Lovaktiviteter

Under sportlov, sommarlov och höstlov arrangeras aktiviteter för barn och ungdomar. Inför varje lov publicerar vi information om aktiviteterna på vår webbplats.

Arrangerar ni lovaktiviteter?

Föreningar eller andra organisationer som arrangerar aktiviteter kan lämna in manus för publicering på vår webbplats. Vill ni ansöka om lovbidrag hos Kultur & Fritid vill vi ha ert manus senast två veckor innan lovet börjar. 

Här finns all information om lovbidrag och möjlighet att lämna manus för publicering på hemsidan.

Kommunens evenemangskalender

Kontakta gärna