Passersystem MultiAcess OK

Här hittar du beskrivning och en film om hur passersystemet MultiAccess med OK fungerar.

Kommer du inte in? Titta på filmen!

Detta passersystem används i följande idrottslokaler:

  • Kolla idrottshall
  • Kolla motionshall
  • Maleviksskolans gymnastiksal
  • Valldahallen
  • Björkrisskolans gymnastiksal

Så här gör du för att komma in

Ledare
Ledaren behöver öppna dörren för att deltagarnas kod ska fungera. Visa din bricka för kortläsaren. Den gröna lampan ska då lysa med fast sken.

Övriga deltagare
Slå koden som du fått av din ledare, fyra siffror avsluta med OK

Ställ inte upp dörrar och nödutgångar med mattor, stenar eller andra föremål.Efter några minuter går då en siren igång i hallen. Om sirenen har gått igång, ta bort eventuella föremål och stäng dörren.

När du går
Vid arangemang visar du brickan för kortläsaren på Insidan för att låsa dörren.

Fungerar det inte? Kontrollera följande:
Använder du rätt bricka? Ledare som representerar flera föreningar måste använda brickan som tillhör den förening som bokat tiden.

Är tiden bokad? Är tiden inte bokad kommer du inte in.

Rätt tid? Du kan komma in tidigast 30 minuter före bokad tid.

Slår du rätt kod?

Har ledaren kommit? Om inte ledaren har kommit och visat sin bricka kommer inte deltagarna in.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka