Tack för din ansökan!

Tack för din ansökan av säsongsbokning i idrottslokal eller områdeslokal.

Vid fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar och områdeslokaler har vi följande prioritering: 

  1. Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar
  2. Motionsgrupper
  3. Privatpersoner

Föreningar får besked på sökta tider i april-maj eller så snart fördelningen är klar.

Privatpersoner och motionsgrupper får besked på sökta tider runt midsommar.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka