Två glada seniorer läser på baksidan av en bok på biblioteket Fyren

Bibliotek

På biblioteken i Kungsbacka kan du låna böcker, spel, filmer och musik. Du kan sitta och läsa, studera, låna dator, använda internet eller söka i databaser.

Våra bibliotek

Uppdaterades senast 16 september

I Kungsbacka kommun finns sex bibliotek: Fyrens bibliotek och biblioteken i Frillesås, Åsa, Fjärås, Onsala och Kullavik. Det finns också en biblioteksbuss och en bokbil som kör på rullande schema. Den mobila biblioteksverksamheten är igång igen för hösten från vecka 38. 

Biblioteken har en egen webbplats där du hittar öppettider, kontaktuppgifter och annan information. På webbplatsen kan du också söka, reservera eller låna om.

Bibliotekens webbplats

Information med anledning av coronapandemin

Biblioteken erbjuder ännu inte full service, men börjar öppna upp och återgår successivt till en mer normal verksamhet. Från 1 oktober återinförs förseningsavgift för böcker som lämnas tillbaka för sent. Låntagare uppmanas därför att om möjligt lämna tillbaka böckerna innan den 1 oktober, för att undvika avgift.

Bibliotekspersonalen kan av smittskyddsskäl inte ge hjälp vid bokhyllorna eller handledning vid datorer eller skrivare 

Har du behov av dator eller behöver göra utskrifter, finns det möjlighet att boka dator. 

Samtliga besökare uppmanas att följa pandemilagen och allmänna råd som att hålla avstånd till andra.  

Läs mer på bibliotekens webbplats.