Avgifter hyra av lokaler och anläggningar

Från den 1 januari 2022 gäller nya avgifter vid hyra av kommunala lokaler och anläggningar.
 

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

 
  • Bidragberättigade föreningar
  • Studieförbund
  • Privatpersoner som samarbetar med kommunens verksamhet.
  • Övriga föreningar i Kungsbacka
  • Föreningar från andra kommuner inom Halland och GR-regionen
  • Hjälporganisationer
  • Privatpersoner
  • Företag
  • Friskolor
  • Föreningar utanför Halland och GR-regionen.
 

Klass A

Ishallar

 275 kronor/timma  550 kronor/timma  Enligt separat offert

Klass B

Idrottshallar

 150 kronor/timma  300 kronor/timma  Enligt separat offert

Klass C

Fotbollsplaner 11 mot 11,
fotbollsplaner 9 mot 9
Friidrottsarena, idrottssal
stora sammanträdesrum,
mötesplats, slöjdsal, hemkunskapssal,
aula, matsal eklusive kök.

 100 kronor/timma  200 kronor/timma  Enligt separat offert

Klass D

Fotbollsplaner 7 mot 7,
fotbollsplaner halv 11 mot 11,
gymnastiksal, halv idrottshall,
motionshall, klassrum,
litet sammanträdesrum,
liten mötesplats.

 75 kronor  150 kronor/timma  Enligt separat offert

Klass E

Allmänhetens åkning ishallen.

 20 kronor  20 kronor  -

Hyra av fotbollsplan 

Nu är kostnaden samma för hyra av naturgräsplan och konstgräsplan.

En fullstor 11 mot 11-plan kostar 100 kronor per timme oberoende av hur den används. Den kan till exempel användas för 11 mot 11-spel, 1 styck 9 mot 9-spel, 2 styck samtidiga 7 mot 7-spel eller 7 mot 7 i kombination med 5 mot 5. Avgiften blir alltså 100 kronor per timme oavsett indelning och användning.

En separat plan som från början är byggd för 9 mot 9 kostar 100 kronor per timme att hyra oavsett indelning och användning.

En separat plan som från början är byggd för 5 mot 5 eller 7 mot 7 kostar 75 kronor per timme att hyra oavsett indelning och användning.

Större evenemang

Vid större evenemang som kräver särskilda anpassningar i idrottshallar är avgiften 300 kronor/timma. Det gäller inte seriematcher och sammandrag.

Avgifter vid lägerlogi

  Bidragsberättigad
förening
Övrig förening
inom kommunen
Förening utanför 
kommunen
Övernattning på golv per natt 50 kronor 50 kronor 50 kronor

Material för evenemang

Vi lånar ut material till evenemang avgiftsfritt till föreningar. Om det rör sig om större mängder material för stora evenemang lämnar vi offert som bygger på självkostnadsprincipen.

Kontakta gärna