Prova på-läger 2017

Prova-på-lägret är ett dagläger som vänder sig till dig som är mellan 10 och 20 år och har någon form av funktionsvariation.

Årets läger pågår måndag 19 juni till torsdag 22 juni mellan klockan 9 och 15.

På årets läger kommer du att få prova på:

 • Brädspel 
 • Pyssel
 • Konst
 • Bågskytte 
 • Fotboll
 • Ridning
 • Skateboard
 • Inlines
 • Kickboard
 • Bowling
 • Teckensång
 • Capoeira

Kostnad

Kostnad för lägret är 600 kronor.
I avgiften ingår aktiviteter och mellanmål. Lunchen tar du med dig själv.

Du som behöver hjälp

Du som till exempel behöver hjälp i matsituationen, vid toalettbesök och/eller för att göra dig förstådd ska ha med en vuxen som hjälper dig.

Man kan eventuellt få hjälp med ledsagning enligt LSS efter en individuell bedömning som görs av LSS handläggare på kommunen. Du som behöver få hjälp med ledsagning bör ta kontakt med LSS-handläggaren i samband med att du skickar in din anmälan till lägret.

Kontakt handläggare för insatser enligt LSS
Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till: Socialsekreterare
Nämnden för funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka
 
Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. 
Välj telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född.
Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på numret under rubriken Född dag 1-11 i månaden. 

Född dag 1-11 i månaden: 0300-83 52 84
Född dag 12-20 i månaden: 0300-83 41 22
Född dag 21-31 i månaden: 0300-83 52 16

Har du frågor kring ditt barns hjälpbehov på lägret kontakta Margareta Niklasson på Habiliteringen telefon 0300-56 51 17.

Anmälan till lägret

Du hittar länk till anmälningsformuläret längst upp på sidan. Senast fredag 15 maj vill vi ha din ansökan.

Förtur kommer att lämnas till de som inte tidigare varit med på lägret. Därefter kommer platserna att lottas ut.

Anmälan är bindande. Besked om du fått plats på lägret får du under vecka 21.

Längst ner på sidan finns denna information i pdf format om du behöver skriva ut.

Kontakta gärna

Katarina Gustavsson
0300-83 42 10
katarina.gustavsson@kungsbacka.se