Det här lovar vi om större arrangemang

Vad ni kan förvänta er av oss

  • Vi bjuder in till en förberedande träff sex månader innan arrangemanget.
  • Vi genomför ett avstämningsmöte senast en månad innan arrangemanget ska genomföras.
  • När det är verksamhet i våra anläggningar ska det finnas personal från Fritid & Folkhälsa i tjänst
  • Flaggor, flaggstänger och fundament ingår vid SM, NM, EM, VM eller tävling med annat nationellt intresse.
  • Vi kan lämna ett arrangemangsbidrag om det är ett VM, EM, NM, SM eller annan nationell status. Bidraget regleras av vilken status arrangemanget har.

Vi förväntar oss av er

  • Föreningarna informerar oss om framtida större arrangemang.
  • Ansökan om arrangemangsbidrag ska lämnas när föreningen fattat beslutat om arrangemanget.
  • Samtliga tillstånd som krävs för arrangemanget söks av föreningen.
  • IP Skogen-material ska bokas senast 31 januari.

Deklarationen gäller från och med 2007. Reviderad 2011.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du inte tycker att vi håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter hör gärna av dig till oss.

Kontakta gärna