Maja Gunn - Konstruerad detalj

Utställningen visas under perioden 27 mars- 2 maj som en digital konstupplevelse. Vi planerar att öppna för besök den 3 maj.

 

Konstruerad detalj

Utställningen tar sin utgångspunkt i textila konstruktioner, detaljer av kläder, och hur dessa gestaltar kropp och definierar och befäster kön och könstillhörighet. Men här återfinns också det könsöverskridande, det subtila, fragment där könskodande detaljer är obefintliga. I några av verken närmar sig Maja Gunn måleriet, där kläder och detaljer av plagg tar sig form på duk.

Kroppen, och objektifieringen av den, samt hur kropp och sexualitet så starkt är förknippad med mode, är ett annat perspektiv som synliggörs. Abstraktionen av kropp – gestaltad genom textila tekniker – lyfts fram och upphöjs, med sexuella konnotationer närvarande. 

Konstruerad detalj visar utsnitt från ett konstnärskap som iscensätter, ifrågasätter och (re)konstruerar idéer om kön och identitet.

 

Maja Gunn

Maja Gunn är professor på HDK-Valand och arbetar gränsöverskridande med konst, konsthantverk och design. Hon är doktor i design med specialisering mode och har i sitt konstnärskap bl.a. intresserat sig för gestaltning av kroppsliga erfarenheter av kläder i relation till genus och sexualitet.

 

Digital konstupplevelse

Här kan du se en trailer från utställningen.

Maja Gunn presenterar utställningen.

Maja Gunn berättar om verken i silikon.

Maja Gunn berättar om de stickade verken.

Konstnärssamtal med Philip Warkander och Maja Gunn, del 1

Konstnärssamtal med Philip Warkander och Maja Gunn, del 2

Konstnärssamtal med Philip Warkander och Maja Gunn, del 3

 

Mode: yta med djup i Halland 2021

Utställningen är en del av det regionala samarbetet Mode: Yta med djup – Halland 2021. Under året utforskas mode i Halland – på flera platser, under olika utställningsperioder. Läs mer på konstihalland.se

22 april - 30 maj