Riktlinjer för bokning av kulturlokaler

Kulturförvaltningens lokaler kan bokas för olika typer av arrangemang. Lokala föreningar, skolor, förskolor, organisationer och förvaltningar är välkomna att presentera sin verksamhet. Alla evenemang ska vara öppna för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar och på annat sätt är olämpliga.

Kulturhuset Fyren

Allmänna bestämmelser 

  • Bibliotekets öppettider ska följas
  • Utställaren hänger och färdigställer utställning själv
  • Eventuella kostnader för vernissage eller pressvisning står utställaren själv för 
  • Försäljning får inte ske i förvaltningens lokaler

Kulturtorget

Kulturtorget, mitt i kulturhuset, ska fungera som invånarnas vardagsrum. Vi strävar efter att alla arrangemang på Kulturtorget ska ha en dialog med besökarna i form av samhällsinformation, föredrag, föreställningar för barn, unga och vuxna, samt uppvisningar och utställningar. 

Här kan föreningar, skolor, organisationer och förvaltningar presentera sig. Aktiviteten bör vara bemannad viss tid av dagen. 

Yta och bokning

Den bokningsbara golvytan på Kulturtorget är cirka 100 kvm och ska planeras och produceras i samarbete med Fyrens egen personal som tekniker, bibliotekarier eller producent. 

Ansökan om arrangemang på Kulturtorget ska göras i god tid inför varje vår- och höstsäsong hos Britta Nyström, 0300-83 42 95. Beslutet fattas i samråd med tekniker och verksamhetschef.

Bryggan

Bryggan är en våning upp i Fyren, intill konsthallen.Utställningsytan är anpassad för vägghängda utställningar och passar utmärkt för exempelvis måleri och foto. Utställningarna kan vara obemannade. 

Yta och bokning

Endast väggytan är bokningsbar. Underlaget är ett ljust neutralt tyg som är lätt att fästa konstverk på.

Ansökan om arrangemang på Bryggan ska göras i god tid inför varje vår- och höstsäsong till  Britta Nyström, 0300-83 42 95. Beslut fattas i samråd med tekniker och verksamhetschef.  

Konsertsalen Snäckan

Här gäller allmänna bestämmelser. Priser och fakta.

Bibliotekslokaler och exteriört 

Ansökan om arrangemang på närbibliotek eller bokbuss ska göras i god tid inför varje vår- och höstsäsong direkt till respektive närbibliotek eller bokbuss där också beslutet fattas. 

Lokala slöjdare och hantverkare erbjuds att vara med på Hantverksgatan i samband med Kungsbacka marknad i juli och augusti.

Riktlinjer för biblioteket som demokratiskt rum

Aktörer som kontaktar biblioteket och begär utrymme för att sprida information om sin verksamhet kan få göra detta under förutsättning att bibliotekets riktlinjer följs.

  • Information och åsikter som strider mot de mänskliga rättigheterna eller propagerar för ett icke-demokratiskt samhälle eller mot ett samhälle som bygger på mångfald får inte spridas i biblioteket. I tveksamma fall är det bibliotekschefen som fattar beslut.
  • Biblioteksbesökarnas rätt att själva bestämma om man vill ta del av informationen måste respekteras.
  • Praktiska frågor som rör datum och utrymme och plats i biblioteket diskuteras med utställare/aktörer, men det är biblioteket och ytterst bibliotekschefen som fattar besluten.
  • Utplacering av namninsamlingslistor och insamlingsbössor i biblioteket kan tillåtas i vissa fall. 
  • Kommersiella aktörer kan inte använda biblioteket för försäljning, reklam eller annan informationsspridning.
  • Biblioteket ansvarar inte för utställt material.

Kostnader

Om arrangemangets tema är icke-kommersiellt och faller inom ramen för kulturnämndens mål upplåts utställningsutrymmet kostnadsfritt. De merkostnader som ett arrangemang har i form av extra teknik, personal eller marknadsföring bekostas av respektive arrangör.
Är Kultur & Fritid medarrangör ingår teknisk assistans. Aktuella taxor

Skador eller stöld

Alla eventuella skador eller stöld av föremål i utställning och på utställarens egendom står utställaren själv för. Detta gäller uppmontering, nedmontering och under pågående utställning. Det är därför också extra viktigt att utställaren har en försäkring som täcker detta.

Kulturhuset Fyren och Kungsbacka kommun har inga försäkringar som täcker skador som uppstår under utställningstiden, och friskriver sig därmed också alla eventuella ersättningskrav som kan uppkomma vid skada eller stöld.

Marknadsföring

Marknadsavdelningen behöver information om respektive arrangemang direkt efter bokning för att kunna lägga in på kommunens hemsida. Det krävs fakta om tid, plats och innehåll samt högupplöst bild eller foto. Mejla fakta och bild till heidi.fondell@kungsbacka.se.

Kostnader för affischer och annat tryckt material bekostas av utställaren. Om arrangemanget ska synas på förvaltningen anslagstavlor och/eller digitala bildskärmar ska färdiga affischer och bilder lämnas till marknadsavdelningen. 

Utställaren lägger själv in sina arrangemang i kommunens digitala evenemangskalender samt GP.se.

Detta får inte förekomma 

Alla evenemang ska vara öppna för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar och på annat sätt är olämpliga. Information och åsikter som strider mot de mänskliga rättigheterna eller propagerar för ett icke-demokratiskt samhälle eller mot ett samhälle som bygger på mångfald får inte förekomma. 

Vi förbehåller oss rätten neka arrangemang som kan anses kränkande eller diskriminerande.

PDF-dokument med alla riktlinjer

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka