Claudia Kent

Bryggan 6-19 mars. Projektet It's Just Sex är en samling med över 100 porträtt tagna mellan 2013-2017 i Berlin, Sydney, New York och Göteborg.

Bilderna berättar om sexualitet, kropp, kön och normavvikelser. Vad alla personer på bilderna har gemensamt är att de faller under kategorin ‘queer’ i en bred bemärkelse.

- Personerna jag arbetat tillsammans med finner sig inom en rad olika identitetskategorier från homosexuell, lesbisk, bisexuell, pansexuell, transsexuell, icke-binär, fetishist, pornograf, sexarbetare, BDSM-utövare och en hel myriad av mer eller mindre uppmärksammade identiteter, säger Claudia.

- De bryter normer, luckrar upp gränser och ifrågasätter förgivettagna sanningar, strukturer och kategoriseringar samtidigt som det skapas nya grupper.

- Undantag och abnormiteter blir till minoriteter som kommer samman och skapar en röst, ett ansikte, en estetik, politik och slutligen en identitet.

Träffa fotografen

Onsdag 14 mars klockan 13.00 har du möjlighet att träffa Claudia Kent under ett öppet konstnärssamtal.

Här kan du läsa mer om Claudia och hennes konstnärskap.