost

Mina meddelanden är frivillig och vänder sig till dig som vill ta emot post säkert och digitalt istället för på traditionellt sätt. På minameddelanden.se kan du se vilken myndighetspost du kan få digitalt.

I brevlådans inställningar kan du välja vilka som får skicka post digitalt till dig. Ångrar du dig kan du när som helst avsluta tjänsten och få posten i på traditionellt sätt igen.

När du skaffat en digital brevlåda och registrerat din profil kommer brev från anslutna myndigheter och kommuner att skickas dit. Du kan sedan säkert läsa din post var som helst och när det passar dig. 

Säkert och enkelt

Säkerheten är högre än för vanlig e-post och traditionell post. Tjänsten Mina meddelanden skyddar all känslig information så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet. Dina kontaktuppgifter är också skyddade så att inte ens myndigheterna kan nå dem. Du behöver bara ange och ändra dina kontaktuppgifter på ett ställe och blir då nåbar för alla de myndigheter som är anslutna till tjänsten.

Har du inte redan skaffat dig en digital brevlåda och Mina meddelanden rekommenderar vi att du gör det!

Så här skaffar du en digital brevlåda

För att du ska kunna ta emot digital myndighetspost räcker det inte med en vanlig e-postadress. Av säkerhetsskäl behövs en digital brevlåda som är godkänd för tjänsten Mina meddelanden.

Gå in på www.minameddelanden.se eller via nedan länkar:

Fördelar med e-legitimation och e-tjänster

Du kan använda samma säkerhetslösning, d.v.s. e-legitimation, för många tjänster på Internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som tillhandahåller tjänster.
Det finns flera fördelar när du använder våra e-tjänster jämfört med att använda pappersblanketter. Genom e-tjänsterna kan du bland annat:

•    få interaktiv hjälp
•    spara tid
•    slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
•    få hjälp med automatisk ifyllnad och olika beräkningar

Mina meddelanden_gul

Kontakta gärna

Iwona Carlsson
Digitaliseringschef
0300-83 81 22
iwona.carlsson@kungsbacka.se